Mehanska ventilacija napredna

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo
Termin: 
04.10.2019 - 08:30 do 18:00
Lokacija: 
Klinika Golnik, Golnik 36
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

Program

08.30 - 08.50 Registracija udeležencev
08.50 - 09.00 UVOD
09.00 - 09.30 Bolezensko orientirana ventilacija, interakcije organov; prim. mag. Franc Šifrer, dr. med., spec.
09.30 - 10.00 Protektivna ventilacija (koncepti, odpiralni manevri, Peso/Ptp, EIT, proniranje); dr. Rihard Knafelj, dr. med, specialist internist, asis.
10.00 - 10.30 Asinhronija med predihavanjem, prepoznava iz krivulj in zank in bolnika, prepoznava AutoPEEPa.; Luka Camlek, dr. med., spec.
10.30 - 11.00 Postopki, izzivi in zapleti zdr. nege. Pro et Contra diskusija; Goranka Beguš, dipl. m. s., Anton Justin, mag. zdr. nege
11.00 - 11.30 ODMOR
11.30 - 12.00 Napredne oblike podpore: iNO, HFO, zaprto-zančne oblike predihavanja; Michael Jožef Gradišek, dr. med., Andrej Trobec, dipl.zn.
12.00 - 12.30 Obvladovanje najpogostejših respiratornih zapletov pri bolniku v enoti intenzivne terapije – vloga fizioterapevta, Monika Jeruc Tanšek, dipl. fiziot.
12.30 - 13.30 KOSILO
13.30 - 17.30 PRAKTIČNE DELAVNICE
1. skupina: Kako ventiliramo KOPB in astmo ter med in po srčnem zastoju; Anton Justin, mag. zdr. nege in prim. mag. Franc Šifrer, dr. med., spec
2. skupina: Kako ventiliramo protektivno (Vt/kg, Peso/Ptp, iNO, HFO, proniranje) ter sedacija, analgezija in relaksacija med nadz. predihavanjem; Goranka Beguš, dipl. m. s., dr. Rihard Knafelj, dr. med, specialist internist, asis.
15.15 - 15.30 ODMOR
3. skupina: Kako ventiliramo bolnika s povišanim ICP in nevrološkega bolnika ter kako ventiliramo bolnika s poškodbo prsnega koša, pljuč ali trebuha; Michael Jožef Gradišek, dr. med., Andrej Trobec, dipl.zn.
4. skupina: Predihavanje med transportom in Zaprto-zančne oblike ventilacije; Luka Camlek, dr. med., spec.
5. skupina: Obvladovanje najpogostejših respiratornih zapletov pri bolnikih v enoti intenzivne terapije – vloga fizioterapevta; Monika Jeruc Tanšek, dipl. fiziot.
17.30 - 18.00 Diskusija, vprašalnik ter zaključek

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram in drugim zdravstvenim delavcem.
Kotizacija za enodnevne delavnice z DDV znaša 120 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 60€ ). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana ZZBNS - ZDMSBZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 25042019. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”. V kotizacijo so vključeni: gradivo, osvežitve med odmori in kosilo. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

Prijave preko e- prijave: e-prijavnico najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje »MEHANSKA VENTILACIJA - napredna «.
Število udeležencev je omejeno na 50 oseb. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Anton Justin, telefon: 040-473-910, e-naslov: anton.justin@gmail.com
Organizacijski odbor: Anton Justin
Strokovni odbor: Anton Justin

Vljudno vabljeni!

Anton Justin
Predsednik strokovne sekcije