XVI. Srečanje medicinskih sester v pediatriji

Organizator

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za pediatrijo; Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor; Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Katedra za pediatrijo; Zdravniško društvo Maribor

T 02) 321 29 40, (02) 321 28 13 E rebeka.gerlic@ukc-mb.si
Datum & čas

3/4/2020

00:00

Lokacija

Kongresni center Habakuk

Poglej na zemljevidu

Petek, 3. april 2020

07.30 - 08.30

Registracija

08.30 - 09.00

Otvoritev srečanja

KOŽNE BOLEZNI PRI OTROCIH – NIKOLI DOKONČANA ZGODBA

09.00 - 11.15

Novosti na področju nege kože zdravega otroka v prvem letu starosti Selma Prejac

Bolnik z atopijskim dermatitisom v ambulanti osebnega zdravnika Vlasta Dragoš

Nega kože pri atopijskem dermatitisu Zdenka Špindler

Vpliv atopijskega dermatitisa na duševno zdravje in kvaliteto življenja otrok in mladostnikov Barbara Pajk

Najpogostejše bakterijske okužbe kože pri otrocih Vesna Breznik

Najpogostejše glivične okužbe kože pri otrocih Anja Trajber Horvat

RAZPRAVA

11.45 - 13.30

Virusne bradavice in moluski Katarina Trčko

Alternativni/naravni načini zdravljenja virusnih bradavic Andreja Škof

Acne vulgares Tijana Orešič Barač

Alternativni/naravni načini zdravljenja mozoljavosti Tina Demšar

RAZPRAVA

Zdravljenje infantilnih hemangiomov Aleksandra Zorko Brodnik

PULMOLOGIJA IN ALERGOLOGIJA V PEDIATRIJI

14.30 - 16.30

Vloga kliničnega dietetika pri obravnavi otroka z alergijo Mirjam Koler Huzjak

Zdravstvene nega prezgodaj rojenega otroka z okužbo z respiratornim sincicijskim virusom - prikaz primera Tanja Bele

Nove smernice zdravljenja astme Maja Tomazin

Nove smernice pri obravnavi otroka z astmo Monika Dončec

RAZPRAVA

Zdrava mikrobiota pri dojenčkih – Prebiotiki, postbiotiki in HMO-ji Evgen Benedik

17.00 - 18.00

Na dokazih utemeljeni pristopi pri obravnavi otroka z okužbami zgornjih dihalnih poti Leona Cilar

Potek provokacijskega testa pri otroku Sonja Rejc

Bronhoskopija pri otrocih Danijela Višnić

Tuberkuloza - kaj sedaj? Barbara Zadnik

RAZPRAVA

Sobota, 4. april 2020

08.00 - 08.30

Registracija

IZZIVI ZA MEDICINSKE SESTRE PRI DELU S KRITIČNO BOLNIM OTROKOM

08.30 - 11.00

Sprejem kritično bolanega otroka v EPINT Tanja Dukić Vuković

Priprava kritično bolanega novorojenčka na transport Natalija Solero

Transport kritično bolanih otrok Mojca Gorgiev Borovnik

Sprejem in zdravstvena nega otroka na inducirani hipotermiji – prikaz primera Urška Gojič

RAZPRAVA

11.30 - 13.40

Transport novorojenčkov v spremstvu diplomirane medicinske sestre Jasno Gržinić

Sprejem nedonošenih dvojčkov na EPINT Klinike za pediatrijo MB – prikaz primera Polona Šprager

Sprejem in zdravstvena nega otroka s hudo poškodbo glave Renata Šturm

Priprava kronično bolanega otroka na odpust in sodelovanje s patronažno službo Vanja Urlaub

Obravnava kritično bolanega otroka – negovalne diagnoze po Nanda-i Leona Cilar

RAZPRAVA

13.40 - 14.00

Zaključek srečanja

DELAVNICE

XV. PEDOPSIHIATRIČNA DELAVNICA (udeležba omejena)

ARHITEKTURA POMOČI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI

Kristalna dvorana, Kongresni center Habakuk, Maribor

Petek, 3. april 2020

09.30 - 10.00

Registracija

10.00 - 11.30

Uvodni pozdrav

Nacionalni program duševnega zdravja 2018-2028 v luči duševnega zdravja otrok in mladostnikov Jožica Zakotnik Maučec

Delovanje Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo v praksi Andreja Kovač

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) - realnost, mit ali sanje Jerneja Nina Voga

12.00 - 13.30

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) - vzpostavitev delovanja in izzivi, ki nas še čakajo Ana Tkavc Zajkesković

Možnosti in nezmožnosti podpore na terciarnem nivoju Hojka Gregorič Kumperščak

Pogled na leto delovanja varovanega psihiatričnega oddelka za otroke in mladostnike: Kako smo si zamislili in kaj se je zgodilo Maja Drobnič Radobuljac

14.30 - 16.:00

Pogled v prihodnost Marija Anderluh

Okrogla miza – vsi sodelujoči

RAZPRAVA

ULTRAZVOČNA DELAVNICA (udeležba omejena

ULTRAZVOČNA DOPPLERSKA DIAGNOSTIKA PRI NOVOROJENCIH, DOJENČKIH IN OTROCIH – PREDVSEM NA PODROČJU TREBUHA

DOPPLER SONOGRAPHY IN NEONATES, INFANTS AND CHILDREN – PARTICULARLY IN THE PEDIATRIC ABDOMEN)

UKC Maribor (Klinika za pediatrijo in Oddelek za radiologijo)

ENDOSKOPSKA DELAVNICA (udeležba omejena)

Endoskopija z vidika endoskopske sestre

Kongresni center Habakuk, Maribor

10.30 - 11.30

Teoretični del

11.30 - 13.30

Praktični del

13.30 - 13.45

Zaključek delavnice

Sobota, 4. april 2020

08.30 - 09.00

Registracija (Registration)

09.00 - 13.00

TEORETIČNI DEL (THEORY AND LECTURE PART)

09:00 – 11:00 PRVI DEL (PART I – BASICS)

11:20 – 13:00 DRUGI DEL (PART II)

14.00 - 17.30

PRAKTIČNI DEL (PRACTICAL PART – HANDS ON)

17.45 - 18.45

KLINIČNI PRIMERI Z DISKUSIJO (QUIZ-LIKE CASE STUDIES AND DISCUSSION)

18.45 - 19.00

PODELITEV POTRDIL O UDELEŽBI (CERTIFICATES AND FEEDBACK)

19.00 - 19.05

ZAKLJUČEK DELAVNICE (CLOSING REMARKS)

Splošne informacije

Kotizacija

Kotizacija Prijava
Za oba dneva 290 €
Samo za prvi dan 230 €
Samo za drugi dan 120 €
UZ delavnica 100 €
Pedopsihiatrična delavnica 100 €
Endoskopska delavnica Brez kotizacije

Študenti in upokojenci se lahko udeležijo predavanj brez plačila kotizacije.

Prijava

PRIJAVA NA SREČANJE: www.ukc-mb.si (strokovna srečanja)

Dodatne informacije

Organizacija srečanja, informacije in prijave:
Rebeka Gerlič
T: (02) 321 29 40, (02) 321 28 13, F: (02) 321 28 26
E: rebeka.gerlic@ukc-mb.si

Strokovni sekretariat:
Tajništvo Klinike za pediatrijo
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska 5, 2000 Maribor

Kontaktna oseba: Katja Leskovar
T: (02) 321 24 65, F: (02) 321 24 65
E: katja.leskovar@ukc-mb.si, pediatrija.mb@ukc-mb.si