12. Pomurski in 8. mednarodni simpozij o kronični rani: Kronične rane niso samo problem zdravstva ampak tudi oseb z ranami

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

T 02 5123 185 E marija.kohek@sb-ms.si
Datum & čas

14/10/2022

08:00

Lokacija

Hotel Vivat, Moravske Toplice, Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.30

Registracija

8.30 - 8.45

Kratek kulturni program

8.45 - 9.00

I. SKLOP - DIABETIČNO STOPALO Moderatorja: Zorancho Trpkovski, Brigita Kovačec

9.00 - 9.20

Celostna obravnava osebe s sladkorno boleznijo - vidik diabetologa Zorancho Trpkovski, dr. med., spec. int. diabetolog, Splošna bolnišnica Murska Sobota

9.20 - 9.40

Celostna obravnava osebe s sladkorno boleznijo - vidik kirurga Kliment Dajoski, dr. med., spec. spl. Kirurg. Univerzitetni klinični center Ljubljana)

9.40 - 10.00

Celostna obravnava osebe s sladkorno boleznijo – vidik medicinske sestre Angela Ambrož, dipl. m. s., Tanja Vincek, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota

10.00 - 10.20

Celostna obravnava osebe s sladkorno boleznijo – vidik bolnika Dušan Rakar

Razprava

10.20 - 11.00

Odmor

II. SKLOP - VENSKA IN ARTERIJSKA RAZJEDA Moderatorja: Ciril Triller, Marija Kohek

11.00 - 11.20

Celostna obravnava osebe s kronično rano - vidik kirurga Luka Vodišek Slemenjak, dr. med., spec. kirurg. Splošna bolnišnica Murska Sobota

11.20 - 11.40

Charcotovo stopalo – teška komplikacija dijabetičkog stopala Doc. prim. dr. sc Dubravko Huljev, dr. med. Hrvaška

11.40 - 12.00

Tretiranje venskog ulkusa savremenim oblogama uz primjenu hiperbarične oksigenacije Mirjana Bera, dipl.med.s. Igor Stevandić, Centar za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana Banja Luka

12.00 - 12.20

Uloga medicinske sestre u tretmanu arterijsko venskog ulkusa Danijela Pećanac, medicinska sestra, Mirela Marjanac, medicinska sestra Centar za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana Banja Luka

Razprava

12.20 - 13.30

Kosilo

III. SKLOP - KRONIČNE RANE RAZNO Moderatorja: Nataša Kreft, Metka Lipič Baligač

13.30 - 13.50

Stavovi medicinskih sestara i medicinskih tehničara o tretiranju kronične rane doc. dr. sc. Štefica Mikšić,mag. med. techn , Brankica Juranić, mag. med. techn., Metka Lipič Baligač dipl. m. s., mag. zdr. nege , Željka Dujmić, mag. med. techn. Fakultet za dentalno medicino i zdravstvo, Sveučilište Josipa Juraja Strssmayera u Osijeku, Osijek

13.50 - 14.10

Liječenje inficiranih opeklina 3. stupnja u bolesnice s multirezistentnim uzročnikom - prikaz slučaja Kristijan Matković, dr.med. , Sabina Cviljević, dr. med. Božica Lovrić, mag.med. techn., Brankica Andromako Matković, dr. med., specijalizant, dr.sc. Ivan Vukoja, Obća županijska bolnica Požega

14.10 - 14.30

Raztrganine/odrgnine kože (skin tears) pri starejših Viš.pred. Helena Kristina Halbwachs, viš. med. ses.,univ. dipl. org., Sinnergy e. U. Alma Mater Europea – ECM, SeneCura Kliniken- und Heimebetriebsgesellschaft m.b.H

14.30 - 14.50

Smernice povijanja nog Matej Ošlaj, dipl. zdravstvenik Splošna bolnišnica Murska Sobota

14.50 - 15.10

Smernice in oskrba kroničnih ran pri paliativnem pacientu Martina Gjergjek, dipl. m. s. Mateja Lukač, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota

15.10 - 15.30

Pomen ocene kronične rane in vnos v računalniški sistem Viktorija Pucko, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota

Razprava

15.30 - 16.00

Zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR ).

Člani SDMSBZT Pomurja imajo 100% popust.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici -Zvezi..

Prijava na seminar bo potekala preko E-prijavnice, ki je dosegljiva na spletni strani Zbornice-Zveze  do 11.10.2022

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko pridobite preko e- naslova: marija.kohek@sb-ms.si  ali brigita.kovacec@sb-ms.simarija.flisar@sb-ms.si ali po telefonu 02 5123 185