Mehanska ventilacija osnovna

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo
Termin: 
03.10.2019 - 08:30 do 17:30
Lokacija: 
Klinika Golnik, Golnik 36
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

Program

08.30 - 08.50 Registracija udeležencev
08.50 - 09.00 UVOD
09.00 - 09.30 Fiziologija dihanja; Luka Camlek, dr. med., spec.
09.30 - 10.00 Dihalna odpoved; prim. mag. Franc Šifrer, dr. med., spec.
10.00 - 10.30 Osnove nadzorovanega predihavanja in respiratorne mehanike; dr. Rihard Knafelj, dr. med, specialist internist, asis.
10.30 - 11.00 ODMOR
11.00 - 11.30 Sedacija, analgezija, relaksacija med nadzorovanim predihavanjem in postopki ob ekstubaciji; Goranka Beguš, dipl. m. s.,  Anton Justin, mag. zdr. neg
11.30 - 12.00 Postopki in zapleti zdravstvene nege bolnika na ventilatorju; Ela Aristovnik dipl. m. s., Anže Knific ZT
12.00 - 13.00 KOSILO
13.00 - 17.00 PRAKTIČNE DELAVNICE
1. skupina: Priprava ventilatorja (sestava dihalnega sistema, test aparata, vlaženje in inhalacije); Ela Aristovnik dipl. m. s., Anže Knific dipl. zn.
2. skupina: Sprejem bolnika in ventilacija, sedacija, monitoring in alarmi; Luka Camlek, dr. med., spec., Anton Justin, mag. zdr. neg
14.30 - 14.45 ODMOR
3. skupina: Postopki zdravstvene nege: aspiracije, fiksacija dihalne poti, ustna nega in VAP preventiva; Edin Mahič, dipl. zn
4. skupina: Osnovne oblike ventilacije, preizkus z udeleženci; Goranka Beguš, dipl. m. s.,  dr. Rihard Knafelj, dr. med, specialist internist, asis.
17.00 - 17.30 Diskusija, vprašalnik ter zaključek

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram in drugim zdravstvenim delavcem.
Kotizacija za enodnevne delavnice z DDV znaša 120 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 60€ ). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana ZZBNS - ZDMSBZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 25042019. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”. V kotizacijo so vključeni: gradivo, osvežitve med odmori in kosilo. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

Prijave preko e- prijave: e-prijavnico najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje »MEHANSKA VENTILACIJA I. del/osnovna «.
Število udeležencev je omejeno na 50 oseb. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Anton Justin, telefon: 040-473-910, e-naslov: anton.justin@gmail.com
Organizacijski odbor: Anton Justin
Strokovni odbor: Anton Justin

Vljudno vabljeni!

Anton Justin
Predsednik strokovne sekcije