Vloga medicinske sestre pri izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

E ivanka.limonsek1@telemach.net
Datum & čas

18/3/2021

08:30

Lokacija

preko spletne platforme Google Meet

8.30 - 8.40

Pozdravni nagovori: pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org., predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji predstavnik Zbornice – Zveze

1. sklop: Preventivna zdravstvena dejavnost otrok in mladostnikov Moderatorica: Doroteja Dobrinja

8.40 - 8.50

Pomen primarnega zdravstvenega varstva v skrbi za zdravje otrok viš. predav. mag. Barbara Kegl, univ. dipl. org.

8.50 - 9.05

Vloga medicinske sestre pri screening testih Miranda Zel, dipl. m. s.

9.05 - 9.20

Razvojna oskrba kritično bolnega novorojenčka v intenzivni terapiji otrok Matjana Koren Golja, dipl. m. s., univ. dipl. org.

2. sklop: Prehrana dojenčka, otroka in mladostnika

9.20 – 9.40

Nove smernice v prehrani dojenčkov, otrok in mladostnikov Andreja Širca Čampa, univ. dipl. inž., klinični dietetik

9.40 – 10.00

Uvajanje goste hrane na željo otroka (BLW metoda) doc. dr. Evgen Benedik, univ. dipl. ing. živilske tehnologije

10.00 – 10.15

Dojenje v novih smernicah za prehrano dojenčkov pred. Cvetka Skale, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC, asist. Renata Vettorazzi, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC

10.15 – 10.30

Kengurujanje novorojenčkov Urška Gojič, dipl. m. s., Monika Pevec, dipl. m. s., mag. zdr.-soc. manag.

10.30 – 10.40

Razprava z odmorom

3. sklop: Cepljenje Moderatorica: Majda Oštir

10.40 – 11.00

Prizadevanja primarnih pediatrov in šolskih zdravnikov za povečanje deleža cepljenih otrok v Sloveniji Špela Žnidaršič Reljič, dr. med., spec. ped.

11.00 – 11.15

Cepljenje otrok v intenzivni terapiji Danijela Milanović, dipl.m.s.

11.15 – 11.30

Cepljenje pod nadzorom Vanja Urlaub, dipl. m. s., Tanja Bele, dipl. m.s.

11.30 – 11.45

Varna aplikacija cepiva - strokovne smernice in priporočila proizvajalca Doroteja Dobrinja, dipl. m. s.

11.45 – 12.00

Invazivna meningokokna bolezen skupine B (pojavnost, simptomi, preventiva) Saša Fras, dipl. m. s., Zoran Simonović, dr. med., spec. javnega zdravja

12.00 -12.10

Razprava

12.10 – 12.40

Odmor

4. sklop: Centri za krepitev zdravja, zdravstvena vzgoja, ozaveščanje, promocija Moderatorica: Jasmina Kamenčič Germek

12.40 – 12.55

Obravnava otrok in mladostnikov v Centru za krepitev zdravja ZD Maribor viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org.

12.55 – 13.10

Moderna zasvojenost pri osnovnošolcih Tina Demšar, dipl. m. s.

13.10 – 13.25

Pozitivna samopodoba osnovnošolcev - vloga zdravstvene vzgoje Andreja Škof, mag. zdr. nege

13.25 – 13.40

Spodbujanje zdrave telesne aktivnosti pri predšolskih otrocih in vloga medicinske sestre Selma Prejac, dipl. m. s.

13.40 – 13.50

Razprava z odmorom

5. sklop: Zgodnja obravnava otrok Moderatorica: Andreja Ljubič

13.50 - 14.05

Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami Andreja Doberšek, dipl. m. s., Lidija Žižek, univ. dipl. soc. delavka

14.05 – 14.20

Duševno zdravje otrok in mladostnikov - zgodnja obravnava in preventiva Barbara Pajk, mag. zdr. nege

6. sklop: SKRB ZASE Moderatorica: Ivanka Limonšek

14.20 - 14.50

Empatičen odnos - prostor zdravljenja! doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih., spec. ZDT

14.50 – 15.00

Razprava z odmorom

15.00 – 15.30

Ptica v duši – izkustveno sproščanje ob glasbi Jožica Brenčič, dipl.m.s., mag. zdr.-soc. manag.

Splošne informacije

Cilj in namen strokovnega srečanja: strokovno srečanje je namenjeno pridobitvi novih strokovnih vsebin iz področja obravnave otrok in mladostnikov na področju zdravstvene nege v pediatriji. Udeleženci bodo imeli možnost poslušati strokovne vsebine in razpravljati s strokovnjaki.

Strokovni in organizacijski odbor: Andreja Doberšek, Doroteja Dobrinja, Milena Frankič, Gabriela Gabor, Matjana Koren Golja, Jasmina Kamenčič Germek, Ivanka Limonšek, Andreja Ljubić, Majda Oštir, Minja Petrovič, Cvetka Skale.

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za vpis srečanja v register in  vloga za pridobitev pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje  je bila oddana na Zbornico Zvezo.

Kotizacija z vštetim DDV je za člane 75 €, za nečlane pa 150 €. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0209-18032021  ali jo poravnate po izstavljenem računu.

V kotizacijo so všteta predavanja in zbornik predavanj.

Vljudno vabljeni!
Ivanka Limonšek, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji