SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola pri pacientih – področje otorinolaringologije

Organizator

Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije

E petra.moze@nijz.si
Datum & čas

29/11/2019

00:00

Lokacija

Onkološki inštitut Ljubljana in Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

Poglej na zemljevidu

08.30 - 09.00

Prihod in registracija

09.00 - 09.10

Nagovor

09.10 - 09.55

Alkoholna problematika mag. Marjetka Hovnik Keršmanc, spec. soc. med. in spec. javnega zdravja ,dr. Maja Roškar, univ. dipl. psih.

09.55 - 10.40

SOPA pristop mag. Tadeja Hočevar, univ. dipl. kom., Karmen Henigsman, mag. psih.

10.40 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.55

Obravnava – vstopne točke in viri pomoči asist. dr. Aleš Grošelj, dr. med., spec. otorinolaringologije

11.55 - 12.40

Obravnava - motivacijski intervju I. del izr. prof. dr. Marko Kolšek, dr. med.

12.40 - 13.25

Odmor za kosilo

13.25 - 14.55

Obravnava – motivacijski intervju II.del izr. prof. dr. Marko Kolšek, dr. med.

14.55 - 15.05

Odmor

15.05 - 15.50

Kulturne kompetence Marjeta Keršič Svetel, prof. zgod., dipl. etnol., mag. Ajda Jelenc, univ. dipl. kult.

15.50 - 16.00

Zaključek in evalvacija mag. Tadeja Hočevar, univ. dipl. kom., Karmen Henigsman, mag. psih.

Več informacij

Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije

SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola pri pacientih – področje otorinolaringologije


E petra.moze@nijz.si

Splošne informacije

Dogodek za področje otorinolaringologijo bo 29.11.2019 (v prostorih Onkološkega inštituta Ljubljana in Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo)
Dogodek je namenjen zdravnicam in zdravnikom, magistricam in magistrom zdravstvene nege, diplomiranim medicinskim sestram ali diplomiranim zdravstvenikom, višjim medicinskim sestram ali višjim zdravstvenim tehnikom, srednjim medicinskim sestram ali zdravstvenim tehnikom, ki delujejo na področju otorinolaringologije.

 

Prijava

https://www.1ka.si/a/226699

Dodatne informacije

Usposabljanje je brez kotizacije. Zdravstvena nega pridobi za udeležbo 7 licenčnih točk.
Dodatne informacije ter prijave na spletni strani SOPA (www.sopa.si/aktualno).

Prosimo, da o usposabljanjih obvestite tudi svoje kolege in kolegice ter jih pozovete k prijavi.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu petra.moze@nijz.si.

Vljudno vabljeni!
Nina Pirnat, dr. med., spec.                                    Mag. Tadeja Hočevar
Direktorica NIJZ                                                         Vodja projekta