Učinkovita komunikacija pri soočanju s težavnimi sogovorniki

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
02.10.2019 - 15:45 do 20:30
Lokacija: 
v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski ul. 14, Ljubljana

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
»Učinkovita komunikacija pri soočanju s težavnimi sogovorniki«

Predavanje bo vodila gospa Helena Zajec,univ.dipl.oec.,INLPTA trainer, poslovni in osebni coach.

Program

15.45 do 16.00 Registracija
16.00 do 18.00
•    Različnost percepcij in pričakovanj kot vir nesporazuma
•    Narava konflikta: od nesporazuma do ne-sodelovanja
•    Težavni sogovorniki 1: kdo so in kako reagirajo
18.00 do 18.15 Odmor
18.15 do 20.15
•    Težavni sogovorniki 2: učinkovite metode ravnanja z njimi
•    V neprijetnih situacijah poskrbi za se: raba telesa pri soočanju s težavnimi sogovorniki in hitre mentalne intervencije pri odzivanju na konfliktne situacije

20.15 do 20.30 Razprava in zaključek 

Splošne informacije

Kotizacijo članom društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Udeležba za člane DMSBZT Ljubljana je brezplačna.   
Kotizacija znaša  20 € z vključenim DDV. Člani Zbornice- Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so uparavičeni do 50% popusta (plačajo 10 € z vključenim DDV).
Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nada Sirnik.
Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici - Zvezi.

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 25.09.2019, oz. do zapolnitve prostih mest (25).

                   Za področje osebnostnega razvoja                                                Predsednica DMSBZT Ljubljana  
  podpredsednica za interesne dejavnosti pri DMSBZT Ljubljana                                        Đurđa Sima
                                   Nada Sirnik