13. Pomurski in 9. mednarodni simpozij o kronični rani

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, SB Murska Sobota in Delovna skupina za kronično rano

T 02 5123 185 E marija.kohek@sb-ms.si
Datum & čas

20/10/2023

07:30

Trajanje: dni
Lokacija

Hotel Radin, Radenci, Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.30

Registracija

8.30 - 8.45

Kratek kulturni program

8.45 - 9.00

Pozdravni govori

SKLOP I.

OSKRBA OPEKLINSKIH RAN Moderatorja: Marija Kohek, Brigita Kovačec

9.00 - 9.20

Splošno o opeklinah prim. doc. dr, Dubravko Huljev, dr. med., Zagreb, Hrvaška

9.20 - 9.40

Sprejem pacienta z obsežno opeklinsko poškodbo Slađana Cimirotić, dipl. m. s., mag. vzg. in menedž. v zdr., UKC Ljubljana

9.40 - 10.00

Oskrba opeklinske rane na terenu Boštjan Turza, dipl. zn., Zdravstveni dom Murska Sobota

10.00 - 10.20

Obravnava bolnika z opeklino v SM Murska Sobota Doroteja Gašpar, dipl. m. s., SB Murska Sobota

10.20 - 10.40

Uloga hiperbarične oksigenoterapije u liječenju opekotina kod pacijenata oboljejih od DM Danijela Pećanac, med. sestra, Danijela Jakovljević, med. sestra Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ ,Centar za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana, Banja Luka, BIH

10.40 - 11.10

Razprava, odmor

Sklop II.

TERAPIJA Z VAC Moderatorja: Marija Flisar, Nataša Kreft

11.10 - 11.30

Uporaba VAC terapije pri oskrbi kroničnih ran Vodišek Luka dr. med. spec. Kirurg

11.30 - 11.50

Vloga medicinske sestre pri nastavitvi VAC sistema za zdravljenje rane Simona Sečko dipl. m. s., SB Murska Sobota

11.50 - 12.10

ZN bolnika z VAC terapijo Viktorija Pucko, mag. bio inf. SB Murska Sobota, Jasmina Živič, ZT, SB Murska Sobota

12.10 - 12.30

Posebnosti PICO - VAC terapije pri oskrbi ran Brigita Kovačec, dipl. m. s., Nataša Kreft, dipl. m. s., mag. zdr.- soc. manag., SB Murska Sobota

12.30 - 12.50

Primjena terapije negativnim pritiskom (VAC) i hiperbarične oksigenoterapije u tretmanu hronične rane Mirela Marjanac, dipl.m. s., Mirjana Bera, dipl. m.s., Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ ,Centar za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana, Banja Luka, BIH

12.50 - 14.00

Razprava, kosilo

Sklop III.

KRONIČNE RANE RAZNO Moderatorja: Metka Lipič Baligač, M. Cigut

14.00 - 14.20

Najčešći mikroorganizmi izolirani iz kroničnih rana u pacijenata liječenih negativnim tlakom Sabina Cviljević, dr. med., Kristijan Matković, dr. med., dr. sc. Božica Lovrić, mag. med. techn., Tihomir Jovanović, mag. med. techn., Marin Mamić, mag. med. techn., Brankica Andromako - Matković, dr. med., dr. sc. Ivan Vukoja, dr. med., Obća županijska bolnica Požega

14.20 - 14.40

Naša iskustva u primjeni terapije negativnim tlakom pri liječenju kroničnih rana Kristijan Matković, dr.med. ,Sabina Cviljević, dr. med. Brankica Andromako - Matković, dr.med. , dr. sc. Božica Lovrić, dr. sc. Ivan Vukoja, dr. med., Tihomir Jovanović, mag. med. techn., Marin Mamić, mag. med. techn., Obća županijska bolnica Požega

14.40 - 15.00

Duhovne rane prof. dr. sc. Suzana Vuletić, Katolički bogoslovni fakultet Đakovo, izv. prof. dr. sc. Štefica Mikšić, mag. med. techn., Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Dom za starije i nemočne osobe Đakovo, dr. sc. Brankica Juranić, mag. med. techn., Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, KBC Osijek, Metka Lipič Baligač, dipl. m. s., mag. zdr. nege., SB Murska Sobota.

15.00 - 15.20

Pomen prehrane pri celjenju opeklinske rane Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ .teh., SB Murska Sobota

15.20 - 15.40

Predstavitev posebnosti, novosti in izzivov s katerimi se diplomirana medicinska sestra srečuje pri oskrbi bolnika s kroničnimi ranami v socialno varstvenih ustanovah Suzana Divjak, dipl. m. s., mag. zdr. nege, DSO Beltinci

15.40 - 16.

Razprava in zaključek simpozija

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 €).
Člani SDMSBZT Pomurja imajo 100% popust.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici -Zvezi..

Prijava je možna do 16. 10. 2023.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko pridobite preko e- naslova: marija.kohek@sb-ms.si ali brigita.kovacec@sb-ms.si, marija.flisar@sb-ms.si ali po telefonu 02 5123 185 .