11. pomurski in 7. mednarodni simpozij o kronični rani: Bolnik s kronično rano v času epidemije covid-19

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

22/10/2021

07:30

Lokacija

Hotel Radin, Radenci

7.30 - 8.30

Registracija

8.30 - 8.45

Kratek kulturni program

8.45 - 9.00

Pozdravni govori

I. SKLOP Moderatorja: Metka Lipič Baligač, Ciril Triller

9.00 - 9.20

30 letne izkušnje zdravljenja kroničnih ran na Infekcijskem oddelku SBMS Ivan Prelog, dr. med., Splošna bolnišnica Murska Sobota

9.20 - 9.40

Fiziologija celjenja ran in vzroki neceljenja prim. Ciril Triller, dr. med., Splošna bolnišnica Murska Sobota

9.40 - 10.00

Diabetično stopalo- patofiziologija in dejavniki tveganja prim. doc. dr. Dubravko Huljev, dr. med., Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb, Hrvaška

10.00 - 10.20

Procjena boli kod bolestnika s kroničnim ranam jednodimenzionalnim skalama doc. dr. sc. Štefica Mikšić,mag. med. techn., Božica Lovrić, mag.med. techn., Brankica Juranić, mag. med. techn., Vlasta Pezerović, mag. med. techn. , Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayer Osijek

10.20 - 10.40

Pomen in načini nekrektomije Prim. dr. Aleksandar Gajić, Centar za hiperbarično medicino i tretma hroničnih rana, Banja Luka

10.40 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.30

Odmor

II. SKLOP Moderatorja: Marija Kohek, Marija Flisar

11.30 - 11.45

Razjeda zaradi pritiska Brigita Kovačec, dipl. m. s., Doris Štuhec, dipl. m. s.

11.45 - 12.00

Posebnosti RZP pri bolniku na umetni ventilaciji v času epidemije covid-19 Tatjana Denša, dipl. m. s. Splošna bolnišnica Murska Sobota

12.00 - 12.15

30 let izkušenj dela s kronično rano na terenu Dragica Jošar, upok. dipl. m. s. Zdravstveni dom Murska Sobota, Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

12.15 - 12.30

Obravnava pacientke z vensko golenjo razjedo v domačem okolju in delo v patronažnem varstvu v času epidemije covid-19 Nataša Vengust, dipl. m. s. Zdravstveni dom Murska Sobota

12.30 - 12.45

Razprava

12.45 - 13.00

Kosilo

III. SKLOP Moderatorja: Kovačec Brigita, Nataša Kreft

14.00 - 14.15

Pomen zbiranja podatkov za kakovostno in varno obravnavo pacientov z RZP Mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzgoje, Splošna bolnišnica Murska Sobota

14.15 - 14.35

Prehrana bolnika s kronično rano - ali obstajajo posebnosti? Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ .teh., Splošna bolnišnica Murska Sobota

14.35 - 14.55

Izpostavljenost bolnika s kronično rano bolnišničnim okužbam ali kolonizaciji z večkrat odpornimi mikroorganizmi Marija Kohek, M. Sc.(Avstrija), dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota

14.55 - 15.10

Obravnava ran v času epidemije - največji izziv na covid oddelkih Martina Gjergek, dipl. m. s., Mateja Lukač, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota

15.10 - 15.30

Razprava in zaključki simpozija

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR).

Člani SDMSBZT Pomurja imajo 100% popust.

Število udeležencev 150 pod pogoji PCT.

Prijava

E – prijavnica za člane Z – Z

E – prijavnica za nečlane Z – Z

Prijava na seminar bo potekala preko E-prijavnice, ki je dosegljiva na spletni strani Zbornice-Zveze  do 17.10.2021

V imenu organizacijskega odbora
Nataša Kreft, dipl. m. s., mag. zdr. – soc. manag.
V. d. pomočnice za področje zdravstvene nege

Dragica Jošar
predsednica SDMSBZT Pomurje