Sladki februar 2019, Nadgradnja in osvežitev za time družinske medicine in ostale zdravstvene strokovnjake

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
Termin: 
01.02.2019 - 08:00 do 02.02.2019 - 14:00
Lokacija: 
Terme Zreče, Hotel Atrij
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Program

Petek, 1.2.2018
08.00 - 09.00 Registracija   
09.00 - 09.30 Viri informacij o sladkorni bolezni – kdo in kdaj?, Jana Klavs
09.30 - 10.00 Zakaj je novi model ambulante družinske medicine sladkorni bolezni v prid?, Barbara Bukovnik
10.00 - 10.20 Uvod v delavnice – kaj, če bi imel vsak bolnik s sladkorno boleznijo merilnik sladkorja v krvi, Jana Klavs
10.30 - 11.00 Odmor   

DELAVNICE (v treh manjših dvoranah)   
11.00 - 12.30     
A Meritve sladkorja v krvi naj ne bodo same sebi v namen, Jana Klavs
B Mateja Tomažin Šporar
C Melita Cajhen
13.00 - 14.00 Kosilo   
14.15 - 17.00
Kaj bi moral vedeti vsak zdravstveni strokovnjak o sladkorni bolezni?, Mojca Lunder
Predstavitev smernic za bolnika, Mojca Lunder
Novi izzivi pri zdravljenju SB v letu 2018 -2019, Jelka Zaletel
Bo nosečnica s sladkorno boleznijo nekoč v amb. družinske medicine kot bolnica s sladkorno boleznijo tipa 2, Melita Cajhen, Mateja Tomažin Šporar
…strokovnjak odgovarja na vaša vprašanja in čas za diskusijo   
18.30 Večerja   

Sobota, 2.2.2019

09.00 - 09.30 Le z gibanjem do urejenega sladkorja v krvi, Špela Volčanšek
09.30 - 10.00 Le s prehrano do urejenega sladkorja v krvi, Irena Volk
Diskusija ZA in PROTI   
10.00 - 10.45 Gibanje ali prehrana, Volčanšek, Volk
10.45 - 11.15 Odmor
11.30 - 12.00 Praktični nasveti iz lekarne, Bojan Madjar
12.00 - 13.20 Moč besede, kadar primanjkuje motivacije za skrb ob kronični bolezni, Marjeta Keršič Svetel
13.20 - 13.50 Odkrito o zadregah ob upadu spolne moči, Maja Ravnik Oblak
14.00 Zaključek izobraževanja z vodeno diskusijo kje nas čevelj žuli   

Splošne informacije

Cilj izobraževanja:
• nadgraditev splošnih znanj o sladkorni bolezni tipa 2 in ostalih tipih
• spoznavanje smernic za bolnike s sladkorno boleznijo
• spoznavanje primerov dobre prakse, mreženje in izmenjava izkušenj
• seznanitev z novostmi nefarmakološkega načina zdravljenja, prehrana, gibanje, samokontrola,

Izobraževanje je namenjeno timom družinske medicine in zdravstvenim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo sladkorno boleznijo.

Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Izobraževanje je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnega izpopolnjevanja in pridobivanja pedagoških točk pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi.

Prijava

Kotizacija z vštetim DDV znaša 320€ (članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 160€). V kotizacijo je izročki predavanj podporna gradiva, kosilo, prijetna večerja in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0216-01022019. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izobraževanje in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega izobraževanja v register izpopolnjevanj/izobraževanj  sta bili oddani na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Cena razstavnega prostora je 200€ za m2 brez DDV, najem manjšega prostora kot 4m2 ni možen.
E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno. Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 041/519-229 ali e-pošti janaklavs@gmail.com.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Namestitev
Rezervacije za prenočišče lahko uredite Hotelu Atrij, Terme zreče.
Sobo si rezervirajte sami na telefon: (0)3 757 61 45 ali e-naslov: terme@unitur.eu
Ob prijavi navedite, da ste udeleženci Endokrinološke sekcije.

Programsko organizacijski odbor:
Jana Klavs, Barbara Bukovnik, Mateja Tomažin Šporar, Melita Cajhen

Prisrčno vabljeni!
Predsednica strokovne sekcije
Jana Klavs