Strokovna srečanja

Naslovrazvrsti padajoče Organizator Datum Canceled
Obravnava anafilaksije v praksi in na terenu, ter vzpostavitev alternativne žilne poti z intraosalnim pristopom Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 20.11.2019
10. Pomurski in 6. mednarodni simpozij o kronični rani: Izzivi na področju bolnikov s kronično rano Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 18.10.2019
2. IZOBRAŽEVALNI DAN BOLNIŠNICE ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ BGP Kranj 25.10.2019
5. Jesenska pediatrična šola: PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor 09.11.2019
Celostna obravnava pacienta z nevrološkimi obolenji Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.10.2019
CTG šola Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic v sodelovanju z Združenjem za perinatalno medicino Slovenije 19.10.2019
CTG šola Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic v sodelovanju z Združenjem za perinatalno medicino Slovenije 18.10.2019
CTG šola Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic v sodelovanju z Združenjem za perinatalno medicino Slovenije Program 08.30 - 19.10.2019
CTG šola Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic v sodelovanju z Združenjem za perinatalno medicino Slovenije 18.10.2019
Demenca, izzivi današnjega časa Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 25.09.2019
Dojenje pomemben začetek življenja Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 16.10.2019
Duševno zdravje - depresija Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 21.11.2019
Endometrioza Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 26.09.2019
ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 13.11.2019
Golniški simpozij 2019 - Akutno poslabšanje kroničnih bolezni (pljučni rak, astma, intersticijske bolezni) Klinika Golnik - Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 11.10.2019
Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj - koordinator zdravstvene obravnave (case manager) Splošna bolnišnica Jesenice 24.09.2019
Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj iz paliativne oskrbe za izvajalce zdravstvene in babiške nege Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina za paliativno zdravstveno nego 28.09.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 23.09.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 09.10.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 18.10.2019

Strani