11. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

T 031 853 014 E nada.macura@gmail.com
Datum & čas

11/11/2022

08:15

Lokacija

Hotel Delfin, Tomažičeva ul. 10, 6310 Izola

Poglej na zemljevidu

8.15 - 8.50

Registracija

8.50 - 9.00

Pozdrav udeležencem in uvod

9.00 - 9.30

Življenjsko ogrožujoča stanja pri Covidu – 19 doc. dr. Peter Radšel, dr. med.

9.30 - 10.00

Pristop, prepoznava in ukrepanje ob srčnem zastoju odraslih z uporabo AED Romina Vidmar Dolgan, dipl. m. s., Petra Krapež, dipl. m .s

10.00 - 10.20

Kdaj in koga oživljamo drugače Ana Štefančič, dipl. m. s.

10.20 - 10.40

Prepoznava motenj srčnega ritma Drago Satošek, dipl. zn.

10.40 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.30

Odmor

11.30 - 11.50

Temeljni postopki oživljanja pri otroku in ukrepi pri tujkih v dihalni poti Nada Macura Višić, dipl. m. s.

11.50 - 12.20

Etične dileme pri obravnavi pacientov okuženih s Covid-19 in oživljanju doc. dr. Peter Radšel, dr. med.

12.20 - 12.30

Razprava

12.30 - 13.45

Kosilo

13.45 - 14.30

Pisno preverjanje znanja (test z zaprtimi vprašanji)

14.30 - 17.30

Praktično delo v skupinah in preverjanje veščin izvajanja oživljanja

Skupina A:

Temeljni postopki oživljanja odraslega in uporaba AED Vojko Anderle, dipl. zn., Petra Krapež, dipl. m. s.

Skupina B:

Temeljni postopki oživljanja pri otroku, ukrepi pri tujkih v dihalni poti Nada Macura Višić, dipl. m. s., Zorica Panić, dipl. m. s.

Skupina C:

Prepoznava motenj srčnega ritma Drago Satošek, dipl. zn., Romina Vidmar Dolgan, dipl. m. s.

17.30

Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija in podelitev potrdil

Splošne informacije

Seminar je namenjen vsem, ki želijo pridobiti in obnoviti znanje in veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z urgentnimi stanji in želijo razširiti svoje znanje. Program je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Kotizacija znaša 190 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 € z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na TR–NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 11112022 (Sekcija MS in ZT v urgenci).
V ceno kotizacije je vključeno kosilo, osvežitev med odmorom in zbornik predavanj.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Na izobraževanje se lahko prijavite tudi po e-pošti: tina.gros@gmail.com
Število prijav je omejeno. Upošteval se bo vrstni red prijav.

Dodatne informacije

Dodatne informacije pri ga. Nadi Macura Višić na telefon 031 853 014 ali na e-naslov: nada.macura@gmail.com

Lepo vabljeni!

Nada Macura Višić
Predsednica strokovne sekcije