Glasilo UTRIP

Informativni bilten

Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveze društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije

Glavna urednica:
Monika Ažman

Odgovorna urednica:
Ksenija Pirš

Uredniški odbor:
Irena Keršič
mag. Andreja Krajnc
Suzana Habot
Marjetka Berkopec
Anita Prelec

Tajništvo Zbornice - Zveze:
telefon: 01 544 54 80, naročnine, računi
fax: 01 544 54 81
e-mail: utrip@zbornica-zveza.si

Računi:
e-mail: racunovodstvo@zbornica-zveza.si
TRR: SI56 0203 1001 6512 314

Utrip je informativni bilten Zbornice – Zveze in ga prejmejo vse članice in člani. Izhaja med 10. in 12. v mesecu devetkrat na leto. Na spletu je na voljo praviloma 1. v mesecu.

Oglašujte v Utripu

Ponudba za oglaševanje v glasilu Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije UTRIP.

Spoštovani,

Medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki/ce in drugi profili na področju zdravstvene nege so najštevilnejši sodelavci v zdravstvenih timih v zdravstvu v Sloveniji.
Združujejo se v 11 regijskih strokovnih društvih, ki so povezana v Zvezo strokovnih društev in lastni zbornici; znotraj te enovite organizacije deluje tudi v 31 strokovnih sekcij. Vsa dogajanja v široki paleti različnih strokovnih dogodkov in interesnih dejavnosti so zabeležena v strokovno – informativnem biltenu UTRIP, ki izide devetkrat na leto (dvojne številke so januar/februar, junij/julij in avgust/september). UTRIP ima naklado 15.300 izvodov (obseg od 48 do 96 strani) in prav vsaka revija doseže članico oziroma člana Zbornice – Zveze.

Vsako leto revijo še dodatno popestrimo in jo naredimo še bolj brano, saj bomo nekatere daljše vsebine »preselili« na prenovljene spletne strani Zbornice – Zveze. Uvedli pa smo tudi nove rubrike, razširili krog sodelavcev.
Našim bralkam in tudi bralcem bi radi poleg prej naštetih vsebin ponudili tudi informacije o kvalitetnih izdelkih in storitvah, ki so nujne v vsakdanjem življenju zaposlene medicinske sestre ali zdravstvenega tehnika, ki mora poskrbeti najprej zase in za svoje zdravje, dobro počutje in primerno zunanjo podobo in je nenazadnje tudi svetovalka/lec pacientom, ki zaupajo zaposlenim v zdravstveni negi in pri njih iščejo informacije in nasvete. Zato vas vabimo, da oglašujete v naši reviji UTRIP.
Vaši oglasi bodo dali naši reviji novo kakovost in koristne informacije, zato upamo, da se boste odločili za oglaševanje v UTRIP-u. Prilagamo vam cenik oglasnega prostora. Verjetno si želite dodatnih informacij in z veseljem vam revijo in naše načrte predstavimo osebno. Vaše cenjene odgovore pričakujemo na elektronskem naslovu tajnistvo@zbornica-zveza.si ali po telefonu 01 544 54 80.

Prijazen pozdrav,

Zbornica - Zveza

Cenik oglaševanja

Naklada 15.300 (izključno naročniki). Obseg 48 oziroma 96 strani, barvni tisk,. Izhaja 9-krat letno.

Oglas v Utripu Neto cena    
z DDV
cela stran na zadnji strani ovitka 803,27 € 980,00 €
cela notranja stran ovitka 598,36 € 730,00 €
cela stran v notranjosti 500,00 € 610,00 €
objava izobraževanja 333,33 € 400,00 €
objava izobraževanja na spletu 100,00 € 120,00 €


V notranjosti so možni manjši oglasi in cena je sorazmerna prostoru.

Za letne pogodbe (objava v najmanj 5 številkah glasila UTRIP) priznavamo 10 odstotni popust.

Navodila za objavo prispevkov, obvestil in izobraževanj v Utripu

Spoštovani avtorji prispevkov in oglaševalci,

prosimo, da prispevke in obvestila, za katere želite, da jih objavimo v Utripu v naslednjem mesecu, pošljete na elektronski naslov uredništva Utripa utrip@zbornica-zveza.si najkasneje do 20. v tekočem mesecu. Bodite pozorni na mesece izida Utripa, ker Utrip ne izide marca, julija in septembra.

Prispevki

Objavljamo samo prispevke članic in članov Zbornice – Zveze (o izjemah odloča uredniški odbor Utripa).
Pri prispevkih, kjer je več avtorjev, objavljamo prispevke, kjer je vsaj prvi avtor član oziroma članica Zbornice – Zveze.
Ne objavljamo odmevov z žaljivimi in neresničnimi vsebinami.
Uredniški odbor se lahko odloči, da ne objavimo prispevka, ki ni ustrezen za objavo.

Prispevki, ki bodo prispeli po 20. v mesecu, bodo objavljeni v naslednji številki Utripa, če bo njihova vsebina takrat še aktualna.

Prispevek, ki ni pripravljen in oddan v skladu z navodili za objavo prispevkov, ne bo objavljen.

Prispevke bomo lektorirali. Lektorirali ne bomo najav strokovnih izobraževanj in plačanih obvestil oziroma oglasov, razen če to ne boste izrecno zahtevali.

Dovoljujemo si, da bomo predolge prispevke krajšali.

Prispevkov ne honoriramo.

Obvezno napišite naslov prispevka, rubriko, v kateri želite, da je prispevek objavljen in ime in priimek avtorja besedila ter fotografij.

Prispevki naj bodo napisani v programu Word, pisava Ariel (12) in presledek med vrsticami1,5.

Zaželeno je, da prispevki niso daljši kot 4.000 znakov (oziroma 70 vrstic). Ime datoteke naj se začne z imenom rubrike (kamor prispevek sodi) in nadaljuje s skrajšanim naslovom. Urednica si pridržuje pravico, da uvrsti prispevek v drugo rubriko, kot je želja avtorja, če meni, da je druga rubrika ustreznejša.
Prosimo, da pri poimenovanju datotek ne uporabljate šumnikov. Če ste k prispevku priložili digitalno fotografijo ali dve, naj bo prispevek temu primerno krajši.

Ne bomo objavili prispevkov, ki so bili že objavljeni v drugih medijih.

Za vse trditve v prispevkih so odgovorni avtorji sami, zato objavljamo le prispevke s podpisanim polnim imenom in priimkom. Prosimo, napišite nam tudi e-naslov, številko vaše članske izkaznice in telefonsko številko, na katero vas lahko pokličemo, če bomo imeli vprašanja v zvezi z objavo prispevka oziroma oglasa.

V vsaki številki Utripa lahko objavimo le dva prispevka z ene zdravstvene šole.

Ali je prispevek primeren za objavo, vas bomo obvestili v treh delovnih dneh po prejemu prispevka. Prosimo, da ste pozorni na morebitne pripombe, ki vam jih bomo posredovali po e- pošti in jih morate upoštevati. Če nam ne boste poslali ustrezno pripravljenega oziroma popravljenega prispevka, bomo menili, da od objave odstopate.

Fotografije

Digitalne fotografije naj ne bodo del prispevkov v Wordu, ampak naj bodo oddane kot samostojne priponke – ne v Wordu (jpg idr.) Fotografije morajo biti kakovostne, ker jih sicer ne bomo mogli objaviti. Prosimo, da so fotografije opremljene s podnapisom (vsebuje naj kraj, čas dogodka in imena oseb, če jih ni več kot sedem) in avtorjem.
Podnapis pod fotografijo naj bo sestavni del prispevka v Wordu.

Odmevi

Odmevi na prispele članke oziroma prispevke za rubriko Prejeli smo so lahko dolgi največ 1.500 znakov. Če so daljši in jih ne krajša avtor, jih krajša odgovorna urednica. Ne objavljamo odmevov z žaljivimi in neresničnimi vsebinami. Objavljamo samo odmeve članic in članov Zbornice – Zveze.

Izobraževanja

Napovedi izobraževanj objavimo v obrazcu, ki je na voljo na spletni strani. Na spletni strani Zbornice – Zveze pa objavimo celoten program izobraževanja.
Brezplačno objavimo samo izobraževanja, ki jih organizira ali soorganizira Zbornica – Zveza (strokovne sekcije, strokovna društva, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni  razvoj, delovne skupine Zbornice – Zveze, …)
Vsa izobraževanja objavimo samo v obliki obrazca (izjema so kongres Zbornice – Zveze ali mednarodni kongresi ter simpoziji regijskih strokovnih društev in strokovnih sekcij) in celoten program na spletni strani Zbornice – Zveze. Plačane oglase objavimo v obliki, kot jo zahteva plačnik.
Izjemoma so možne kompenzacije – objava oglasa v zameno za kotizacije.
Bodite pozorni na nov obrazec za objavo izobraževanj, ki je na voljo na spletni strani Zbornice – Zveze.

Napovedi interesnih dejavnosti strokovnih društev

objavimo v obrazcih, ki so na voljo na spletni strani Zbornice – Zveze ali pa na običajen način, vendar je obseg omejen na 1/3 strani v Utripu.

Prosimo za čim manj kasnejših popravkov poslanih besedil in programov izobraževanj.

Mnenja o uredniški politiki Utripa, predloge za nove rubrike idr. sprejemamo po elektronski pošti: utrip@zbornica-zveza.si.

Zahvaljujemo se za vaše nove ideje, pohvale in predloge. Cenimo vaše sodelovanje.

Uredniški odbor Utripa