Golniški simpozij 2019 - Akutno poslabšanje kroničnih bolezni (pljučni rak, astma, intersticijske bolezni)

Organizator: 
Klinika Golnik - Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Termin: 
11.10.2019 - 08:00 do 12.10.2019 - 12:10
Lokacija: 
Hotel Park, Bled
Golniški simpozij 2019
Akutno poslabšanje kroničnih bolezni (pljučni rak, astma, intersticijske bolezni)

Program

Petek, 11. oktober 2019
Sklop:  Kakovost, Varnost, Management    Moderator: S. Kadivec, K. Vrankar
08:00 - 08:45 Registracija
08:45 - 09:00 Pozdravni govor, asist. Katja Vrankar, mag. zdr. nege
09:00 - 10.00 Kako do uspeha: sposobnost vplivanja in prepričevanja, Brane Gruban, ABC*, HSI**
10:00 - 10.30 Kulturne kompetence v zdravstvu – pogoj za kakovost in varnost zdravstvene oskrbe, Marjeta Keršič Svetel, prof. zgodovine in dipl. etnologinja
10.30 - 10.50 Razprava
10.50 - 11.00 Farmacevtska predstavitev
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 11.50 Zagotavljanje varnosti v kliničnem okolju, doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.
11.50 - 12.10 Mentorstvo v zdravstveni negi in e – izobraževanje, asist. Katja Vrankar, mag. zdr. nege
12.10 - 12.40 Osebna odgovornost in ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja, Damjana Šmid, prof. soc. ped.
12.40 - 13.00 Razprava
13.00 - 13.10 Farmacevtska predstavitev
13.10 - 14.30 Kosilo

Sklop:  Komorbidnost pri kroničnih pljučnih bolnikih    Moderator: A. Justin, G. Ziherl
14.30 - 14.50 Komorbidnost pri boleznih, ki jih povzroča kajenje, prim. doc. dr. Robert Marčun, dr. med., spec.
14.50 - 15.20 Učinki različnih tobačnih in povezanih izdelkov na zdravje, Helena Koprivnikar, dr. med.
15.20 - 15.40 Akutno poslabšanje hemoptiz pri bolniku s tuberkulozo, Maruša Ahačič, mag. zdr. nege
15.40 - 16.00 Razprava
16:00 - 16.10 Farmacevtska predstavitev
16.10 - 16.30 Odmor
16.30 - 16.50 Samonadzor bolnikov z astmo, Maja Zrnić, dipl. m. s., doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.
16.50 - 17.10 Ukrepanje pri anafilaksiji na terenu, Jože Prestor, mag. zdr. nege
17.10 - 17.20 Farmacevtska predstavitev
17.20 - 17.25 Oblikovanje skupin

Sklop:  Učne delavnice                                                                           
17.25 – 18.55    Učne delavnice  (4+5, 3, 1+2):
    -    Transport življenjsko ogroženih bolnikov (zajemalna nosila), Grega  Ziherl, dipl. zn.
    -    Higiena Kašlja; zaščitna sredstva pri TB,  mag. Mojca Novak, dipl. sanit. inž.
    -    Ultrazvočni žilni pristopi, Anton Justin, mag. zdr. nege
    -    Aplikacija epipena, Tina Remškar,  dipl. m. s.
    -    Kratek nasvet opuščanja kajenja, doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.
19.30    Večerja v Rikli Balance hotelu
   
Sobota, 12. oktober 2019
Sklop:   Večdisciplinarna obravnava    Moderator: M. Novak, M. Ahačič
08.30 - 08.50 Vpliv delovnega okolja na poklicno identiteto medicinskih sester, Matic Jerman, dipl. zn., asist. Katja Vrankar, mag. zdr. nege
08.50 - 09.10 Parametri preoksigenacije med zaprto aspiracijo umetne dihalne poti, Anton Justin, mag. zdr. nege.,  izr. prof. dr. Miljenko Križmarić,  doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.
09.10 - 09.30 Obravnava bolečine pri pacientih na mehanski ventilaciji, Anže Knific, dipl. zn.,  doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.
09.30 - 09.50 Cepljenje proti gripi pri težki astmi, Mariana Paula Rezelj, dipl. m. s., doc. dr. Sabina Škrgat, dr. med., asist. Katja Vrankar, mag. zdr. nege,  doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg., Irena Počvavšek, dipl. m. s., mag. Mojca Novak, dipl. sanit. inž
09.50 – 10.10 Razprava
10.10 - 10.30 Odmor
10.30 - 10.50 Virusne okužbe - primerjava brisa nosne sluznice in aspirat pri umetni dihalni poti, Tanja Podlipnik, dipl. m. s.,  doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med.
10.50 - 11.10 Primer dobre prakse pri izolaciji gripe, mag. Mojca Novak, dipl. sanit. inž., Maruša Ahačič, mag. zdr. nege
11.10 - 11.30 Odnos do raziskovanja, Filip Krajnc, dipl. zn.
11.30 - 11.50 Uporabnost točkovnega orodja TISS pri razporejanju kadra zdravstvene nege v delovne izmene, Anton Justin, mag. zdr. nege, Matic Jerman, dipl. zn.
11.50 - 12.10 Razprava
12.10               Zaključne misli

Splošne informacije

Program simpozija je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih in pedagoških točk, vložena je vloga za vpis v register strokovnih izobraževanj.
Kotizacija za dvodnevni seminar z DDV znaša 200 EUR, enodnevna kotizacija 150  EUR. V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, pogostitev v odmorih, prvi dan kosilo in večerja ter potrdilo o udeležbi.
Registracija: Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Prijava

Obvezne so pisne prijave s prijavnico, ki je dostopna na spletni strani Klinike Golnik in spodaj v priponki, na naslov:
Majda Pušavec, Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik ali
e-naslov: majda.pusavec@klinika-golnik.si

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefon: 04/25 69 119 ali 051/603-837.