Strokovna srečanja

Naslov Organizator Datum Canceled
Mehanska ventilacija osnovna Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo 03.10.2019
Mehanska ventilacija napredna Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo 04.10.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 09.10.2019
Projekt PRIZMA - Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 09.10.2019
Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, ATCM, Zdravniško društvo ATLS Slovenija 10.10.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 10.10.2019
Zakonodaja s področja zdravstva: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 11.10.2019
Golniški simpozij 2019 - Akutno poslabšanje kroničnih bolezni (pljučni rak, astma, intersticijske bolezni) Klinika Golnik - Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 11.10.2019
Pogled vase Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 11.10.2019
Dojenje pomemben začetek življenja Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 16.10.2019
Celostna obravnava pacienta z nevrološkimi obolenji Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.10.2019
Življenje- najpomembnejša vrednota Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.10.2019
10. Pomurski in 6. mednarodni simpozij o kronični rani: Izzivi na področju bolnikov s kronično rano Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 18.10.2019
Sladkorna bolezen – bolnikom prijazna oskrba Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 18.10.2019
CTG šola Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic v sodelovanju z Združenjem za perinatalno medicino Slovenije 18.10.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 18.10.2019
Odvisnost in delo z odvisnimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 18.10.2019
Kakovostno in varno delo v psihiatriji Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 18.10.2019
CTG šola Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic v sodelovanju z Združenjem za perinatalno medicino Slovenije 18.10.2019
Vpliv barv na zdravje, počutje ter osnove barvne terapije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 18.10.2019

Strani