Glejmo v prihodnost, včeraj je že zgodovina

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu

E dejan.dobersek@gmail.com
Datum & čas

24/11/2022

07:30

Lokacija

Bled Rose Hotel, Cesta svobode 8, 4260 Bled

Poglej na zemljevidu

Splošne informacije

Izobraževanje je namenjeno vsem vodjem v zdravstveni in babiški negi na vseh nivojih vodenja, na vseh področjih zdravstvenega varstva in tam, kjer se zdravstvena nega izvaja. Prav tako je izobraževanje namenjeno vsem zaposlenim v zdravstveni in babiški negi, ki si si želijo dodatna znanja s področja komunikacije, motivacije in dobrih medosebnih odnosov.
Kotizacija z DDV znaša 190 €, (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 95 €) Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 0229-24112022 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Program strokovnega srečanja je v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Udeležba za strokovno izobraževanja je omejena na 100 udeležencev.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Programski odbor: dr. Marjeta Logar, dipl. m. s., spec. mang. – vodja, asist. Urban Bole, mag. zdr. nege, Hilda Rezar, mag. zdr. neg., Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege
Organizacijski odbor: Dejan Doberšek, dipl. zn., Slavko Bolčevič, dipl. zn. mag. jav. upr., Katja Vrankar, mag. zdr. nege, Mojca Strgar Ravnik, mag. zdr. neg.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na v. d. predsednika sekcije Doberšek Dejana preko: e-pošte: dejan.dobersek@gmail.com ali telefona: 031 518 372