10. Kognitivni dan: Aktualni mejniki pri obravnavi bolnikov s kognitivnimi motnjami

Organizator

Center za kognitivne motnje, Klinični oddelek za bolezni živčevja, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Združenje nevrologov Slovenije pri Slovenskem zdravniškem društvu.

E jaka.bon@kclj.si
Datum & čas

13/5/2022

08:30

Lokacija

Domus Medica, Dunajska cesta 162, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.30 - 9.00

Registracija

9.00

Pozdrav in uvodne besede MILICA G. KRAMBERGER, Ljubljana, Slovenija

9.10

Pogled skozi možgansko meglo. Novi vpogledi v funkcionalno motnjo JEREMY ISAACS, London, Velika Britanija

9.35

Psihološki temelji funkcionalne kognitivne motnje; iz teorije do klinične prakse SIMON BREZOVAR, Ljubljana, Slovenija

10.00 - 10.10

Diskusija

10.10

Depresija v starosti – pogled od blizu POLONA RUS PRELOG, Ljubljana, Slovenija

10.35

Kognitivne motnje in sposobnosti vožnje ALENKA FRANKO, Ljubljana, Slovenija

11.00 - 11.10

Diskusija

11.10 - 11.20

Odmor za kavo

11.20

Demenca v času COVID-19: znanje za prihodnost KRISTIAN STEEN FREDERIKSEN, Kopenhagen, Danska

11.45

Stigma pri bolnikih z demenco: novi vidiki v času COVID-19 ANA ŠUBIC VALENA, Ljubljana, Slovenija

12.10 - 12.20

Diskusija

12.20 - 13.30

Kosilo

13.40

Uporaba biomarkerjev za izboljšanje diagnoze in prognoze AB WIESJE VAN DER FLIER, Amsterdam, Nizozemska

14.05

Novosti o fluidnih biomarkerjih za nevrodegenerativne bolezni HENRIK ZETTERBERG, Gothenburg, Švedska

14.30 - 14.40

Diskusija

14.40

Sklepne besede

Splošne informacije

Kognitivni dan je letno strokovno srečanje z mednarodno udeležbo, ki ga organizirata Center za kognitivne motnje, Klinični oddelek za bolezni živčevja, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Združenje nevrologov Slovenije pri Slovenskem zdravniškem društvu.

Srečanje bo potekalo v angleškem jeziku. Kotizacije ni.

Kontakt: Jaka Bon, UKC Ljubljana, Nevrološka klinika, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, jaka.bon@kclj.si

Strokovni in organizacijski odbor: Milica G. Kramberger, Uroš Rot, Zvezdan Pirtošek, Nina Stopar, Jaka Bon, Rok Berlot