Simpozij 2016

15. simpozij zdravstvene in babiške nege 2016 z naslovom

»PROŽNOST ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SKOZI ODGOVOROST, VARNOST, KAKOVOST«

je potekal 12. maja 2016, v Festivalni dvorani, Bled.

Strokovne vsebine in predavatelje s tega pomembnega področja smo skrbno izbrali. Z njihovimi prispevki želimo poudariti vlogo in pomen zdravstvene in babiške nege v zdravstvenem sistemu, njene pasti in priložnosti na poti do zagotavljanja varne, odgovorne in kakovostne obravnave posameznika.
Nismo spregledali vloge medicinske sestre kot zagovornice in varuha lastne stroke, vse z namenom zagotavljanja varnosti in kakovosti obravnave pacientov. Brez tesnega sodelovanje vseh sodelujočih izvajalcev zdravstvenega varstva ni timskega pristopa oz. timske obravnave, za kar si vsi tako prizadevamo.
Novi pristopi na področju preventivnega zdravstvenega varstva, krepitev zdravja z zdravstveno vzgojnim delom in promocijo zdravja so poleg zmanjševanja neenakosti pri dostopnosti zdravstvene obravnave in priprave protokolov za porod na domu le nekateri poudarki aktivne vloge zdravstvene in babiške nege na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki se v tem trenutku intenzivno razvija. Vse to in še mnogo več bodo vsebine današnjega simpozija s prav posebnim poudarkom na dokazih podprtih vsebinah, s spodbudo po raziskovalnem delu in prenosu znanja preko strokovnih objav. Praznovali smo tudi 50 let izhajanja naše strokovne revije Obzornika zdravstvene nege in tudi to je dokaz, da smo učeča se in znanja ter razvoja željna poklicna skupina.
Naj bo današnji praznični dan namenjen tudi skrbi za nas same! Zdravi, zadovoljni, strokovno usposobljeni izvajalci zdravstvene dejavnosti smo ključ do uspeha, do zagotavljanja dobrih izidov obravnave in največji možni doprinos – prispevek k zagotavljanju blaginje zdravja vseh prebivalcev Slovenije in tudi globalno.

Nagovor gostiteljice slavnostne akademije predsednice Zbornice Zveze Monika Ažman na Slavnostni akademiji

Izvajalci zdravstvene in babiške nege se zelo zavedamo pomena varne in kakovostne oskrbe. Varne za paciente in za nas same. Številne mednarodne raziskave in študije vedno znova potrjujejo velik prispevek medicinskih sester in babic pri izboljšanju in promociji zdravja, preprečevanju bolezni ter pri vodenju in obvladovanju kroničnih bolezni.
Imamo strokovno znanje in potencial za izboljšanje zdravja prebivalstva, ki ga je treba le še dodatno aktivirati. Poleg strokovnega znanja je naše osnovno vodilo pri delu spoštovanje etičnih načel in empatičen odnos do pacientov in sodelavcev. Slednje je zagotovo tisto, kar vliva zaupanje v naše delo in kot kažejo raziskave javnega mnenja nam pacienti še vedno zelo zaupajo. Nekaj več volje in energije bi morda morali zaposleni posvetiti drug drugemu. Se bolj podpirati, pomagati drug drugemu, biti solidarni, medsebojno deliti in se povezovati. Z veliko manj napora in v krajšem času bi lahko dosegli marsikaj.
Ob tem pa ne pozabimo, da je zdravstvena nega naložba za prihodnost, zato v dobro pacientov, svojcev in družbe v zdravstveni in babiški negi ne bi smelo biti prostora za dodatne racionalizacije in zmanjševanje stroškov dela.