Sekcije

Zbornica-Zveza ustanavlja za uresničevanje strokovnih interesov strokovne sekcije

Strokovne sekcije proučujejo strokovna vprašanja s svojega ožjega strokovnega področja zdravstvene in babiške nege, organizirajo strokovna izpopolnjevanja posameznega ožjega strokovnega področja zdravstvene in babiške nege,oblikujejo strokovna priporočila in strokovne smernice s svojega ožjega strokovnega področja zdravstvene in babiške nege ter obravnavajo strokovna in družbena vprašanja, ki so pomembna za razvoj stroke.

Strokovno sekcijo vodi in zastopa predsednik/ca strokovne sekcije, člani izvolijo izvršilni odbor, v katerem članice in člani izvajajo program sekcije.

1. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

Predsednica Sekcije
dr. Nevenka Šestan; UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
e-mail: nevenka.sestan@gmail.com

2. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

Predsednik Sekcije
Darko Loncnar Psihiatrična bolnišnica Begunje
e-mail: darko.loncnar@gmail.com 


3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

Predsednica sekcije
Irena Šumak, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
e-mail: irena.sumak@gmail.com

4. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji

Predsednik sekcije
Anton Justin, Klinika Golnik 
e-mail: anton.justin@gmail.com

5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti

Predsednica sekcije
Andreja Krajnc
email: patronazna.sekcija@gmail.com

6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

Predsednica sekcije
Tatjana Požarnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Centralni operacijski blok
e-mail: tatjana.pozarnik@gmail.com

7. Sekcija medicinskih sester in babic

v.d.predsednice
Karolina Kovač
karolinca.k@gmail.com

8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

Predsednica sekcije
Maruša Ahačič, Klinika Golnik
e-mail: marusy.ahacic@gmail.com

 

9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

Predsednica sekcije
Majda Oštir, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika 
e-mail: majdao71@gmail.com

10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini

Predsednica sekcije
Barbara Bukovnik, ZD Kranj
e-mail: sekcijasplosnemedicine@gmail.com

11. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji

Predsednica sekcije
Lucija Grudnik, Univerziteni klinični center Ljubljana, Očesna klinika          
e-mail: lucijagrudnik@gmail.com

12. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

Predsednica sekcije:
Adrijana Debelak, Služba za koordinacijo specialistične ambulantne dejavnosti UKCLJ
e-mail: adrijana.debelak@gmail.com

13. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Predsednica sekcije
Bojana Hočevar Posavec
e-mail: bojana.hopo@gmail.com

14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji

Predsednica sekcije
Ana Istenič, Onkološki inštitut Ljubljana
e-mail: ana.istenic@gmail.com

15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji

Predsednica sekcije:
Renata Batas, Zdravstveni dom Ljubljana
e-mail: renata.batas@gmail.com

16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Predsednica sekcije
Jana Klavs, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Oddelek za diabetološko dejavnost
e-mail:janaklavs@gmail.com

 

17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

Predsednica sekcije:
Ana Koroša, UKC Maribor, oddelke za dializo
e-mail: info@nefroloska-sekcija.com

18. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

Predsednica sekcije
Tatjana Gjergek, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinično oddelek za gastroenterologijo
e-mail: gjergek.tatjana@gmail.com

19. Sekcija reševalcev v zdravstvu

Predsednik sekcije
Danijel Andoljšek, UKC Ljubljana
e-mail:danijel.andoljsek@gmail.com

20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

Predsednica sekcije
Marina Čok, Zdravstveni dom Izola
e-mail: cok.marina@gmail.com 

21. Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva

Predsednik sekcije
Žiga Metelko
e-mail: ziga.metelko12@gmail.com

22. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

Predsednica sekcije
Nataša Piletič, SB Novo mesto 
e-mail: natasa.piletic@sb-nm.si

23. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

Predsednica sekcije
Nataša Režun, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za hematologijo
e-mail: natasa.rezun@gmail.com

24. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Predsednica sekcije
Vida Bračko, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Urgentni blok 
e-mail: vida.bracko@gmail.com

25. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov dermatovenerologiji

Predsednica sekcije
Mojca Vreček, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Dermatološka klinika
e-mail: mojca.vrecek@kclj.si

26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju

Predsednica sekcije
Veronika Jagodic Bašič
e-mail: veronika.jagodic@gmail.com

27. Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

Predsednica sekcije:
Gabrijela Valenčič
e-mail: gabrijela.valencic@gmail.com

28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

Predsednica sekcije
Irena Trampuš, UKC Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo
e-mail: trampytrampi@gmail.com 

29. Sekcija medicinskih sester v managementu

Predsednica sekcije
dr. Saša Kadivec, Klinika Golnik
e-mail: sasa.kadivec@klinika-golnik.si

30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

Predsednica sekcije
Maja Medvešček Smrekar, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika
e-mail: maja.medvesceksmrekar@gmail.com

31. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji

Predsednica sekcije
Sonja Krajnik, UKC Ljubljana, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
e-mail: sonja.krajnik@gmail.com

32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Predsednik sekcije
Majda Šmit, Zdravstveni dom Ljubljana
e-mail: majda.smit@gmail.com