Članstvo Zbornice – Zveze v tujih organizacijah

Članstvo strokovnih sekcij v tujih organizacijah

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, European Federation of critical care Nursing Associations (EFCCNA)World Federation of critical care Nurses (WFCCN).

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, European psychiatric Nurses.

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji, European Oncology Nursing Society (EONS).

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA), European Federation of critical care Nursing Associations (EFCCNA), World Federation of critical care Nurses (WFCCN).

 

Članstvo Zbornice – Zveze v tujih organizacijah

Evropska federacija združenj medicinskih sester (EFN)
Mednarodni svet medicinskih sester (ICN)
Mednarodna konfederacija babic (ICM)
Evropska babiška zveza (EMA)

Članstvo delovnih skupin v tujih organizacijah

Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege, European association for the History of Nursing (EAHN),