Kongres 2019

12. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije z naslovom

»Medicinske sestre in babice, zagovornice zdravja za vse«

je potekal 9. in 10. maja 2019, v Kongresnem centru Brdo, Brdo pri Kranju.

ZBORNIK 12.KONGRESA ZBORNICE-ZVEZE

PROGRAM 12. KONGRESA ZBORNICE-ZVEZE

9. maj 2019 smo obeležili 100-letnico strokovnega delovanja medicinskih sester na Slovenskem. Angela Boškin, prva šolana medicinska sestra pri nas, ki je s svojim delovanjem kot skrbstvena sestra začela leta 1919, sodi med najpomembnejše osebnosti za razvoj zdravstvene nege in javnega zdravja v Sloveniji. Tudi v duhu tega pomembnega mejnika se je na Brdu pri Kranju v organizaciji Zbornice – Zveze začel dvodnevni 12. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije. Srečanjem je Zbornica – Zveza slavnostno obeležila tudi mednarodna dneva babic in medicinskih sester, ki ju obeležujemo vsako leto 5. in 12. maja.

»Letošnji moto kongresa Medicinske sestre in babice, zagovornice zdravja za vse nosi pomembno sporočilo,« je ob odprtju kongresa povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Veseli smo, da se bo v dveh kongresnih dneh zvrstilo 86 predavanj, s katerimi bomo iskali odgovore na potrebe dolgožive družbe, plemenitili partnerstvo z uporabniki, temeljili na z dokazi podprti zdravstveni negi, predstavljali primere dobrih praks, vključevali moralni in etični vidik zdravstvene obravnave ter s pomočjo kadrov in vodenja tudi medpoklicno sodelovali. Zavedamo se, da je ključnega pomena tako pri obravnavi posameznika kot skupine celostna obravnava, ki jo lahko nudijo le različni strokovnjaki z različnih področij, usmerjeni k istemu, skupnemu cilju.«

Udeležence 12. kongresa zdravstvene in babiške nege je nagovoril tudi minister za zdravje Aleš Šabeder: »Na ministrstvu za zdravje se zavedamo, da morate imeti za vaše delo ustrezne delovne pogoje in da morate biti za opravljeno delo ustrezno nagrajeni. Marsikaj na tem področju je bilo že narejenega, veliko nas še čaka. Če naštejem le časovno najbližja izziva: soglasje k usklajenemu dokumentu poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi, za katerega sem se zavezal, da ga podam do 18. maja 2019 in standardi in normativi, katerih revizijo je potrebno opraviti do 30. septembra 2019. Vse aktivnosti bomo izvajali v tesnem sodelovanju s stroko zdravstvene in babiške nege.«

Prvi dan kongresa so udeleženci med drugim prisluhnili dr. Tomu Keighleyju, ki je v svojem predavanju o profesionalnem in političnem razvoju zdravstvene nege v Evropi izpostavil, zakaj je zgodovina zdravstvene nege nepoznana in se je ne uporablja pri oblikovanju politike zdravstvenega varstva, kakšen strokovni razvoj ima potencial za spremembo položaja zdravstvene nege in babištva v javnih razpravah o zdravstvenem varstvu ter kako lahko strokovnjaki zdravstvene in babiške nege bolj učinkovito sodelujejo na političnem prizorišču. Keighley je spregovoril tudi o zagotavljanju zdravstvenega varstva v Evropi, ko se države borijo s pomanjkanjem zdravstvenega osebja, politika pa se zdi slepa glede razkoraka med obljubljenim obsegom in kakovostjo storitev ter realnostjo skrbi za paciente v kadrovsko podhranjenih in neustrezno opremljenih organizacijah.

Wendy Nicholson, vodja za zdravstveno nego pri organizaciji Public Health England, je spregovorila o vodilni vlogi medicinskih sester in dokazanih učinkih prispevka zdravstvene nege k izboljšanju zdravja prebivalstva. Nicholsonova je poudarila, da cilj Združenih narodov – do leta 2030 zagotoviti univerzalno dostopnost do zdravstvenih storitev – zahteva s spretnostmi in z znanji dobro opremljeno delovno silo. Medicinske sestre predstavljajo najštevilčnejšo skupino zaposlenih, ki po vsem svetu zagotavljajo zdravstveno varstvo. Vse večji poudarek na področju zdravstvenega varstva je trenutno na preventivi, javnem zdravju, samopomoči, krepitvi vloge skupnosti in zdravstveni pismenosti. Vse to ne zagotavlja le priložnosti za preprečevanje bolezni ter optimizacijo zdravja in splošnega počutja, ampak pomembno zmanjšuje breme sistemov zdravstvenega varstva, je še izpostavila Nicholsonova.

Slovestnost ob praznovanju 100-letnice

»In prav zato bi težko sklenila svoj nagovor, ne da nagovorim tudi vas, spoštovani predsednik vlade, gospod Marjan Šarec. Vlada je skupaj s parlamentom tista, ki oblikuje politiko in strategijo države. Večkrat ste poudarili, da je zdravstvo prioriteta te vlade. Zato iskreno verjamem, da so prej omenjeni časi za nami in nam bo z vašo podporo in razumevanjem uspelo zdravstveno in babiško nego umestiti v zdravstveno varstvo na mesto, ki ji pripada, tako v dobrobit pacientov kot izvajalcev,« je med drugim v svojem nagovoru na letošnji svečani akademiji dejala naša predsednica Monika Ažman. Celotnemu nagovoru lahko prisluhnete v spodnjem videu.

 

 

 

 

 

 

Na slavnostni akademiji, na kateri smo počastili tudi 100 let poklica medicinske sestre na Slovenskem, je zbrane nagovoril tudi predsednik vlade Marjan Šarec, ki je poudaril, da je delo medicinskih sester in babic tisto, brez katerega noben zdravstveni sistem ne preživi. Prisluhnite njegovemu nagovoru.

 

 

 

 

 

Utrinki Slavnostne akademije ob 100. obletnici začetka delovanja medicinskih sester na Slovenskem in dobitnikov priznanj Zbornice – Zveze, zlatih znakov in najvišjega priznanja za življenjsko delo Angele Boškin.

ZBORNIK 12.KONGRESA ZBORNICE-ZVEZE

PROGRAM 12. KONGRESA ZBORNICE-ZVEZE