˝Pomagaj mi, da naredim sam!˝ Metoda montessori za starejše in osebe z demenco

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v vzgoji in izobraževanju

E barbara.kegl@gmail.com
Datum & čas

29/5/2024

08:30

Lokacija

V dvorani Doma sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

Metoda montessori daje poudarek ohranjanju samostojnosti posameznika, njegovemu aktivnemu vključevanju v odločanje in življenje v skupnosti, razbija stereotipe o demenci ter o tem, kaj ljudje z demenco še zmorejo. Pri delu se uporablja 12 načel montessori, ki predstavljajo izhodišče za individualno in skupinsko delo. Pristop je pred več 100 leti razvila zdravnica Maria Montessori pri njenem delu z otroki. Pedagogiko montessori je za delo s starejšimi in osebami z demenco prilagodil dr. Cameron J. Camp.

Predstavitev predavateljice

Sara Črepinšek je diplomirana delovna terapevtka in licencirana inštruktorica metode montessori za starejše in osebe z demenco (Montessori Inspired Lifestyle: Dementia Programming). Od leta 2018 dalje vodi seminarje v Domu sv. Jožef za svojce in strokovno osebje ter ostalo zainteresirano javnost. Sodeluje tudi z nekaterimi drugimi slovenskimi domovi za starejše, ki si prizadevajo v svojo prakso vpeljati načela metode montessori za starejše in osebe z demenco. Vsa znanja montessori sprotno preverja pri svojem delu s stanovalci Doma sv. Jožef, kjer dela že od leta 2008. Zagovarja uporabo individualno pripravljenih dejavnosti, predlog in pripomočkov, ki odsevajo izkušnje, spretnosti, sposobnosti, veščine in znanja posameznika. Od leta 2022 je vodja montessori programov v Domu sv. Jožef, kjer so v letu 2023 pridobili bronasti montessori certifikat za delo s stanovalci, kakor tudi za montessori način vodenja in dela z zaposlenimi.

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.15

Uvodni pozdrav izr. prof. dr. Boris Miha Kaučič, predsednik Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

9.15 - 10.45

Cilji, načela in filozofija montessori Sara Črepinšek, diplomirana delovna terapevtka, montessori inštruktorica

10.45 - 11.15

Odmor

11.15 - 12.45

Pripravljeno okolje

12.45 - 13.30

Kosilo

13.30 - 15.00

Odzivno vedenje

15.00 - 15.15

Odmor

15.15 - 16.45

Montessori v zdravstveni negi

16.45 - 17.00

Razprava in e-evalvacija srečanja

Splošne informacije

Seminar z učno delavnico je namenjen izvajalcem zdravstvene nege.

Kotizacija z DDV za celodnevno izobraževanje znaša: za člane Zbornice- Zveze (ki imajo poravnane vse članske obveznosti) 110€ z DDV in za nečlane 220€ z DDV. Število mest je omejeno na 80. Na predavanje z delavnico se je možno prijaviti najkasneje do 20. 5. 2024 preko portala Zbornice – Zveze.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko, 00 0203-29052024, s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju. Fizične osebe (samoplačniki) posredujejo potrdilo o plačilu po e-pošti na naslov: sekcija-izobrazevanje@zbornica-zveza.si

V kotizacijo je vključena udeležba na predavanju z delavnico, e-gradivo, pogostitev v odmorih in e-potrdilo o udeležbi. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Strokovno srečanje je v postopku pridobitve licenčnih točk na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti na naslov:
barbara.kegl@gmail.com (mag. Barbara Kegl) ali kaucic@siol.net (dr. Boris Miha Kaučič)