Zborniki 15. Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji