Poklic babiške nege

Definicija babiške nege

Babiška nega je poklicno področje, ena od primarnih oblik zdravstvene pomoči, ki obravnava ženske med normalno nosečnostjo, porodom, poporodnim obdobjem ter novorojenčka in dojenčka, s ciljem, da se ohrani oziroma doseže najboljše zdravje; posega pa tudi na določena področja ginekologije in načrtovanja družine. Babiška nega je bistven del zdravstvenega sistema, ki šteje nosečnost in rojevanje za naravni del človeškega življenjskega ciklusa, na katerem temelji zdravje družine oziroma celotne skupnosti.

Poslanstvo babiške nege je obravnava ženske med nosečnostjo, porodom, poporodnim obdobjem ter novorojenčka in dojenčka s ciljem, da se ohrani oziroma doseže najboljše zdravje; posega pa tudi na področje ginekologije in načrtovanja družine. Upošteva, da je nosečnost in rojevanje naravni del človeškega življenjskega ciklusa, na katerem temelji zdravje družine oziroma celotne skupnosti. Upošteva potrebe varovancev in njihove, na osnovi ustreznih informacij, sprejete odločitve.

Babica je oseba, ki je zaključila visokošolski študijski program ter si s tem pridobila kvalifikacije in dovoljenje za opravljanje del in nalog na področju babištva, kar obsega babiško nego ženske med normalno nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem ter babiško nego novorojenčka in dojenčka. Le-ta vključuje preventivo, odkrivanje patoloških stanj matere in otroka ter zagotavljanje medicinske pomoči in izvajanje prve pomoči v odsotnosti zdravnika. Babica je sodelavka zdravnika specialista ginekologije in porodništva pri obravnavi nepravilnosti in pri porodniških operacijah. Babica ima pomembno vlogo pri svetovanju in zdravstvenem izobraževanju zdravih in bolnih žensk, novorojenčkov in otrok. Njeno delo vključuje prenatalno vzgojo, pripravo na odgovorno starševstvo, posega pa tudi na določena področja ginekologije, načrtovanja družine in babiške nege otroka.

Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti mora biti za samostojno opravljanje zdravstvene nege vpisana v register izvajalcev in imeti veljavno licenco.

Diplomirana babica / diplomirani babičar

Kvalifikacija

 1. visoka strokovna izobrazba
 2. visoka strokovna izobrazba, pridobljena najkasneje do 31.12. 2009, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit

Delovno področje so primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti, socialni in posebni socialni zavodi, zdravilišča, socialno-medicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost.

Poklicna dejavnost (kompetence)

 • promocija zdravja, svetovanje pri načrtovanju družine, varovanje reproduktivnega zdravja in posredovanje ustreznih napotitvenih informacij,
 • priprava in izvajanje programov šole za starše ter zdravstveno vzgojno delo za zdrav način življenja in izogibanje rizičnim dejavnikom za to kategorijo prebivalstva,
 • spremljanje normalnega poteka nosečnosti in izvajanje potrebnih preiskav ter spremljanje stanja zarodka z uporabo ustreznih kliničnih metod in sredstev,
 • ugotavljanje rizične nosečnosti na podlagi ustreznih preiskav in svetovanje v okviru pristojnosti: napotitev k specialistom v primeru patološke nosečnosti in sodelovanje pri timski obravnavi nosečnice,
 • svetovanje in pomoč ženskam med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju,
 • vodenje normalnega poroda in izvajanje epiziotomije ter nudenje nujne medicinske pomoči pri porodu v primeru odsotnosti zdravnika,
 • prepoznavanje patoloških sprememb pri materi in otroku, ukrepanje v okviru pristojnosti ter napotitev k specialistu,
 • pregledovanje in negovanje novorojenčka in dojenčka ter ukrepanje po potrebi,
 • izvajanje babiške nege in zdravljenja, ki ga predpiše zdravnik,
 • vodenje ustrezne zdravstvene in negovalne dokumentacije,
 • pedagoško delo za vzgajanje in izobraževanje lastnega kadra ter raziskovalno delo.