Dobitniki Zlatega znaka za leto 2012

Dobitnice priznanja Zlatega znaka:

Marjeta Berkopec
Aleksandra Saša Horvat
Božica Hribar
Božena Istenič
Asja Jaklič
Darinka Klemenc
Vanja Kosmina Novak
Anita Prelec
Irma Rijavec

Nagrado za življenjsko delo je prejela:

Majda Šlajmer Japelj