Kongres 2023
Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Simpozij 2014

14. simpozij zdravstvene in babiške nege 2014 z naslovom

»E ZDRAVJE IN DOKUMETACIJA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI«

je potekal 12. maja 2014, v Cankarjevem domu, Ljubljani.

Utrinki iz Simpozija