Motivacija – kako najti izgubljeni zagon

DMSBZT Maribor

vabi na strokovni klinični večer, ki bo potekal v četrtek, 16. decembra 2021
v spletnem okolju MS Teams.

MOTIVACIJA – KAKO NAJTI IZGUBLJENI ZAGON
(o motivaciji, samomotivaciji in stopnicah, po katerih ju najdemo)

Predavala bosta: Simona Lobnik Ambrožič, predavateljica, procesna coachinja, trenerka trenerjev, sistemska prihodinamska organizacijska konzultantka (SPOK), SDI svetovalka, NLP mojstrica in
Igor Ambrožič, predavatelj, coach, procesni konzultant, specialist sistemskopsihodinamskega procesnega konzultanta SPOK (Grupni analitičari Beograda – Tavistock London), agencija Evra agencija.

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

E barbara.donik@um.si
Datum & čas

16/12/2021

16:00

Lokacija

Spletno okolje MS Teams.

16.00 - 19.00

MOTIVACIJA – KAKO NAJTI IZGUBLJENI ZAGON Simona Lobnik Ambrožič, Igor Ambrožič

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pod številko I – 2021- 0102 – 0102
Članom regijskega društva so stroški izobraževanja kriti iz naslova plačanih članarin.
Kotizacija znaša 50 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Ksenija Pirš, predsednica društva