12. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo

Organizator

DP ZORA ‒ Onkološki inštitut Ljubljana, Ministrstvo za zdravje RS

E mflorjancic@onko-i.si
Datum & čas

17/11/2022

09:00

Lokacija

Virtualni kongres

1. SKLOP

9.00

Uvodni program s pozdravnimi nagovori

9.20

Poročilo o rezultatih programa ZORA v letu 2021/22 Urška Ivanuš, vodja DP ZORA

9.50

Poročilo o opravljenem delu v letu 2022 in načrti programa ZORA Urška Ivanuš

10.10

Prenovljena letna poročila za izvajalce programa ZORA Tine Jerman

10.30

Risk-stratified cervical cancer screening and triage: current knowledge and practices Marc Arbyn, Sciensciano, Belgija

10.50

Razprava

11.00

Odmor

2. SKLOP

11.30

Pregled novosti v mednarodnih priporočilih na področju presejanja za RMV Ana Pflaum in Špela Smrkolj

11.45

Presejalne politike in prvi rezultati v državah, ki so presejanje s HPV že vpeljale Mateja Lasič in Špela Smrkolj

12.00

Triaža na kolposkopiji: odločanje o zdravljenju sprememb materničnega vratu glede na tveganje za PIL-VS+ Maja Pakiž

12.15

Spremljanje žensk po konizaciji glede na tveganje za PIL-VS+: rezultati iz tujine Luka Roškar in Špela Smrkolj

12.30

Prevalenca HPV pri ženskah in moških Veronika Učakar, NIJZ

12.45

The optimal HPV screening protocol: simulation results from the Slovenian MISCAN model Erik Jansen, ERASMUS MC, Nizozemska

13.05

Razprava

13.30

Odmor

14.30

3. SKLOP

14.30

Cepljenje proti HPV v Sloveniji: rezultati v šolskem letu 2021/22 in novosti Nadja Šinkovec Zorko

14.50

Neenakosti v udeležbi žensk v programu ZORA Mojca Florjančič

15.05

Primer dobre prakse za povečanje udeležbe žensk v programu ZORA v občini Osilnica Alenka Kovač, Danica Štimac

15.20

Etične dileme v presejanju za RMV Božidar Voljč

15.35

Zagotavljanje varne obdelave osebnih podatkov v Registru ZORA Tina Šercer, Taja Džambasović

15.50

Razprava

16.10

Zaključek

Splošne informacije

Povezava do programa

Prijava

Povezava do prijavnice