30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji