Strokovna srečanja

Naslovrazvrsti padajoče Organizator Datum Canceled
Obravnava anafilaksije v praksi in na terenu, ter vzpostavitev alternativne žilne poti z intraosalnim pristopom Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 20.11.2019
CTG šola Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic v sodelovanju z Združenjem za perinatalno medicino Slovenije 18.10.2019
CTG šola Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic v sodelovanju z Združenjem za perinatalno medicino Slovenije Program 08.30 - 19.10.2019
Demenca, izzivi današnjega časa Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 25.09.2019
Dojenje pomemben začetek življenja Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 16.10.2019
Endometrioza Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 26.09.2019
ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 13.11.2019
Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj iz paliativne oskrbe za izvajalce zdravstvene in babiške nege Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina za paliativno zdravstveno nego 28.09.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 23.09.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 09.10.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 23.09.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 10.10.2019
Odvisnost in delo z odvisnimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 18.10.2019
Otrok v otorinolaringologiji Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji 20.09.2019
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 19.09.2019
Skrb za lastno zdravje in dobro počutje pri zdravstvenih delavcih Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa 20.09.2019
Stanovalec z demenco – negovanje in skrb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 20.09.2019
Stanovalec z demenco – negovanje in skrb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 20.09.2019
Strokovno popoldne DMSBZT Celje: Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč Asertivnost) Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 23.10.2019
Strokovno popoldne DMSBZT Celje: Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč Asertivnost) Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 27.11.2019

Strani