1. strokovni seminar za medicinske sestre o kronični vnetni črevesni bolezni: Še kaj ne veste o KVČB?

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

T 040 22 25 44 E carmen.bobnar@gmail.com
Datum & čas

29/9/2023

07:30

Lokacija

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

7.30 - 8.00

Registracija

I. SKLOP Moderatorici: Alenka Kramberger, dipl. m. s., Carmen Bobnar Sekulić, dipl. m. s.

8.00 - 8.10

Pozdravni govor Carmen Bobnar Sekulić, dipl. m. s.

8.10 - 8.25

Prepoznati KVČB na primarnem nivoju Dušan Baraga, dr. med.

8.25 - 8.40

Konvencionalno zdravljenje KVČB Jože Simonič, dr. med.

8.40 - 8.55

KVČB in načrtovanje družine Gregor Novak, dr. med.

8.55 - 9.10

Zdravljenje z biološko terapijo Nataša Smrekar, dr. med.

9.10 - 9.20

Sponzor - HUKYNDRA Tadeja Polanc, dipl. m. s.

9.20 - 9.40

Razprava

9.40 - 10.00

Odmor

II. SKLOP Moderatorici: Tadeja Polanc, dipl. m. s., Urška Grilič, dipl. m. s.

10.10 - 10.25

UR-CARE David Drobne, dr. med.

10.25 - 10.40

Izvenčrevesne manifestacije Vanesa Hribar Anderle, dr. med.

10.40 - 10.55

UZ črevesja Tina Kurent, dr. med.

10.55 - 11.10

TBC - sestrski vidik Maruša Ahačič, dipl. m. s.

11.10 - 11.25

Tranzicija pediatričnega bolnika Andreja Lajhar, dipl. m. s.

11.25 - 11.35

Razprava

11.35 - 11.55

Odmor

III. SKLOP Moderatorici: Suzana Moravac, dipl. m. s., Carmen Bobnar Sekulić, dipl. m. s.

11.55 - 12.10

KVČB in PSC - prikaz primera Nataša Muršak, dipl. m. s.

12.10 - 12.25

Prehrana pri KVČB asist. Eva Peklaj, uni. dipl. inž. živil. tehnol.

12.25 - 12.40

Utrujenost in anemija pri bolnikih s KVČB na biološki terapiji Urška Grilič, dipl. m. s.

12.40 - 12.55

Adherenca Alenka Kramberger, dipl. m. s.

12.55 - 13.10

Neadherenca - prikaz primera Tadeja Polanc, dipl. m. s.

13.10 - 13.20

Razprava

13.20 - 14.00

Kosilo

IV. SKLOP Moderatorici: Andreja Planinšek, dipl. m. s., Tadeja Polanc, dipl. m. s.

14.00 - 14.10

Čakalna knjiga Nataša Krošlin ZT

14.10 - 14.25

Pomen multidisciplinarnega tima Suzana Moravac, dipl. m. s., Brigita Jeromel dipl. m. s., Polona Rihtaršič, dipl. m. s.

14.25 - 14.40

Vpliv bolezni na družino Mateja Sever, dipl. m. s.

14.40 - 14.55

Opolnomočenje oseb s KVČB s pomočjo društva Mateja Saje

14.55 - 15.30

Vpliv psiholoških dejavnikov na pojav in potek KVČB Ingrid Plankar, dok. psihoterapije

15.30 - 15.40

Razprava

15.40 - 16.00

Zaključek

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze in je v postopku pridobivanja licenčnih točk.

Plačilo kotizacije:
Kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 220 € za člane, ki imajo poravnane članske obveznosti znaša 110 €.

Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 00 0218-29092023 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Lokacija:
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije: carmen.bobnar@gmail.com ali telefon 040 22 25 44