ZDRAVSTVENA OSRKBA NOVOROJENČKOV NA DOMU

Organizator

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika Klinični oddelek za neonatologijo

E neon.admin@kclj.si
Datum & čas

16/4/2021

14:00

Lokacija

Spletno izobraževanje

Petek, 16. april 2021

14:00-14:10

Uvod v izobraževanje D. Paro Panjan, P. Fister, G. Nosan

14:10-14:30

Prehranska priporočila za nosečnice in doječe matere E. Benedik

14:30-14:40

Razprava

14:40-15:00

Prehrana dojenčka M. Velkavrh, J. Lozar Krivec

15:00-15:10

Razprava

15:10-15:30

Kaj narediti, če novorojenček ne pridobiva teže? M. Železnik, A. Karabegović, P. Fister

15:30-15:40

Razprava

15:40-16:00

Prepoznava motenj hranjenja pri novorojenčkih M. Lekan

16:00-16:10

Razprava

16:10-16:30

Odmor

16:30-16:50

Razvoj novorojenčka in pomen opazovanja vedenja A. Gubanc, P. Požar

16:50-17:00

Razprava

17:00-17:20

Rokovanje M. Kavčič, S. Berič, Š. Pirc

17:20-17:30

Razprava

17:30-17:50

Novorojenček z abstinenčnim sindromom S. Cerar, N. Brodnik, K. Bečaj

17:50-18:00

Razprava

18:00-18:20

Podpora družini z novorojenčkom J. Kodrič

18:20-18:30

Razprava

Sobota, 17. april 2021

08:30-08:50

Socialne pravice staršev novorojenčka R. Kurtović

08:50-09:00

Razprava

09:00-09:20

Popek pri novorojenčku G. Nosan, J. Gržinić

09:20-09:30

Razprava

09:30-09:50

Novorojenčkova koža O. Točkova

09:50-10:00

Razprava

10:00-10:20

Neonatalna zlatenica - je kaj novega? J. Lozar Krivec, N. Palčič

10:20-10:30

Razprava

10:30-10:50

Odmor

10:50-11:10

Novorojenček s težavami pri dihanju P. Fister, J. Peček, S. Milovanović, T. Stanko

11:10-11:20

Razprava

11:20-11:40

Hudo bolan novorojenček A. Soltirovska Šalamon, S. Subotić

11:40-11:50

Razprava

11:50-12:10

Oživljanje novorojenčkov P.Fister, P. Požar

12:10-12:20

Razprava

12:20-12:40

Zaključek

Splošne informacije

Epidemiološke razmere nam narekujejo, da že tradicionalno izobraževanje o zdravstveni oskrbi novorojenčkov na domu nadaljujemo v spletnem okolju; tako bomo 16. in 17. aprila 2021 organizirali interaktivni spletni seminar – program priložen.

Spletno izobraževanje bo celostno obravnavalo najpogostejše probleme, ki se lahko pojavijo pri novorojenčku po odpustu iz porodnišnice. Namenjeno je medicinskemu osebju, ki najprej pride v stik z novorojenčkom doma; patronažnim medicinskim sestram, diplomiranim in srednjim medicinskim sestram, pediatrom, družinskim in urgentnim zdravnikom, ki na domu ali v ambulanti obravnavajo novorojenčke v prvih tednih po rojstvu.

ORGANIZACIJA:
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana;
Društvo za pomoč bolnim novorojenčkom – Prvi koraki, Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana.

 ORGANIZACIJSKI ODBOR:
dr. Darja Paro Panjan, dr. med., doc. dr. Petja Fister, dr. med., asist. dr. Gregor Nosan, dr. med.
Jana Lozar Krivec, dr.med., doc. dr. Aneta Soltirovska Šalamon, dr. med.
Petra Požar, dipl. m. s., Janja Gržinić, dipl. m. s., mag. zdr. nege, Albina Gubanc, dipl. m. s.
Simona Oblak, adm.

KRAJ IN DATUM IZOBRAŽEVANJA:
Interaktivni spletni seminar: petek, 16. aprila in sobota, 17. aprila 2021.

KOTIZACIJA:
Kotizacija v višini 100,00 €; (DDV je vključen v ceno) se plača po izstavljenem računu.

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

TRR: 0110 0603 0277 894
Sklic: 00 2993038 – 4413999
Pripis »UD april 2021, ime in priimek udeleženca«

Prijava

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete na naslov Simona Oblak, KO za neonatologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana ali po faxu: 01 522 40 35 oz. po e-pošti: neon.admin@kclj.si.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite na tel. 01/ 522 93 48 ali 522 87 96.

Navodila za dostop do spletnega dogodka boste prejeli po e-pošti v začetku aprila. Potrdila o izobraževanju ter dodelitev licenčnih točk pa boste prejeli po opravljenem izobraževanju in plačilu kotizacije.

V kotizacijo je vključen dostop do spletnega seminarja s predavanji in razpravo ter zbornik predavanj, ki ga boste prejeli po emailu.

Program izobraževanja je v postopku za dodelitev licenčnih točk udeležencem.

Prosimo vas, da o izobraževalnem programu obvestite tudi vse vaše sodelavce!

Vljudno vabljeni!

Za organizacijski odbor:                                                                   

Petra Požar, dipl. m. s.                      doc. dr. Petja Fister, dr. med.                 prof. dr. Darja Paro Panjan, dr.med.

Prijavniica