Dobitniki Zlatega znaka prejšnjih let

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2011:

Darko Čander
Martina Horvat
Alojzija Fink
Mag. Andreja Kvas
Boja Pahor
Darja Plank
Stanka Popovič
Mag. Tamara Štemberger Kolnik
Helena Uršič
Vida Vitek

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2010:

Slavica Babič
Marjana Bratkovič
Mag. Vesna Čuk
Mag. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.
Alenka Krist
Marjeta (Metka) Močnik
Jože Prestor
Mag. Brigita Putar
Dubravka Sancin
Beisa Žabkar

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2009:

Mojca Dolinšek
Zorica Kardoš
Marija Logonder
Suzana Majcen Dvoršak
Andreja Mihelič Zajec
Danijela Mőrec
Gordana Njenjić
Peter Požun

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2008:

Erna Kos Grabnar
Irena Špela Cvetežar
Jožica Rešetič
Katjuša Mravljak
dr. Marija Zalatel
Marjana Vangušt
Milena Frankič
Monika Ažman
Neva Gavrilov
Zdenka Tratnjek

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2007:

Andrej Fink
dr. Brigita Skela Savič
Irena Keršič Ramšak
Irena Šumak
Jožica Jošt
Jožica Mikec
dr. Majda Pajnkihar
Nevenka Marinšek
dr. Silvestra Hoyer
Vesna Šlajpah

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2006:

Vera Čepon - Sekcija v aneste.
Darinka Fras - DMSBZT Maribor
Marta Kavšek - DMSBZT Novo mesto
Metka Kovačič - Sekcija babic
Ljiljana Leskovic - Sekcija soc. zavodi
Nedeljka Luznar - Majda Šmidt
Oti Mertelj - DMSBZT Gorenjske
Marinka Orehek - DMSBZT Koper
Genovefa Virag - DMSBZT Pomurje
Raziskovalna skupina DMSBZT Ljubljana - DMSBZT Ljubljana

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2005:

Milena Bohnec - Sekcija endokrlnol.
Mirjana Čalič - Sekcija kirurg+nefrol.
Janez Kramar - DMSZT Velenje
Stanislava Majerle - DMSZT Novo mesto
Majda Medved - DMSZT Maribor
Djurdja Sima - DMSZT Ljubljana
Ana Polona Skočir - Sekcija babic
Jožica Trstenjak - DMSZT Gorenjske
Erika Žilavec - DMSZT Pomurje
Delovna skupina Zbornice - Zveze za nenasilje v zdravstveni negi - Upravni odbor

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2004:

Flory Banovac - DMSZT Koper
Branka Drk - DMSZT Velenje
Mira Frangež - ZD Ormož
Saša Kadivec - DMSZT Gorenjske
Slavica Klančar• Sekcija urg.
Tatjana Kwnar - Sekcija onkol.
Jože Lavrinec - DMSZT Gorenjska
Ljuba Lednik - DMSZT Maribor
Zorica Šuligoj - Sekcija oper.
doc. dr. Olga Šušteršič - VŠZD

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2003:

Sonja Bergman - Sekcija anestez.
Vesna Božiček - DMSZT Celje
Ivanka Brumec - Sekcija pediat.
Darja Cibic - Upravni odbor
Marta Falež - Sekcija splošne med.
Dalija FUrst - DMSZT Velenje
Ana Goltes - Sekcija oper.
Marija Gorše Muhič - Sekcija psih.
Marta Hren - Sekcija v zdravil.
N ada Kadiš - DMSZT Slovenj Gradec
Matilda Kramer - Sekcija babic
Milena Križaj - Sekcija soc. zav.
Milica Lahe - DMSZT Maribor
Nada Pitz - DMSZT Pomurje
Sonja Ravnik - DMSZT Gorenjske
Marija Simšič - DMSZT Nova Gorica
Romana Škrabl - DMSZT Novo mesto
Alenka Šau - DMSZT Koper
Tatjana Valant Veličkovič – DMSZT Ljubljana

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2002:

Tatjana Debelak – DMSZT Slovenj Gradec
Anica Geč - DMSZT Ptuj -Ormož
Ivana Hartman - DMSZT Gorenjske
Marija Hirci - DMSZT Pomurje
Karolina Dragica Marenčič - DMSZT Celje
Andreja Peternelj- Upravni odbor
Milka Pobega - Sekcija ped.
Zdenka Seničar - DMSZT Novo mesto
Mihaela Skoberne- Sekcija babic
Marija Smolič - Sekcija patron.
Felicita Stopar-s DMSZT Velenje
Lidija Svetel šek - Sekcija anest.
Anica Šavle - DMSZT Koper
Ljubica Šavnik - DMSZT Ljubljana
Irena Topolovec - DMSZT Maribor
Marinka Trošt - DMSZT
Danica Železnik - Sekcija študentov
Skupina avtoric učbenika zdr. Nege – SZŠ Maribor – Sekcija vzg.

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2001:

Cvetka Meolic - Sekcija pediatrov
Iva Ambrožič - DMSZT Koper
Marta Bančov - DMSZT Novo mesto
Dragica Basile - Sekcija psih.
Vera Bogdan - DMSZT Pomurje
Majda Keček - DMSZT Ptuj Ormož
Zdenka Kramar - Sekcija anest.
Breda Koban - DMSZT Maribor
Meta Meglič Čuk
Služba zobozdravstvene vzgoje in preventive novogoriškega, ajdovskega in tolminskega območja - DMSZT Nova Gorica
Marija Vošnjak

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2000:

Jelka Čemivec - Sekcija anest.
Mira Čuk - DMSZT Nova Gorica
Magda Brložnik - Sekcija patr.
Marjana Drčar - Sekcija babice
Nuša Mlakar - Upravni odbor
Marjeta Mežek - Sekcija oftal.
Marija Mrak - Sekcija psih.
Bojana Zemljič - DMSZT Slovenj Gradec
Polona Zupančič - DMSZT Ljubljana
Kabinet za zdravstveno vzgojo¬ ZD Maribor – DMSZT Maribor

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1999:

Jožica Bakija – DMSZT Velenje
Anica Benkovič – DMSZT Pomurje
Olga Blažič – DMSZT Gorenjske
Irena Buček Hajdarevič – DMSZT Ljubljana
Tatjana Geč – Sekcija patr,
Nevenka Kirič – DMSZT Ljubljana
Zofija Mežnarec – DMSZT Celje
Joža Roglič - DMSZT Ljubljana
Jožica Rolih – DMSZT Novo mesto
Julijana Sodin – Sekcija anest.
Jana Spanžel – DMSZT Slovenj Gradec
Mira Silec – DMSZT Maribor
Irena Vidmar – DMSZT Nova Gorica
Justina Vujnovič – DMSZT Ptuj - Ormož
Dragica Zelinka – DMSZT Ljubljana

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1997:

Milica Corel – DMSZT Koper
Silva Černilogar – DMSZT Nova Gorica
Nana Domajnko – DMSZT Ljubljana
Zofka Dretnik – DMSZT Slovenj Gradec
Emilija Kavaš – DMSZT Pomurje
Anica Hrunstel – DMSZT Velenje
Slavica Naurnov - DMSZT Novo mesto
Olga Nezman – DMSZT Celje
Marija Perko – DMSZT Maribor
Rozi Špilak – DMSZT Gorenjska
Verica Turk – DMSZT Ptuj - Ormož

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1996:

Majda Anžur – Sekcija pedia.
Marija Caf - DMSZT Ptuj – Ormož
Marta Gantar – DMSZT Novo mesto
Marija Geč - DMSZT Slovenj Gradec
Ljubica Glucks – Sekcija vzg. izob.
Jelka Mlakar – DMSZT Ljubljana
Marija Švajncer – DMSZT Maribor
Ladi Ana Škerbinek - Sekcija psih.
Greta Zver – Sekcija kirur.
Vodstvo službe zdravstvene nege v KC v Ljubljani – DMSZT Ljubljana

Dobitniki Zlatega znaka za leto1994:

Anja Borjančič – DMSZT Ljubljana
Ljudmila Brčin – DMSZT Koper
Margareta Dežnak – DMSZT Celje
Slavka Dular – DMSZT Novo mesto
Bojana Filej – DMSZT Maribor
Antonija Ivanuša – DMSZT Maribor
Petra Kersnič – Sekcija endosk.
Marija Kozamernik - Psih. Begunje
Ela Lah - DMSZT Ljubljana
Frida Roblek - DMSZT Slovenj Gradec
Medicinske sestre Nevrološkega oddelka Bolnišnice Celje - SB Celje

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1992:

Manca Dobrovnik – DMS Maribor
Branislava Fekonja – DMS Pomurje
Marjeta Kokoš – DMS Maribor
Magda Kert – DMS Kranj
Dragica Murn – DMS Novo mesto
Ela Okršlar – DMS Ljubljana
Duša Perdan + - DMS Ljubljana
Zlata Rajter – IO WMSS
Regina Rozman – DMS Celje
Marija Terzer – DMS Koper
Medicinske sestre Gerontološko¬psihiatričnega oddelka Psihiatrične klinike LJ

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1991:

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Celje – IO ZDMSS

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1990:

Marijana Bajda – DMS Ljubljana
Majda Ban – DMS Koper
Vera Grbec – ZDMSS
Metka Ivnik – DMS Kranj
Almira Lovrenčec – DMS Maribor
Marija Pajič – DMS Maribor
Manja Pašek – DMS Maribor
Marija Pepevnik - DMS Ljubljana
Jelka Plaper - DMS Novo mesto
Marta Pogačnik + - Sekcija patr.
Veronika Pretnar Kunstek - Sekcija ped.
Helena Ravnič - DMS Murska Sobota
Silva Renčelj - DMS Slovenj Gradec
Poslovna skupnost za zdravstvo Slovenije – IO ZDMSS

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1988:

Julija Babič - DMS Kranj
Anja Grizold - DMS Koper
Cveta Jurko - DMS Slovenj Gradec
Ela Majerič - Sekcija oper.
Marija Perlič - DMSMaribor
Milka Prosen - DMS Koper
Milena Rozman - Sekcija psih.
Vida Saje - DMS Ljubljana
Albina Skok - Sekcija patr.

Dobitniki Zlatega znaka za leto1986:

Alja Fazarinc – IO ZDMSS
Mira Finn – DMS Maribor
Marija Flisar – DMS Maribor
Martina Forjan – DMS Koper
Olga Koren – DMS Maribor
Jelka Kurnik – DMS Slovenj Gradec
Breda Podboj – IO ZDMSS
Cilka Potokar – Sekcija pediat.
Štefka Slivnik – DMS Celje
Marina Šemrov + - Sekcija med. Del

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1985:

39. Borut Miklavčič - Komite zazdravstvo in socialno varstvo Slovenije – ZDMSS

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1981:

Marija Zupančič – DMS Maribor
Marija Čop – DMS Kranj
Mira Klemen Vadnjal – DMS Koper
Jana Krek – DMS Nova Gorica
Julka Kuzma – ZDMSS
Marija Šipec – ZDMSS
Lucija Tekavc – DMS Maribor
Jožica Tomšič – DMS Maribor
Marija Vujčič – DMS Ljubljana
Marija Zupančič – DMS Maribor
Medicinske sestre Zavoda ZD. varstvo in delovno usposabljanje mladine dr. Marijana Borštnaria - Dornava – Dornava – DMs Ptuj – Ormož

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1977:

Milka Dovjak – DMS Ljubljana
Adriana Elvič – DMS Maribor
Majda Gorše – DMS Ljubljana
Neža Jarnovič + - DMS Ljubljana
Zdenka Kaplan – DMS Novo mesto
Malči Lisac Pavčič – DMS Ljubljana
Marija Tomšič – DMS Novo mesto
Majda Šlajmer Japelj – IO ZDMSS
Maruša Šolar – DMS Ljubljana
Silva Vuga – DMS Maribor

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1974:

Minka Božič +
Angela Gašperin
Anica Gradišek
Mira Jazbinšek
Saša Kambič
Marija Košak
Vida Korbar
Rozalija Kralj
Nives Merljak+
Marija Miloradović
Iva Pernuš
Mira Pridgar +
Nežka Škafar +
Francka Šušteršič +
Dina Urbančič +

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1969:

Angela Boškin - ZDMSS
Zora Tomič - ZDMSS