˝Smernice za preventivo srčno-žilnih bolezni – kaj je drugače?˝

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini

E barbara.bukovnik@gmail.com
Datum & čas

18/11/2022

08:00

Lokacija

Dvorana Krka, Dunajska cesta 65, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.30

Registracija udeležencev

8.30 - 8.45

Uvod v srečanje in otvoritveno predavanje Izzivi ponovnega zagona preventive v ambulanti družinske medicine Barbara Bukovnik, dipl. m. s.

8.45 - 9.15

Nove smernice za preventivo SŽB 2021 dr. Marko Novaković, dr. med., Klinični oddelek za žilne bolezni, Univerzitetni klinični center Ljubljana

I. SKLOP

DEJAVNIKI TVEGANJA SKOZI AKTUALNE SMERNICE ZA PREVENTIVO SŽB - DISPLIPIDEMIJA Moderatorica: Barbara Bukovnik

9.15 - 9.35

Namen in cilji zdravljenja dislipidemij dr. Marko Novaković, dr. med., Klinični oddelek za žilne bolezni, Univerzitetni klinični center Ljubljana

9.35 - 9.55

Farmakološki in nefarmakološki ukrepi ob diagnozi dislipidemije dr. Marko Novaković, dr. med., Klinični oddelek za žilne bolezni, Univerzitetni klinični center Ljubljana

9.55 - 10.15

Sodelovanje in vztrajanje v zdravljenju – kako premagovati ovire v klinični praksi prim. asist. Jana Govc Eržen, dr. med., spec. druž. med. in dr. Bernarda Hostnik, mag. zdr. nege, Zdravstvena postaja Vojnik

10.15 - 10.30

Krka v zdravljenju dislipidemij Darja Kordelič, mag. farm., Krka d.d.

10.30 - 11.00

Odmor s pogostitvijo

II. SKLOP

DEJAVNIKI TVEGANJA SKOZI AKTUALNE SMERNICE ZA PREVENTIVO SŽB – ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Moderatorica: Barbara Bukovnik

11.00 - 11.20

Arterijska hipertenzija – poudarki iz aktualnih smernic Nina Božič, dr. med,. Klinični oddelek za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

11.20 - 11.40

Terapevtski pristop k bolniku s hipertenzijo Nina Božič, dr. med,. Klinični oddelek za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

11.40 - 12.00

Pravilno merjenje krvnega tlaka Maruša Sluga, dipl. m. s., Klinični oddelek za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

12.00 - 12.15

Krka v zdravljenju hipertenzije mag. Mateja Vilar, dipl. inž. biokem., Krka d. d.

12.15 - 13.00

Odmor s kosilom

III. SKLOP

SMERNICE ZA PREVENTIVO SŽ BOLEZNI 2021 Moderatorica: Barbara Bukovnik

13.00 - 14.45

Uporaba smernic za preventivo SŽ bolezni 2021 – praktični primeri prim. prof. dr. Marija Šter, dr. med., MCL – Medicinski center Ljubljana

14.45 - 15.00

Zaključne besede in zaključek srečanja

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen zdravstvenim delavcem, ki potrebujejo znanja iz področja dela zdravstvene nege pri svojem strokovnem delu v ambulanti družinske medicine.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici- Zvezi.

Kotizacija je za vse udeležence izobraževanja brezplačna.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Morebitne dodatne informacije prejmete pri predsednici sekcije na: barbara.bukovnik@gmail.com

Vljudno vabljeni!