Kongres 2013

9. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije z naslovom

»Moč za spremembe – medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema«

je potekal 09. in 10. maj 2013, v Kongresnem centru Brdo, Brdo pri Kranju.

ZBORNIK 9. KONGRESA ZBORNICE-ZVEZE