Sterilizacija, neviden člen zdravstva

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji
Termin: 
28.03.2019 - 08:00 do 29.03.2019 - 14:00
Lokacija: 
Terme Zreče

 

 


Program

Četrtek, 28.03.2019
8.00 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.15 Otvoritev strokovnega srečanja in uvodni nagovori
Moderator: Irena Istenič, Nataša Piletič
9.15 – 13.15 OSNOVE REPROCESIRANJA Z VIDIKA KAKOVOSTI; Miljenko Fažon, SteriPartner, Institut zur Qualitätssicherung der Medizinprodukteaufbereitung Bildungszentrum, Hamburg
11.30 – 11.45 Odmor
Moderator: Dragan Drobnjak
11.45 – 13.15 OSNOVE REPROCESIRANJA Z VIDIKA KAKOVOSTI; Miljenko Fažon, SteriPartner, Institut zur Qualitätssicherung der Medizinprodukteaufbereitung Bildungszentrum, Hamburg
13.15 – 13.30 Razprava
13.30 – 15.00 Odmor za kosilo
Moderator: Darja Kukovič
15.00 – 15.30 Motivacija zaposlenih v sterilizaciji; dr. Matej Tušak    
15.30 – 15.50 Biološke kontrole; Benek Civelek, 3M
15.50 – 16.20 Standardiziran programski pristop za optimizacijo procesov v centralni sterilizaciji; Vesna Jurkošek, Ecolab
16.20 – 16.30 Razprava
16.30 – 17.00 Podelitev priznanj na ožjem strokovnem področju  
17.00 – 18.00 Volitve članov IO in predsednika Sekcije MS in ZT v sterilizaciji
18.00 – 18.15 Zaključek prvega dne strokovnega srečanja
19.30  Skupna večerja

Petek, 29.03.2019
8.00 – 9.00 Registracija udeležencev
Moderator: Edija Bavdaž
9.00 – 9.30 Varnostne in kakovostne zahteve prostorske ureditve sterilizacij; Primož Štravs, mednarodni akreditator
9.30 – 10.00 Validacija parnega sterilizatorja; Matej Gazvoda, VALFOR
10.00 – 10.30 Sinnerjev krog - kaj lahko spremenimo v postopku čiščenja za doseganje optimalnega rezultata?; Randy Thal, Belimed Švica
10.30 – 10.40 Cepljenje zaposlenih v sterilizaciji; Dr. Tatjana Mrvič, UKC Ljubljana
10.30 – 10.40 Razprava
10.40 – 11.00 Odmor
Moderator: Tanja Pristavec
11.00 – 12.30 Pripomočki za enkratno uporabo in njihova ponovna obdelava - Nova UREDBA (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih - Člen.17; Tone Lovšin, TROCAR
12.30 – 12.50 Termolabilni materiali in možnosti sterilizacije; Vlatka Turčić (Hrvaška)
12.50 – 13.10 Predstavitev linije WarwickSASCo; Janine Farmer, UK
13.10 – 13.30 STERISAFE™- Pro: klinične izkušnje; Janja Dragan, UKC Ljubljana
13.30 – 13.50 Korak za korakom k spremembam do sodobne sterilizacije; Aneta Simonoska (Makedonija), Lenče Najdovska (Makedonija)
13:50 – 14.00 Razprava
14:00 Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Program strokovnega seminarja je bil oddan v postopek registracije na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
Kotizacija z  DDV znaša 320 € za 2 dni, 190 € za 1 dan. Članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust. Kotizacijo poravnate na transakcijski račun  NLB, Tavčarjeva 7, LJ - ZZBNS - ZDMSBZTS: št. 02015-0258761480, sklic na številko 0222-28032019 s pripisom Za Sekcijo MS in ZT v sterilizaciji. Aktivni udeleženci kotizacije ne plačajo.
PROGRAMSKO ORGANIZACIJSKI ODBOR: Nataša Piletič, Irena Istenič, Tanja Pristavec, Edija Bavdaž, Darja Kukovič, Dragan Drobnjak.

Prijava

Na izobraževanje se prijavite preko e-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si). Ob registraciji člani Zbornice - Zveze potrebujete člansko izkaznico Zbornice – Zveze.
Dodatne informacije lahko pridobite pri Nataši Piletič, 07 39 16 486, e naslov natasa.piletic@sb-nm.si in Ireni Istenič, 01 522 89 90, e naslov irena.istenic@irena.istenic@kclj.si .

Dodatne informacije

Rezervacija prenočišč na e naslov: zrece-seminar@unitur.eu

Veselimo se srečanja
Programsko - organizacijski odbor