AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV
Expert meetings
4/3/2021
ALI JE EPIDEMIJA COVID-19 SPREMENILA OSEBNO VAROVALNO OPREMO ZAPOSLENIH PRI REPROCESIRANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV
8/3/2021
Optimizem je naša izbira
znak
10/3/2021
ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: OBVEZNA VSEBINA
11/3/2021
Literarni večer z Bronjo Žakelj: Belo se pere na devetdeset
11/3/2021
PODOBA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER OSKRBE V SODOBNEM ČASU
12/3/2021
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca
znak
Mesečna revija Utrip

Obzornik zdravstvene nege

Obzornik zdravstvene nege