Program dela strokovnih sekcij za leto 2023

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Vidne funkcije v MDPŠ ter volitev članov sekcije in predsednice sekcije
Datum: maj
Kraj: Maribor

2. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: 60. obletnica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov medicine dela, prometa in športa
Datum: oktober
Kraj: določen naknadno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri v. d. predsednice sekcije:
Biljana Gaberc, elektronski naslov: biljana.gaberc@zd-mb.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov:  Specialno znanje iz zdravstvene nege na področju duševnega zdravja in psihiatrije
Datum: od 12. 1. 2023 do 15. 4. 2023
Kraj: predavalnica Zbornice – Zveze in v spletnem okolju

b. Naslov: Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti IX.
Datum: 18. in 19. 5. 2023
Kraj: Terme Zreče

2. Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja z Oddelkom za psihiatrijo, UKC Maribor

a. Naslov: Varnost zdravstvene obravnave na področju duševnega zdravja in psihiatrije
Datum: 19. 10. 2023
Kraj: Oddelek za psihiatrijo, UKC Maribor

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri Aljoši Lapanja, elektronski naslov: prijava.psihsekcija@gmail.com
Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr. soc. manag., predsednik sekcije

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Učna delavnica: Proces zdravstvene nege z uporabo klasifikacij NNN
Datum: 15. 2. 2023
Kraj: Maribor
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: učna delavnica

V primeru večjega števila prijav, se bo delavnica ponovila.

b. Naslov: Delavnica: Senzorično gledališče
Datum: 20. 4. 2023
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 4 ure
Podrobnejša opredelitev srečanja: Izkustvena delavnica

c. Naslov: Učna delavnica raziskovanja: Publishing (tips for writing, order of writing, publishing process),
prof. dr. Kristina Mikkonen, Univerza v Oulu, Finska
Datum: 11. 5. 2023
Kraj: Brdo pri Kranju (v okviru kongresa zdravstvene in babiške nege)
Okvirno število (pedagoških) ur: 4 ure
Podrobnejša opredelitev srečanja: učna delavnica

d. Naslov: Seminar: Koncept duhovnosti v holistični zdravstveni negi
Datum: 21. 9. 2023
Kraj: Murska Sobota
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: seminar z delavnicami

2. Ostali dogodki strokovne sekcije na daljavo

V znanju in povezovanju je moč

a. Predvideni naslovi srečanj na daljavo v letu 2023:

i. Holistična in k pacientu usmerjena oskrba (januar, 2023).
ii. Vključevanje poglobljenih tehnologij v izobraževalni proces zdravstvene nege (marec, 2023).
iii. Obrnjeno učenje – sodobni učni pristop (junij, 2023).
iv. Medkulturne kompetence mentorjev v kliničnem okolju (oktober, 2023).
v. Metoda Montessori za starejše in osebe z demenco (november, 2023).

Tudi v letu 2023 strokovna sekcija načrtuje izvajanje krajših popoldanskih srečanj V znanju in povezovanju je moč, ki bodo namenjena vsem, ki se ukvarjajo z izobraževanjem v zdravstveni negi in oskrbi. Dodatne informacije bodo objavljene na spletni strani Zbornice – Zveze.

Dodatne informacije:

 • mag. Barbara Kegl – barbara.kegl@gmail.com
 • dr. Boris Miha Kaučič – kaucic@siol.net

Predsednik Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
doc. dr. Boris Miha Kaučič

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Transfuzija – delavnica
Datum: 10. 3. 2023
Kraj: ZTM Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 6
Podrobnejša opredelitev srečanja

b. Naslov: 53. strokovni seminar – Strategije zagotavljanja kakovosti in varnosti – kje smo in kako naprej?
Datum: 19. 5. – 20. 5. 2023
Kraj: Rogaška Slatina
Okvirno število (pedagoških) ur: 15
Podrobnejša opredelitev srečanja

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsedniku sekcije:
Anton Justin, elektronski naslov: anton.justin@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Izzivi medicinske sestre v patronažni dejavnosti ob najtežjem obdobju družine – paliativne vsebine
Datum: 14. ali 16. 3. 2023 (okvirno, odvisno od razpoložljivosti dvorane, vsekakor pa v mesecu marcu 2023)
Kraj: določen naknadno

b. Naslov: Posvet vodij patronažnih služb z aktualnimi vsebinami
Datum: april 2023
Kraj: določen naknadno

c. Naslov: Tema še ni izbrana (vsebine, pomembne za medicinske sestre v patronažni dejavnosti)
Datum: 25. in 26. 10. 2023
Kraj: Terme Zreče

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije:
Staša Rojten, dipl. m. s., elektronski naslov: patronazna.sekcija@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Z naprednimi znanji do kakovosti in odličnosti v perioperativni zdravstveni negi
Datum: 31. 3. in 1. 4. 2023
Kraj: Ptuj
Okvirno število (pedagoških) ur: 5
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Ustvarjanje zdrave delovne klime in skrb za zdravje zaposlenih v perioperativni zdravstveni negi
 • Osnovna znanja v perioperativni zdravstveni negi
 • Nove operativne tehnike in vloga operacijske medicinske sestre
 • Implementacija strokovnih standardov v kliničnem okolju

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije:
Barbara Luštek, elektronski naslov: lustekb@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Tema še ni izbrana
Datum: 24. 3. 2023
Kraj: določen naknadno

b. Naslov: 270 let babištva
Datum: v mesecu maju (obeleženje 270 let babištva)
Kraj: določen naknadno

c. Naslov: Tema še ni izbrana
Datum: 20. 10. 2023
Kraj: določen naknadno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije:
Saša Matko, dipl. bab., elektronski naslov: sasamidwife@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Kaj je potrebno vedeti glede obravnave bolnika s HAE (na primarnem nivoju)?
Datum: 12. 1. 2023
Kraj: e – srečanje
Okvirno število (pedagoških) ur: 2
Podrobnejša opredelitev srečanja: Kaj je potrebno vedeti o hereditarnem angioedemu za uspešno obravnavo bolnikov, izzivi na primarnem nivoju, predpisovanje in rokovanje z zdravili.

b. Naslov: Letno strokovno srečanje
Datum: 14. 4. – 15. 4. ali 21. 4. – 22. 4. 2023
Kraj: določeno naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 20
Podrobnejša opredelitev srečanja: Prehod bolnika iz pediatrične v odraslo obravnavo. Astma. Alergije. Imunoterapija. Povezovanje medicinskih sester. Usklajevanje in sodelovanje. Novosti.

c. Naslov: Kontinuirano zdravljenje KOPB. Kako optimizirati bolnikovo zdravljenje po odpustu.
Datum: September/oktober
Kraj: Prostori Zbornice Zveze in/ali e- srečanje
Okvirno število (pedagoških) ur: 3
Podrobnejša opredelitev srečanja: Zagotavljanje neprekinjene kakovostne obravnave. Usklajevanje medicinskih sester iz hospitala in patronaže. Primeri dobrih praks. Izmenjava izkušenj različnih ustanov.

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: ERS International Congress 2023
Datum: 9. – 13. september
Kraj: Milano
Okvirno število (pedagoških) ur: določeno glede na prisotnost na predavanjih
Podrobnejša opredelitev srečanja: Letni dogodek, ki združuje svetovne strokovnjake v pulmologiji, da predstavijo vse najnovejše dosežke v znanosti.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije:
Mariana Paula Rezelj, elektronski naslov: mariana.paula.rezelj@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Spletni seminar Strokovno popoldne o novih dognanjih pomembnosti dojenja
Datum: marec 2023, webinar
Okvirno število (pedagoških) ur: 5
Podrobnejša opredelitev srečanja: strokovne smernice, novosti.

b. Naslov: Strokovno izobraževanje na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov na primarni ravni – CDZOM
Datum: maj 2023
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8
Podrobnejša opredelitev srečanja: strokovne vsebine, vloga medicinske sestre, predstavitev programov NIJZ.

c. Naslov: Nujna stanja pri otroku
Datum: oktober 2023
Kraj: Portorož
Okvirno število (pedagoških) ur: 16
Podrobnejša opredelitev srečanja: predstavitev študij primera, strokovne smernice, protokoli, pristopi dela, učne delavnice

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

 • Sodelovanje v programu ZDAJ
 • Srečanja glavnih medicinskih sester

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije:
Ivanka Limonšek, elektronski naslov: ivanka.limonsek1@telemach.net

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Obeleženje 45 letnice Sekcije MS in ZT v družinski medicini
Datum: Oktober 2023, točen datum še ni določen
Kraj: bo določen naknadno

b. Naslov: Okrogla miza: Aktualni dogodki v primarnem zdravstvenem varstvu – ADM
Datum: februar ali marec 2023
Kraj: bo določen naknadno

2. Soorganizacija strokovnega srečanja

a. Naslov: 48. Strokovno srečanje timov
Datum: maj 2023
Kraj: Ljubljana

b. Naslov: 10. Majhnov dan – Celjski dan družinske medicine
Datum: November 2023
Kraj: Celje

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije:
Barbara Bukovnik, dipl. m. s., predsednica sekcije, elektronski naslov: barbara.bukovnik@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Obravnava oftalmološkega pacienta skozi panel specialističnih dejavnost

Datum: 26. 5. 2023
Kraj: Laško
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 ur pedagoških

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

Naslov: Zdravniški oftalmološki kongres
Datum: 12. 5. 2023
Kraj: Bled

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije:
Andreja Marolt, elektronski naslov: andreja.marolt@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

Naslov: Sodobna zdravstvena nega kirurškega pacienta
Datum: 10. 3. – 11. 3. 2023
Kraj: Thermana Laško

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije:
Adrijana Debelak, elektronski naslov: adrijana.debelak@gmail.com

 1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Zdravstvena nega pacienta z motnjami v uriniranju – strokovno izobraževanje za pridobitev specialnih znanj
Datum: 1. 3. 2023 – 20. 6. 2023
Kraj: Ljubljana / Maribor / Novo Mesto / Slovenj Gradec / Terme Dobrna
Okvirno število (pedagoških) ur: 103 ure (50 ur teoretičnih vsebin, 53 ur praktičnega usposabljanja).
Namen izobraževalnega programa je opremiti diplomirane medicinske sestre / diplomirane zdravstvenike z znanjem:

 • zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju (urinska inkontinenca, zapora/ retenca urina, druge tovrstne motnje).
 • urinske kateterizacije ženske in moškega,
 • izbire in predpisovanje medicinskih pripomočkov za omenjene paciente,
 • drugih znanj s tega strokovnega področja.

Ciljni udeleženci: diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, zaposleni na področju urologije, kirurgije, travmatologije, nevrologije, internistike, patronažne dejavnosti, rehabilitacije in drugih področij zdravstvene nege, kjer bi jim to znanje koristilo.

b. Naslov: (še v oblikovanju) Multidisciplinarno sodelovanje v zdravstveni negi na področju rehabilitacije
Datum: september / oktober 2023
Kraj: še neopredeljen
Okvirno število (pedagoških) ur: 8

Namen izobraževalnega programa je seznaniti medicinske sestre in zdravstvene tehnike ter druge zdravstvene profile o tem, kako obširna in zahtevna je zdravstvena nega na področju rehabilitacije in s kom je potrebno vse sodelovati, da bi bila rehabilitacija pacienta čim bolj uspešna.
Ciljni udeleženci: medicinske sestre, zdravstveni tehniki, drugi zdravstveni profili, zaposleni na različnih področjih, ki se kakorkoli povezujejo s področjem rehabilitacije in kjer bi jim to znanje koristilo.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije.
Maja Vrabič, elektronski naslov: vrabic.maja@gmail.com.

 1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Učna delavnica: Centralni venski kateter s podkožnim prekatom –  venska valvula: vstavitev, zdravstvena nega in oskrba pri bolniku z rakom
Datum: 19. 1. 2023
Kraj: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana (predvidoma)

b. Naslov: 47. strokovni seminar: Dimenzije kakovosti in varnosti v onkološki zdravstveni negi
Datum: 20. 4. 2023
Kraj: določen naknadno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije:
Ana Istenič, elektronski naslov: ana.istenic@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Dvodnevno strokovno srečanje sekcije MS v enterostomalni terapiji z učnimi delavnicami
Datum: 24. in 25. marec 2023
Kraj: Zreče
Okvirno število (pedagoških) ur: 18
Podrobnejša opredelitev srečanja: ZN pacientov s stomo, rano, inkontinenco; učne delavnice

b. Naslov: Tradicionalno letno strokovno srečanje – posvet za enterostomalne terapevtke
Datum: oktober 2023
Kraj: naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur 8
Podrobnejša opredelitev srečanja: ZN pacientov z rano, stomo, inkontinenco

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije.
Renata Batas, elektronski naslov: renata.batas@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Sladki februar 2023
Datum: 17. in 18. 2. 2023
Kraj: Zreče
Podrobnejša opredelitev srečanja: Izobraževanje je namenjeno timom družinske medicine in timom centrov za krepitev zdravja (zdravstvenovzgojnim centrom) z namenom osvežitve in nadgradnje osnovnega modula o sladkorni bolezni.

b. Naslov: Zofi & Florjan – izobraževanje o prehrani ob sladkorni bolezni
Datum: 19. in 20. 5. 2023
Kraj: lokacija bo znana kasneje
Podrobnejša opredelitev srečanja: redno srečanje članov sekcije in zainteresiranih za pridobivanje novih znanj in veščin na področju endokrinologije.

c. Naslov: JES – jesenska endokrinološka sekcija
Gre za redno srečanje edukatorjev (N1 – N3), timi družinske medicine, ZVC/CKZ, diabetološki timi, ostali zainteresirani zdravstveni delavci, ki delujejo na področju svetovanja ob sladkorni bolezni
Datum: 20. in 21. 10. 2023
Kraj: lokacija bo znana kasneje
Podrobnejša opredelitev srečanja: redno srečanje članov sekcije in zainteresiranih za pridobivanje novih znanj in veščin na področju endokrinologije.

2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj

a. Naslov: 2. simpozij nosečnost in sladkorna bolezen
V sodelovanju z Diabetološkim združenjem Slovenije, Združenjem ginekologov in porodničarjev ter Sekcijo medicinskih sester in babic
Datum: 20. 3. 2023
Kraj: naknadno
Podrobnejša opredelitev srečanja: diabetološkim in ginekološkim timom

2. Ostali dogodki strokovne sekcije (še v letu 2022)

a. Naslov: Zofi & Florjan – predstavitev novosti o prehrani ob sladkorni bolezni
Datum: 24. 11. 2022
Kraj: e – izobraževanje
Podrobnejša opredelitev srečanja: Predstavitev novosti glede svetovanja prehrani pri sladkorni bolezni. Namenjeno diabetološkim timom, timom družinske medicine in vsem ostalim, ki se pri svojem delu srečujejo s svetovanjem ob sladkorni bolezni.

b. Naslov: Predstavitev novega kurikuluma za edukacijo odraslih oseb s sladkorno boleznijo
Datum: december 2022 ali januar 2023
Kraj: Ljubljana
Podrobnejša opredelitev srečanja: Izobraževanje je namenjeno izvajalcem edukacije oseb s sladkorno boleznijo.

Sodelovanje na dogodkih je mogoče z razstavnim prostorom (ali spletno oglaševanje, kadar gre za virtualni dogodek) in/ali najemom simpozija.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije:
Jana Klavs, elektronski naslov: janaklavs@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Izzivi in izkušnje medicinske sestre, v obravnavi nefrološkega pacienta
Datum: 21. marec 2023
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 10
Podrobnejša opredelitev srečanja: zajeta bo ambulantna, nefrološka, dializna, CAPD In TX dejavnost
Tematske sklope po dejavnosti sporočimo naknadno.
Po strokovnem srečanju tudi sestanek IO.

b. Naslov: Prehranska obravnava nefrološkega bolnika
Datum: september 2023
Kraj: Dragomer
Okvirno število (pedagoških) ur: 10
Sporočimo naknadno

c. Naslov: Kakovost in varnost v obravnavi nefrološkega pacienta
Datum: november 2023
Kraj: Slovenj Gradec
Okvirno število (pedagoških) ur: 10
Po strokovnem srečanju je predviden sestanek IO.

2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj

a. Naslov: Specialna znanja v nefrologiji
Datum: v dogovoru
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 180 (150 ur predavanj, 70 ur kliničnega usposabljanja)

b. Naslov: Svetovni dan ledvic
Datum: marec 2023
Kraj: regijsko
Okvirno število (pedagoških) ur: 6
Podrobnejša opredelitev srečanja: sodelovanje z zvezo društev ledvičnih bolnikov

3. Drugi dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: Seja strokovne skupine na področju prehrane
Datum: februar 2023 po dogovoru z vodjo prehranske skupine
Kraj: Zbornica – Zveza, Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 6

b. Naslov: Seja strokovne skupine za pripravo nacionalnih protokolov
Datum: po dogovoru z vodjo prehranske skupine
Kraj: Zbornica – Zveza, Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 6

c. Naslov: EDTNA/ERCA
Datum: marec 2023, po strokovni sekciji seja IO, vabljena predstavnica EDTNA/ERCA za Slo – Sonja Pečolar
Kraj: Zbornica – Zveza, Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 2

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije:
Vesna Žitnik, dipl. m. s., elektronski naslov: info@nefrološka-sekcija.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Dvodnevni strokovni seminar (s pripravo zbornika)
Datum: 19. in 20. 5. 2023
Kraj: Določen naknadno

b. Naslov: Delavnica šole KVČB
Datum in kraj: Določen naknadno

c. Naslov: Delavnica reprocesiranje endoskopov
Datum in kraj: Določen naknadno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije.
Marija Petrinec Primožič, elektronski naslov: Marija.Petrinec@klinika-golnik.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: TPO z AED
Datum: večkrat na mesec v letu 2023
Kraj: v večini krajev pokrivanja regijskih društev
Okvirno število (pedagoških) 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Temeljni postopki oživljanja odraslih z uporabo AED
– Posebnosti pri oživljanju otrok
– Oživljanje – izjeme, zapora dihalne poti s tujkom
– Etično moralna vprašanja in diskusija na primerih iz prakse
– Praktične vaje – vseh sklopov
– Pisno preverjanje
– Praktično preverjanje
– Inštruktorji – predavatelji Sekcije reševalcev v zdravstvu

b. Naslov: Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija
Datum: februar 2023
Kraj: hotel Roškar Hajdoše
Okvirno število (pedagoških): 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj
– Začetni ukrepi oskrbe dih. poti
– Predihovanje z masko in dihalnim balonom, ter vstavitev I-gela
– RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?
– Ko se zaplete; težavna dihalna pot
– Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika
– Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku
– NIV – neinvazivna ventilacija
– Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo
– Preverjanje znanja udeležencev

c. Naslov: Intrpretacija EKG-ja v predbolnišničnem okolju
Datum: marec 2023
Kraj: Celje
Okvirno število (pedagoških): 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov
– 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce
– ST spojnica
– Preverjanje znanja udeležencev
– EKG – primeri dobre prakse
– Učne delavnice

d. Naslov: Srečanje sodnikov in organizatorjev strokovno izobraževalnega tekmovanja ekip iz nujne medicinske pomoči
Datum: 15. 3. 2023
Kraj: Zreče
Okvirno število (pedagoških): 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Povzetki iz organizacije srečanja 2019 in izzivi za 2023
– Predlogi za izboljšave dogodka
– Predlogi za pripravo izhodišč scenarijev za srečanje 2022
– Osnovni koncept priprave scenarija množične nesreče 2022
– Vprašanja in diskusija
– Delo v skupinah – oblikovanje predlogov scenarijev
– Prvo srečanje skupin in uskladitev predlogov scenarijev
– Delo v skupinah skupaj z organizatorji – oblikovanje scenarijev
– Končno srečanje skupin in zaključitev dokumentov
– Povzetki srečanja, strokovno – izobraževalno tekmovanje ekip iz NMP kot produkt

e. Naslov: Strokovno srečanje s posvetom vodij Reševalnih služb
Datum: 16. – 17. 3. 2023
Kraj: Zreče
Okvirno število (pedagoških): 16 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: Program objavljen naknadno

f. Naslov: Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija
Datum: april 2023
Kraj: hotel Roškar Hajdoše
Okvirno število (pedagoških): 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj
– Začetni ukrepi oskrbe dih. poti
– Predihovanje z masko in dihalnim balonom, ter vstavitev I-gela
– RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?
– Ko se zaplete; težavna dihalna pot
– Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika
– Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku
– NIV – neinvazivna ventilacija
– Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo
– Preverjanje znanja udeležencev

g. Naslov: Interpretacija EKG-ja v predbolnišničnem okolju
Datum: april 2023
Kraj: Celje
Okvirno število (pedagoških): 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov
– 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce
– ST spojnica
– Preverjanje znanja udeležencev
– EKG – primeri dobre prakse
– Učne delavnice

h. Naslov: Imobilizacija s sodobnimi pripomočki
Datum: maj 2023
Kraj: Sežana, IC, URSZR
Okvirno število (pedagoških): 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Sodobna imobilizacija v predbolnišničnem okolju – pregled
– Učne delavnice in prikazi:
– Učna delavnica 1: Vratna opornica in zaščitna čelada
– Učna delavnica 2: Vakuumske opornice za okončine in opornice v roli
– Učna delavnica 3: Vakuumska blazina in prenos poškodovanca s sumom na poškodbo hrbtenice
– Učna delavnica 4: Zajemalna nosila z oporo za glavo ter medenični pas
– Učna delavnica 5: Steznik za imobilizacijo sedečega poškodovanca
– Učna delavnica 6: Deska za imobilizacijo otrok in otroški sedež
– Učna delavnica 7: Urgenten in hiter iznos poškodovanca
– Prikaz uporabe deske za reševanje iz vode in dolge deske za imobilizacijo
– Pisno preverjanje znanja

i. Naslov: XIV. Strokovno izobraževalno tekmovanje ekip NMP
Datum: 27. – 30. 9. 2023
Kraj: Rogla
Okvirno število (pedagoških): 48 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: Program objavljen naknadno

j. Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija
Datum: oktober 2023
Kraj: hotel Roškar Hajdoše
Okvirno število (pedagoških): 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj
– Začetni ukrepi oskrbe dih. poti
– Predihovanje z masko in dihalnim balonom, ter vstavitev I-gela
– RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?
– Ko se zaplete; težavna dihalna pot
– Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika
– Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku
– NIV – neinvazivna ventilacija
– Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo
– Preverjanje znanja udeležencev

k. Interpretacija EKG-ja v predbolnišničnem okolju
Datum: oktober 2023
Kraj: Celje
Okvirno število (pedagoških): 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov
– 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce
– ST spojnica
– Preverjanje znanja udeležencev
– EKG – primeri dobre prakse
– Učne delavnice

l. Naslov: Imobilizacija s sodobnimi pripomočki
Datum: november 2023
Kraj: Sežana, IC, URSZR
Okvirno število (pedagoških): 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Sodobna imobilizacija v predbolnišničnem okolju – pregled
– Učne delavnice in prikazi:
– Učna delavnica 1: Vratna opornica in zaščitna čelada
– Učna delavnica 2: Vakuumske opornice za okončine in opornice v roli
– Učna delavnica 3: Vakuumska blazina in prenos poškodovanca s sumom na poškodbo hrbtenice
– Učna delavnica 4: Zajemalna nosila z oporo za glavo ter medenični pas
– Učna delavnica 5: Steznik za imobilizacijo sedečega poškodovanca
– Učna delavnica 6: Deska za imobilizacijo otrok in otroški sedež
– Učna delavnica 7: Urgenten in hiter iznos poškodovanca
– Prikaz uporabe deske za reševanje iz vode in dolge deske za imobilizacijo
– Pisno preverjanje znanja

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: MRMI pri SZD
Datum: januar 2023
Kraj: Novo Mesto
Okvirno število (pedagoških): 36 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah

b. Naslov: 28. mednarodni simpozij o urgentni medicini; (SZUM, Sekcija MS in ZT v urgenci)
Datum: junij 2023
Kraj: Portorož
Okvirno število (pedagoških): 36 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: Program objavljen naknadno

c. Naslov: Veleslalom reševalcev v zdravstvu
Datum: februar 2023
Kraj: Rogla
Okvirno število (pedagoških): 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: Program objavljen naknadno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsedniku sekcije:
Thomas Germ dipl. zn., elektronski naslov: thomas.germ73@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Dvodnevni strokovni seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu: S spremembami do svetlejše prihodnosti zobozdravstva
Datum: 14. in 15. 4. 2023
Kraj: Bioterme Mala Nedelja

2. Ostali dogodki sekcije

a. Naslov: Specialno znanje s področja vzgoje za ustno zdravje
Datum: marec, april 2023
Kraj: Zbornica – Zveza in na daljavo

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije:
Damjana Grubar, dipl. m. s., elektronski naslov: damjana.grubar@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

Naslov: 3. Zdravstveni kamp
Datum: 8. 11. 2023 – 10. 11. 2023
Kraj: Debeli Rtič

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsedniku sekcije:
Matic Pacek, elektronski naslov: matic.pacek13@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

Naslov: Sledljivost materialu – kakovost reprocesiranja?
Datum: 17. in 18. marec 2023
Kraj: Terme Zreče, Zreče

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije:
Nataša Piletič, elektronski naslov natasa.piletic@siol.net.

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Izbrane teme s področja hematologije
Datum: 14. in 14. 4. 2023
Kraj: Podčetrtek

b. Naslov: Izbrane teme s področja hematologije
Datum: Oktober 2023
Kraj: Ljubljana

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsedniku sekcije:
Boštjan Jovan, elektronski naslov: bostjanjovan@.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: 7. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester
Datum: marec 2023
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 7,7
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Izobraževanje, izvajanje in nadzor triaže
– Triažni primeri iz prakse
– Predstavitev novosti

b. Naslov: Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji – Tečaj triaže po načelih Manchestrskega triažnega sistema
Datum: marec in september 2023
Kraj: naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 23,7
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Osnovni principi Manchestrske triaže, splošni in specifični triažni algoritmi, posebnosti triaže pri otrocih, primeri triažnih algoritmov, triaža pri množičnih nesrečah,..
– Ovrednotenje, dokumentiranje in nadzor triažnega procesa, kompetence triažne MS, e-triaža,..
– Učne delavnice, pisni in praktični izpit

c. Naslov: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija
Datum: februar, april in november 2023
Kraj: Izola
Okvirno število (pedagoških) ur: 8,5
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Pristop, prepoznava in ukrepanje pri srčnem zastoju pri odraslih in otrocih, uporaba AED, ukrepi pri tujkih v zgornjih dihalnih poteh, kdaj in koga oživljamo drugače, etične dileme pri obravnavi življenjsko ogroženih pacientov in reanimaciji, pripomočki pri oživljanju,..
– Strokovne teme s področja obravnave življenjsko ogroženih pacientov oz. reanimacije
– Učne delavnice, pisni in praktični izpit

d. Naslov: Urgentni pacient
Datum: 19. in 20. oktober 2023
Kraj: naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 20
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….): naknadno določena

e. Naslov: Tečaj ATCN (Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca)
Datum: maj in oktober 2023
Kraj: Mariborsko Pohorje
Okvirno število (pedagoških) ur: 24,7
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– ABCD pristop, oskrba dihalne poti, različna šokovna stanja, poškodbe prsnega koša, trebuha, glave, mišično skeletnega sistema, hrbtenice in hrbtenjače, poškodbe zaradi opeklin / omrzlin, poškodbe pri nosečnicah, otrocih in starostnikih, transport do dokončne oskrbe,..
– Učne delavnice in pisni ter praktični izpit

2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj

a. Naslov: 29. mednarodni simpozij o urgentni medicini
Datum: 15. – 17. junij 2023
Kraj: Portorož
Okvirno število (pedagoških) ur: 25,6
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Obravnava različnih nujnih stanj, oživljanje, sistem NMP v Sloveniji, praktično usposabljanje in učne delavnice, proste teme in prikazi primerov, zdravstvena oskrba
in zdravstvena nega pri obravnavi nujnih stanj, poškodbe, zastrupitve,..

3. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: The European Emergency Medicine Congress / EuSEN
Datum: 17. – 20. september 2023
Kraj: Barcelona
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….):
– Obravnava različnih nujnih stanj, oživljanje, sistem NMP v Evropi in svetu, infekcije in sepsa, obravnava bolečine, paliativna oskrba, praktično usposabljanje in učne
delavnice, proste teme in prikazi primerov, zdravstvena oskrba in nega pri obravnavi nujnih stanj, poškodbe, zastrupitve,..

b. Naslov: 4th Global Conference on Emergency Nursing & Trauma Care
Datum: 9. – 11. november 2023
Kraj: Göteborg
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Nujna pomoč v različnih okoljih, posebnosti v nujni zdravstveni negi, predbolnišnična oskrba, napredna praksa, raziskovanje in izobraževanje, varnost pacientov in
netehnična znanja/veščine, načrtovanje in obvladovanje pandemije, obvladovanje stresa in odpornost,..

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije:
Nada Macura Višić, elektronski naslov: nada.macura@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Paraziti v/na/pod kožo ter posledične dermatoze
Datum: 14. 4. 2023
Kraj: Gorenjska
Okvirno število (pedagoških) ur: 7
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Skabies/Garje
 • Sramne/naglavne uši
 • Podančice
 • Paederus dermatitis
 • Tinea

b. Naslov: Strokovna ekskurzija
Kraj: Avstrija
Okvirno število (pedagoških) ur: /

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: Sodelovanje na 32. EADV kongresu – Berlin
Datum: 11.- 15. 10.2023
Kraj: Berlin
Okvirno število (pedagoških) ur: /

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije:
Vreček Mojca, elektronski naslov: mojcaperic@yahoo.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Enodnevni seminar: teme bodo določene naknadno
Datum: September

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije:
Tramte Mateja, elektronski naslov: gracner83@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: 3. Kongres gerontološke zdravstvene nege in oskrbe – Skozi labirint do starostnika
Datum: september 2023
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 16 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Prikrita aplikacija zdravil
 • Človekove pravice v starosti
 • Prepoznava in ocena krhkosti pri starostnikih
 • Preprečevanje inkontinenčnega dermatitisa
 • Ocenjevalna orodja za oceno bolečine pri osebah z demenco
 • Prehranska dopolnila – pasti, kanabioidi
 • Mikrobiota v 3 življenjskem obdobju in naturopatski prijem
 • Starejši z motnjo v duševnem razvoju
 • Splošne smernice za duhovno oskrbo v zdravstveni negi
 • Razvijanje kompetenc komuniciranja medicinskih sester z uporabo vizualne umetnosti
 • Spolnosti pri starostnikih
 • Etika v labirintu obravnave starostnika
 • Rane in oskrba razjede zaradi pritiska
 • Sodelovanje med patronažno zdravstveno nego in zdravstveno nego v socialnem varstvu
 • Urgentna stanja pri starostnikih

b. Naslov: Posvet izvajalcev zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih
Datum: januar 2023
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Pomen aktivnega sodelovanja članov ZZ pri oblikovanju protokolov, strokovnih smernic, odgovorov na strokovna vprašanja …

c. Naslov: Paliativna oskrba
Datum: november 2023
Kraj: online
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– paliativna oskrba
– duhovna oskrba

3. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: Posvet vodij zdravstvene nege v socialnem varstvu
Datum: marec 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 ur

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsedniku strokovne sekcije:
Slavko Bolčevič, elektronski naslov: slavkobolcevic@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Mreža kateterskih laboratorijev v slovenskem prostoru in posebnosti ter novosti pri obravnavi pacientov
Datum: 31. 3. 2023
Kraj: Izola

b. Naslov: še ni določen
Datum: 2. in 3. 6. 2023
Kraj: Šmarješke Toplice

2. Soorganizacija strokovnega srečanja

a. Naslov: Aritmije Pacing 2023
Datum: 6. 10. 2023
Kraj: Brdo pri Kranju

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije.
Irena Trampuš, elektronski naslov: trampytrampi@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Okrogla miza: Mentoriranje in uvajanje novozaposlenih
Datum: 2. 3. 2023
Kraj: Določen naknadno

b. Naslov: Management kadrov
Datum: 19. 4. 2023
Kraj: Določen naknadno

c. Naslov: Ekonomika v zdravstvu
Datum: 13. 9. 2023
Kraj: Ljubljana

d. Naslov: Strokovni seminar: Tema še ni izbrana
Datum: 20. in 21. 10. 2023
Kraj: Določen naknadno

e. Naslov: Zakonodaja
Datum: 15. 11. 2023
Kraj: Ljubljana

2. Ostali dogodki strokovne sekcije in sodelovanja: Specialna znanja s področja managementa v zdravstveni negi
Datum: januar in september 2023
Kraj: Ljubljana

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsedniku sekcije:
Dejan Doberšek, elektronski naslov: dejan.dobersek@gmail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Skrb zase kot uvod h kakovostni obravnavi nevrološkega pacienta
Datum: 24. 11. 2023
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8
Podrobnejša opredelitev srečanja: Komunikacija, motivacija, odnosi, pripomočki za delo, nevrologija

b. Naslov: Virtualna delavnica rokovanja s črpalkami in napravami za zdravljenje napredovale Parkinsonove bolezni in ostalih motenj gibanja
Datum: april 2023
Kraj: virtualno
Okvirno število (pedagoških) ur: 3
Podrobnejša opredelitev srečanja: Napredovala Parkinsonova bolezen, zdravilo Duodopa, zdravilo Lecigon, globoka možganska stimulacija

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsedniku sekcije:
Robert Rajnar, elektronski naslov: robert.rajnar@gmail.com.

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Izzivi v otorinolaringologiji
Datum: april 2023
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: vsebine ožjega strokovnega področja, novosti

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije:
Sonja Krajnik, elektronski naslov: sonja.krajnik@gmail.com.

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Zasvojenost – edini zapor s ključavnico na notranji strani
Datum: 23. 3. – 24. 3. 2023 (2 dni)
Kraj: Goriška Brda – Vila Vipolže
Okvirno število ( pedagoških) ur: 12 – 16
Podrobnejša opredelitev srečanja: vsebine duševnega zdravja, vseh vrst zasvojenosti, pomoči, …

b. Naslov: Duševno zdravje – naše, vaše, njihovo (delavnica)
Datum: jesen 2023
Kraj: Zbornica – Zveza
Okvirno število (pedagoških) ur: 6 – 8
Podrobnejša opredelitev srečanja: Mi moramo biti avtentični in moramo znati obvladovati stres, da bomo lahko pomagali drugim, tehnike sproščanja….

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije:
viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org., elektronski naslov: vidnar@amis.net