Obzornik zdravstvene nege

Obzornik zdravstvene nege

je strokovno-znanstvena revija Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Objavlja izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke, recenzije, poročila in novosti iz prakse zdravstvene nege, babiške nege in interdisciplinarnih področij, prispevke, ki v svojih znanstvenih, teoretičnih in filozofskih izhodiščih obravnavajo področja zdravstvene nege, spodbujajo zdravje posameznika, družine ali skupnosti, spodbujajo razvoj prakse, izobraževanja in menedžmenta zdravstvene nege.

Revija omogoča predstavljanje novih področij v zdravstveni in babiški negi in njunih interdisciplinarnih področij, razprave in odmeve, ki z interdisciplinarnostjo pomembno prispevajo k profesionalnemu razvoju zdravstvene nege in babištva.

Leta 1967 je izšla prva številka Zdravstvenega obzornika (ISSN 0350-9516), strokovnega glasila medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki se je leta 1994 preimenoval v Obzornik zdravstvene nege. Kot predhodnica Zdravstvenega obzornika je od leta 1954 do 1961 izhajalo strokovno-informacijsko glasilo Medicinska sestra na terenu (ISSN 2232-5654) v izdaji Centralnega higienskega zavoda v Ljubljani.

Članki so recenzirani z zunanjo strokovno recenzijo. Recenzije so anonimne. Nekateri članki so objavljeni in/ali prevedeni v angleščino.

Izhaja štirikrat letno.

Obzornik zdravstvene nege indeksirajo: CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), COBIB.SI (Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov), Biomedicina Slovenica, dLib (Digitalna knjižnica Slovenije).

Ovoj in obliko smo pomladili in osvežili, standardizirali. Značilni modri smo dodali komplementarno oranžno, ki nosi pozitiven naboj, je najbližja barvi ognja, simbolu ustvarjalnosti, vitalnosti in energije.

Glavna in odgovorna urednica
doc. dr. Mateja Lorber

Urednik, izvršni urednik
doc. dr. Mirko Prosen

Urednica, tehnična urednica
Martina Kocbek Gajšt

Uredniški odbor

viš. pred. mag. Branko Bregar, Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenija

prof. dr. Nada Gosić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija in Medicinski fakultet, Hrvaška

doc. dr. Sonja Kalauz, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvaška

izr. prof. dr. Vladimír Kališ, Karlova Univerza, Univerzitetna bolnišnica Plzen, Oddelek za ginekologijo in porodništvo, Češka

viš. pred. dr. Igor Karnjuš, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

asist. Petra Klanjšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

pred. mag Klavdija Kobal Straus, Ministrsvo za zdravje Republike Slovenije, Slovenija

Martina Kocbek Gajšt, Karlova Univerza, Inštitut za zgodovino Karlove Univerze in Arhiv Karlove Univerze, Češka

doc. dr. Andreja Kvas, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

doc. dr. Sabina Ličen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

doc. dr. Miha Lučovnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Slovenija

doc. dr. Ana Polona Mivšek, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

izr. prof. dr. Fiona Murphy, Swansea University, College of Human & Health Sciences, Velika Britanija

izr. prof. dr. Alvisa Palese, Udine University, School of Nursing, Italija

doc. dr. Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

prof. dr. Árún K. Sigurdardottir, University of Akureyri, School of Health Sciences, Islandija

izr. prof. dr. Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija

viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, in Obalni dom upokojencev Koper, Slovenija

prof. dr. Debbie Tolson, University West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Velika Britanija

asist. dr. Dominika Vrbnjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

Lektorica za slovenščino:
Simona Jeretina
Tanja Svenšek

Lektorica za angleščino:
lekt. mag. Nina Bostič Bishop
mag. Breda Vrhunec