12. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

E nada.macura@gmail.com
Datum & čas

16/5/2023

08:15

Lokacija

Hotel Delfin, Tomažičeva ul. 10, 6310 Izola

Poglej na zemljevidu

8.15 - 8.50

Registracija

8.50 - 9.00

Pozdrav udeležencem in uvod

9.00 - 9.30

Pristop, prepoznava in ukrepanje ob srčnem zastoju odraslih z uporabo AED Romina Vidmar Dolgan, dipl. m. s., Petra Krapež Podobnik, mag. zdr. nege

9.30 - 10.00

Kdaj in koga oživljamo drugače Ana Štefančič, dipl. m. s.

10.00 - 10.20

Netehnične veščine pri reanimaciji Jelena Vilman, dr. med., spec. anesteziologije in reanimatologije

10.20 - 10.40

Etične dileme pri obravnavi življenjsko ogroženih pacientih in oživljanju Jelena Vilman, dr. med., spec. anesteziologije in reanimatologije

10.40 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.30

Odmor

11.30 - 11.50

Temeljni postopki oživljanja pri otroku in ukrepi pri tujkih v dihalni poti Nada Macura Višić, dipl. m. s., Zorica Panić, dipl. m. s.

11.50 - 12.10

Ukrepi pri anafilaktični reakciji odraslega pacienta Petra Krapež Podobnik, mag. zdr. nege

12.10 - 12.30

Oskrba dihalne poti Romina Vidmar Dolgan, dipl. m. s.

12.30 - 12.45

Razprava

12.45 - 13.45

Kosilo

13.45 - 14.30

Pisno preverjanje znanja (test z zaprtimi vprašanji)

14.30 - 17.30

Praktično delo v skupinah in preverjanje veščin izvajanja oživljanja

Skupina A: Temeljni postopki oživljanja odraslega in uporaba AED Petra Krapež, dipl. m. s., Vojko Anderle, dipl. zn., Ana Štefančič, dipl. m. s.

Skupina B: Temeljni postopki oživljanja pri otroku, ukrepi pri tujkih v dihalni poti Nada Macura Višić, dipl. m. s., Zorica Panić, dipl. m. s.

Skupina C: Oskrba dihalne poti Romina Vidmar Dolgan, dipl. m. s., Matjaž Mohorič, dipl. zn.

17.30

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil

Splošne informacije

Seminar je namenjen vsem, ki želijo pridobiti in obnoviti znanje in veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z urgentnimi stanji in želijo razširiti svoje znanje. Program je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Oddana je bila vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj na Zbornico – Zvezo.

Kotizacija znaša 220 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 110 € z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na TR–NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 16052023 (Sekcija MS in ZT v urgenci).
V ceno kotizacije je vključeno kosilo, osvežitev med odmorom in zbornik predavanj.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Na izobraževanje se prijavite preko E-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze ali po e-pošti: tina.gros@gmail.com

Dodatne informacije

Število prijav je omejeno. Upošteval se bo vrstni red prijav.

Dodatne informacije pri ga. Nadi Macura Višić na telefon 031 530 014 ali na e-naslov: nada.macura@gmail.com