Izzivi medicinskih sester na področju zdravstvene nege in oskrbe rane, inkontinence in stome

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v enterostomalni terapiji
Termin: 
29.03.2019 - 08:00 do 30.03.2019 - 14:15
Lokacija: 
V Termah Zreče

Program


Petek, 29.03.2019
08.00 – 09.00 Registracija udeležencev
09.00 – 09.10 Pozdrav in uvodne besede, predsednica sekcije Renata Batas, dipl. m.s., ET

I. SKLOP: STOME  1. del, moderator: Robertina Benkovič,  Tadeja Krišelj

09.10 – 09.30 Kirurška vzpostavitev dihalne poti, asist. Urbančič Jure, dr. med.
09.30 – 09.50 Oskrba dihalne stome, Tatjana Vidnjevič, dipl. m.s., ET
09.50 – 10.10 Zdravstvena nega pacienta s torakostomo, Polona Gorjup, dipl. m.s.
10.10 – 10.30 Zdravstvena nega in oskrba pacienta s  torakostomo v domačem okolju, Anja Ternar  dipl.m.s., Dragica Jošar, dipl.m.s., ET
10.30 – 10.45 Predstavitev sponzorja
10.45 – 10.55 Vprašanja in diskusija
10.55 – 11.30 Odmor, osvežitev
                  
II. SKLOP: POŠKODBE KOŽE, moderator: Renata Batas, Ines Prodan

11.30 – 11.50 Poškodbe kože, prim.asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr.med., svetnica
11.50 – 12.10 Poškodbe kože  – »skin tears - consensus document«, Anita Jelen, mag. zdrav. nege, ET
12.10 – 12.30 Poškodbe kože – prikaz primera, Vanja Vilar, viš. med. ses., dipl. ekon., ET
12.30 – 12.45 Predstavitev sponzorja - 3M
12.45 – 12.55 Vprašanja in diskusija
12.55 – 14.15 ODMOR ZA KOSILO (v  lastni  režiji)

III. SKLOP: STOME – 2. del, moderator: Vanja Vilar,  Anita Jelar

14.15 – 14.35 Oskrba podkožne venske valvule pri pacientih s stomo – postopki, zapleti, Vida Oražem, mag. zdravstvene nege
14.35 – 14.55 Specijalna znanja medicinske sestre ET kao socijalni i ekonomski potencijal društva, Ivanka Benčič, MSc, RN, ET
14.55 – 15.15 Zdravstvena njega bolesnika operiranih zbog crijevnog zatejenja-naša iskustva, Ivanka Gašparič, RN, ET
15.15 – 15.25 Vprašanja in diskusija  
15.25 – 16.00 ODMOR, OSVEŽITEV
   
IV. SKLOP:  UČNE DELAVNICE, moderator: Dragica Jošar, Ines Prodan

16.00 – 16.45 in 16.45 – 17.30 Delavnica I: »Oskrba dihalne stome«Tatjana Vidjevič , dipl. m. s., ET
16.00 – 16.45 in 16.45 – 17.30 Delavnica II: »Podkožna venska valvula« , Vida Oražem, mag. zdravstvene nege
17.30 Zaključek prvega dne
19.00  -  VEČERJA (S PLESOM)

Sobota, 30.03.2019 

08.30 – 09.00 Registracija

V. SKLOP – RANE, moderator:  Anita Jelen, Robertina Benkovič

09.00 – 09.20 Rak zunanjega spolovila: operacija in pooperativna zdravstvena nega rane, dr. David Lukanovič, dr. med. spec. ginekologije in porodništva, dr. Sašo Kostoski, spec. ginekologije in porodništva, Anita Jelar, mag. zdrav.-soc. ved, dipl. babica, ET
09.20 – 09.40 Zapleti celjenja kirurške rane – prikaz primera, Ines Prodan, dipl. m.s., ET
09.40 – 10.00 Zdravstvena nega in oskrba pacienta z maligno rano, Dragica Tomc. viš. med. ses., ET
10.00 – 10.20 Zdravstvena nega in oskrba pacienta z golenjo razjedo – prikaz primera, Renata Batas, dipl. m.s., ET  
10.20 – 10.35 Predstavitev sponzorja
10.35 – 10.45 Vprašanja in diskusija
10.45 – 11.15 ODMOR, OSVEŽITEV

VI. SKLOP – INKONTINENCA, moderator: Tadeja Krišelj, Ines Prodan

11.15 – 11.35 Patofiziologija in kirurško zdravljenje inkontinence blata, Urška Kogovšek, dr. med.
11.35 – 11.55 Konzervativno zdravljenje motenj v delovanju medeničnega dna, prim. Sojar Valentin, dr,med., MBA, specialist splošne kirurgije
11.55 – 12.15 Konzervativno zdravljenje motenj v delovanju medeničnega dna  z vidika zdravstvene nege, Sonja Kastelic, ZT, Nataša Bajt Kastelic, dms
12.15 – 12.25 Vprašanja in diskusija         
12.25 – 12.45 ODMOR

VII. SKLOP, moderator: Renata Batas, Anita Jelar

12.45 – 14.15 »Soočanje s stresom in tehnike obvladovanja«, dr. Matej Tušak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
14.15 Zaključek strokovnega srečanja  in  razdelitev  potrdil

Splošne informacije


Program je namenjen zdravstvenim tehnikom, dipl. med. sestram, dipl. babicam, dipl. zdravstvenikom in vsem, ki potrebujejo znanja iz tega področja pri svojem vsakodnevnem delu.
Programski – strokovni odbor: Renata Batas, Vanja Vilar, Ines Prodan, Dragica Jošar, Robertina Benkovič, Tadeja Krišelj, Anita Jelen, Anita Jelar Slatnar.
Organizacijski odbor: Renata Batas, Dragica Jošar, Ines Prodan, Vanja Vilar in Robertina Benkovič.
Splošni podatki: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.
Kotizacija z DDV znaša:
•    za 1 dan 190 € . Članom Z-Z se prizna 50% popusta.
•    za 2 dni  320 €. Članom Z-Z se prizna 50% popusta.

Upokojene kolegice in kolegi, člani Zbornice – Zveze, so oproščeni plačila kotizacije.
V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, pogostitev v odmorih, večerja prvi dan seminarja, učne delavnice in potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo nakažete na TRR ZZBNS – ZSDMSBZTS: 0201 5025 8761 480, sklic na št. 00 0215-29032019 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Prijave

Elektronska prijava je možna preko E - prijavnice do katere dostopate preko spletni strani www.zbornica-zveza.si   
Informacije pri ga. Dragici Jošar, dipl. m.s., ET  na e-mail: dragica.josar@gmail.com .
Ob registraciji na dan seminarja potrebujete člansko izkaznico.
Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Predsednica Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji, Renata Batas, dipl. m.s., ET
E – mail: renata.batas@gmail.com

Veselimo se srečanja z vami!

Dodatne informacije

Rezervacije namestitev Terme Zreče:  +386 (0)3 757 61 45+386 (0)3 576 24 46   E-pošta  terme@unitur.eu
Pri rezervaciji navedite, da se boste udeležili strokovnega srečanja Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji.

HOTEL VITAL****(pod isto streho s hotelom Atrij                                    HOTEL ATRIJ****S
in kongresnim centrom)
dvoposteljna soba            56€/osebo                                                       dvoposteljna soba           72€/osebo
enoposteljna soba            70€/osebo                                                       enoposteljna soba           86€/osebo

Vile Terme Zreče**** (200 m oddaljene od hotela)
Dvoposteljna soba      42€/osebo
Enoposteljna soba      52€/osebo