Kongres 2023
Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Program dela strokovnih sekcij za leto 2023

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

  1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Zdravstvena nega pacienta z motnjami v uriniranju – strokovno izobraževanje za pridobitev specialnih znanj
Datum: 1. 3. 2023 – 20. 6. 2023
Kraj: Ljubljana / Maribor / Novo Mesto / Slovenj Gradec / Terme Dobrna
Okvirno število (pedagoških) ur: 103 ure (50 ur teoretičnih vsebin, 53 ur praktičnega usposabljanja).
Namen izobraževalnega programa je opremiti diplomirane medicinske sestre / diplomirane zdravstvenike z znanjem:

  • zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju (urinska inkontinenca, zapora/ retenca urina, druge tovrstne motnje).
  • urinske kateterizacije ženske in moškega,
  • izbire in predpisovanje medicinskih pripomočkov za omenjene paciente,
  • drugih znanj s tega strokovnega področja.

Ciljni udeleženci: diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, zaposleni na področju urologije, kirurgije, travmatologije, nevrologije, internistike, patronažne dejavnosti, rehabilitacije in drugih področij zdravstvene nege, kjer bi jim to znanje koristilo.

b. Naslov: (še v oblikovanju) Multidisciplinarno sodelovanje v zdravstveni negi na področju rehabilitacije
Datum: september / oktober 2023
Kraj: še neopredeljen
Okvirno število (pedagoških) ur: 8

Namen izobraževalnega programa je seznaniti medicinske sestre in zdravstvene tehnike ter druge zdravstvene profile o tem, kako obširna in zahtevna je zdravstvena nega na področju rehabilitacije in s kom je potrebno vse sodelovati, da bi bila rehabilitacija pacienta čim bolj uspešna.
Ciljni udeleženci: medicinske sestre, zdravstveni tehniki, drugi zdravstveni profili, zaposleni na različnih področjih, ki se kakorkoli povezujejo s področjem rehabilitacije in kjer bi jim to znanje koristilo.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije.
Maja Vrabič, elektronski naslov: vrabic.maja@gmail.com.

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Dvodnevno strokovno srečanje sekcije MS v enterostomalni terapiji z učnimi delavnicami
Datum: 24. in 25. marec 2023
Kraj: ZREČE
Okvirno število (pedagoških) ur: 18
Podrobnejša opredelitev srečanja: ZN pacientov s stomo, rano, inkontinenco; učne delavnice

b. Naslov: Tradicionalno letno strokovno srečanje – posvet za enterostomalne terapevtke
Datum: oktober 2023
Kraj: naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur 8
Podrobnejša opredelitev srečanja: ZN pacientov z rano, stomo, inkontinenco

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije.
Renata Batas, elektronski naslov: renata.batas@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Mreža kateterskih laboratorijev v slovenskem prostoru in posebnosti ter novosti pri obravnavi pacientov
Datum: 31. marec 2023
Kraj: Izola

b. Naslov: še ni določen
Datum: 2. in 3. junij 2023
Kraj: Šmarješke Toplice

2. Soorganizacija strokovnega srečanja

a. Naslov: Aritmije Pacing 2023
Datum: 6.oktober 2023
Kraj: Brdo pri Kranju

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije.
Irena Trampuš, elektronski naslov: trampytrampi@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Izzivi v otorinolaringologiji
Datum: april 2023
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: vsebine ožjega strokovnega področja, novosti

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije.
Sonja Krajnik, elektronski naslov: sonja.krajnik@gmail.com.