Zahteve za ureditev položaja na področju zdravstvene nege