Kongres 2015

10. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije z naslovom

»Z OPTIMALNIMI VIRI DO UČINKOVITE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE«

je potekal 11. in 12. maj 2015, v Kongresnem centru Brdo, Brdo pri Kranju.

PROGRAM 10. KONGRESA ZBORNICE-ZVEZE

Po otvoritvi kongresa je predsednica Zbornice – Zveze Darinka Klemenc nagovorila več kot 300 udeležencev, nato pa sta jih s svojo pristotnostjo počastila tudi  ugledne tuje predavatelje, med njimi Elizabeth Adams, direktorico centra za profesionalni razvoj pri Irski organizaciji medicinskih sester in babic (INMO), ki je spregovorila o predpisovanju zdravil s strani medicinskih sester in babic na Irskem, ter dr. Petra Carterja, izvršnega direktorja in generalnega sekretarja Royal College of Nursing (RCN), ki je največje strokovno združenje v Veliki Britaniji. Spregovoril je o managementu, motivaciji in voditeljstvu. Odmeven je bil tudi prispevek domačega strokovnjaka dr. Igorja Pribaca, izrednega profesorja za filozofijo, ki je spregovoril o poklicni etiki, prav tako druga plenarna predavanja.

Ob tej priložnosti je bil izdan obsežen zbornik strokovnih prispevkov 60 avtorjev in avtoric. Na preko 500 straneh prinaša naslednja tematska področja: zdravstvena in babiška nega na primarni ravni in v kliničnih okoljih, prehrana – izziv sodobnega časa, kriza v zdravstvu, ranljive skupine, komplementarno in naravno zdravilstvo, babice danes in v prihodnosti, kakovostno izobraževanje za zdravstveno in babiško nego v prihodnosti.

Na slavnostni akademiji so bili podeljeni zlati znaki, najvišja priznanja Zbornice – Zveze. Udeležila se je tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki je poudarila, da je kot ministrica zavezana skrbi za slehernega prebivalca R Slovenije, za čim bolj enakovreden dostop do zdravstvene obravnave na vseh ravneh zdravstvenega varstva, da podpira javno zdravstvo, da zdravstveni sistem v državi deluje in da se ne strinja s tistimi, ki trdijo, da je vse v razsulu. Potrdila je svojo zavezo prednostnemu reševanju kadrovskih normativov in javnih pooblastil v zdravstveni in babiški negi in se zahvalila članicam in članom Zbornice – Zveze, ki delujejo na projektih na MZ. Predsednica Zbornice – Zveze Darinka Klemenc se je ministrici zahvalila za tvorno sodelovanje in poudarila, da ima zdravstvena nega po več letih prvič občutek, da jih ministrstvo sprejema kot sogovornike v zdravstvu, kar izkazuje z ustreznim umeščanjem zdravstvene in babiške nege v zdravstveni sistem in politiko. Zbornica – Zveza podpira prizadevanja ministrstva za zdravje za ureditev sistema zdravstvenega varstva v državi v celoti in ne le parcialno. Tako aktivno sodeluje pri referenčnih ambulantah in tudi pri prenovi nujne medicinske pomoči (NMP). Zbornica – Zveza projekt podpira, ob pričakovanju, da se poskrbi za ustrezno dostopnost do zdravstvene oskrbe vseh prebivalcev Slovenije.

»Dovolite, da se vam v imenu tistih, ki te možnosti nimajo – pacientov, kajti njihov glas je prešibak in vpliv premajhen, zahvalim za vso strokovno skrb in človeško toplino, ki ste jo tudi v tem letu nudili slehernemu, ki je bil vaše pomoči potreben,« se je Darinka Klemenc, predsednica Zbornice – Zveze vsem medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom in bolničarjem negovalcem zahvalila za predano delo, njihovim družinam pa za podporo.

Še posebej pa se je zahvalila pacientom, ki zaposlenim v zdravstveni negi iz leta v leto izrekajo visoko podporo. Tako si prav medicinske sestre, ne le v domačem, tudi v svetovnem merilu, delijo drugo mesto (skupaj s piloti) po zaupanja vrednih poklicih, takoj za gasilci.

Članice in člane Zbornice – Zveze pa je predsednica pozvala, da ostanejo združeni in složni v enoviti organizaciji ter usmerjeni v optimizacijo zdravstva in ponosni na svoje delo.

Utrinki iz slavnostne akademije