Cenik

Vrednost urne postavke

Vrsta dela Neto cena z DDV
Upravno administrativno delo 39,34 € 48,00 €
Upravno pravno delo 49,18 € 60,00 €
Upravno strokovno delo 73,77 € 90,00 €

Strokovne storitve

Naziv                                                                                                
Neto cena                     
z DDV                    
Izdaja soglasja za vpis v register zasebnih delavcev 1 98,36 € 120,00 €
Izdaja potrdil za pridobljena specialna znanja / dodatna znanja 12,29 € 15,00 €

Kotizacije za strokovna srečanja in izobraževanja1

Naziv Neto cena               z DDV              
Enodnevna 155,73 € 190,00 €
Dvodnevna 262,29 € 320,00 €
Tridnevna 409,83 € 500,00 €
Obvezne vsebine: Zakonodaja s področja zdravstva in Poklicna etika 98,36 € 120,00 €
Obvezne vsebine: Temeljni postopki oživljanja    131,14 € 160,00 €
Obvezne vsebine: Kakovost in varnost v zdravstvu 98,36 € 120,00 €
Učne delavnice (najmanj 4 šolske ure) 98,36 € 120,00 €

Tiskane publikacija

Naziv Neto cena                                                                        Z DDV                                                          
Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (SKZBZN) 9,04 € 9,90 €
Program pripravništva za tehnike zdravstvene nege / tehnice zdravstvene nege 5,48 € 6,00 €
Program pripravništva za diplomirane medicinske sestre / diplomirane zdravstvenike 10,04 € 11,00 €
Program pripravništva za diplomirane babice / diplomirane babičarje 10,04 € 11,00 €
Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije 1,82 € 2,00 €
Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem varstvu 9,86 € 10,80 €
Aktivnosti zdravstvene nege na področju nefrologije, dialize in transplantacije 8,67 € 9,50 €
Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske setre in tehnike zdravstvene nege v ambulanti družinske medicine 9,59 € 10,50 €
Aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe na področju socialno varstvenih zavodov 7,76 € 8,50 €
Osnovna načela zdravstvene nege 8,22 € 9,00 €
Nacionalne smernice za zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi 2,74 € 3,00 €
Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre  6,39 € 7,00 €

Letna naročnina na Obzornik zdravstvene nege

   
študenti in upokojenci 9,13 € 10,00 €
fizične osebe 22,83 € 25,00 €
pravne osebe 63,92 € 70,00 €

Oglaševanje

Publikacija Neto cena                      z DDV                  

Oglas v Obzorniku zdravstvene nege

   
četrtina strani 81,96 € 100,00 €
polovica strani 163,93 € 200,00 €
cela stran 327,86 € 400,00 €

Oglas v Utripu

   
Celostranski barvni oglas v notranjosti 737,71 € 900,00 €
Zadnja zunanja stran ovitka 1147,55 € 1400,00 €
Notranja stran ovitka 901,64 € 1100,00 €
objava izobraževanja 327,86 € 400,00 €

Objava izobraževanja na spletu

98,36 € 120,00 €

Najem predavalnice v prostorih Zbornice - Zveze do 4 ure*

60 € 73,20 €

Najem predavalnice v prostorih Zbornice - Zveze nad 4 ure*

120 € 146,40 €

1 Člani s plačano članarino imajo 50 % popusta.

Cenik je z dne 13. 12. 2017 na 19. Redni seji sprejel Upravni odbor Zbornice – Zveze in velja od 1. 1 .2018 dalje.
*po sklepu UO 493/32 - 2019

Cenik storitev za izvajanje javnih pooblastil velja od 1. 6. 2016 dalje in se nahaja na naslednji povezavi: http://www.zbornica-zveza.si/sl/javna-pooblastila/cenik