AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

ŠIRITEV UČINKOVITE IN INOVATIVNE PRAKSE V ZDRAVSTVENI NEGI KIRURŠKEGA PACIENTA

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

E adrijana.debelak@gmail.com
Datum & čas

16/10/2020

00:00

Lokacija

v Kongresnem centru Thermana Laško

Poglej na zemljevidu

Petek, 16.10.2020

07.30 - 08.30

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

MODRA DVORANA

08.30 - 08.40

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev predsednice Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

Moderatorja: Mateja Košak Gregorič, dipl. m. s. in Gordana Mirt, dipl. m. s.

08.40 - 09.00

Delovna obleka oz. uniforma zaposlenih v zdravstveni negi Irena Keršič, dipl. m. s.

09.00 - 09.20

Predstavitev kampanje nursing now Dejan Doberšek, dipl. zn.

09.20 - 09.40

Odgovornost izvajalcev zdravstvene nege Andrej Vojnović, dipl. prav

09.40 - 10.00

Psihološka podpora kirurškemu pacientu Tjaša Kladnik, dipl. m. s

10.00 - 10.20

Varnost pacientov in predpisovanje zdravil Sladjana Cimirotić, dipl. m. s., mag. vzg. in men. v zdr.

10.20 - 10.40

Razjeda zaradi pritiska- kazalnik kakovosti in varnosti pacienta Ljubica Lukić, dipl. m. s.

10.40 - 10.50

Predstavitev sponzorja- Zaloker & Zaloker

10.50 - 11.20

Strokovni kviz, vprašanja in diskusija

11.20 - 11.40

Odmor

11.40 - 12.00

Politravmatiziran pacient v urgentnem centru Murska Sobota Mag. Marija Zrim, dipl. m. s.

12.00 - 12.20

Priprava pacienta na operativni poseg in postopki povezani s preprečevanjem okužb kirurških ran Zorica Panić, dipl. m. s., Maša Klinar, dipl. m. s.

12.20 - 12.40

Darovati ali ne darovati, to je zdaj vprašanje Igor Robert Roj, dipl. zn., univ. dipl. org.

12.40 - 13.00

Predstavitev dnevne bolnišnice operativnih strok v splošni bolnišnici Slovenj Gradec Gabrijela Hafner, dipl. m. s., Peter Repas, mag. zdr. ved.

13.00 - 13.20

Motnje v uriniranju pred in po bariatričnem posegu Andreja Kušter, mag. zdr. ved.

13.20 - 13.30

Predstavitev sponzorja- Simps' S

13.30 - 13.55

Strokovni kviz, vprašanja in diskusija

13.55 - 15.00

Odmor za kosilo

15.00 - 15.10

Predstavitev sponzorja- Iris

15.10 - 15.30

Prve izkušnje z EVAR v splošni bolnišnici Celje Anita Dobrovolec, dr. med., spec. radiologije

15.30 - 15.50

Aktivnosti zdravstvene nege pri vstavljanju v celoti implantiranega centralnovenskega katetra s podkožnim prekatom Sedina Kovačević, dipl. m. s., Carmen Primužič, dipl. m. s., Janja Pungartnik, dipl. m. s., mag. zdrav. nege

15.50 - 16.10

Učinkovitost uporabe blokade perifernih živcev pri zmanjševanju pooperativne bolečine kirurškega pacienta Alija Bavrk, dipl. m. s.

16.10 - 16.20

Predstavitev sponzorja- Tosama

16.20 - 16.40

Strokovni kviz, vprašanja in diskusija

17.00

Športna aktivnost v naravi

19.30

Večerja

Sobota, 17.10.2020

07.30 - 08.30

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

MODRA DVORANA Moderatorja:Karmen Jakomin, dipl. m. s. in Adrijana Debelak, dipl. m s., univ. dipl. org.

08.30 - 08.55

Prevalenca in narava odprtih kirurških ran viš. pred. Ljubiša Paden dipl. zn., mag. zdr. neg.

08.55 - 09.20

Vpliv ustrezne antiseptične raztopine na celjenje kirurških ran Dr. Marjeta Logar, dipl. m. s., spec. manag.

09.20 - 09.45

Pacienti s hidradenitis supporativa v ambulanti kliničnega oddelka za kirurške okužbe Irena Jovišić, dipl. m. s., Ljupcho Gjorshevski, dr. med., specialist kirurgije

09.45 - 10.10

Analiza ocene dela osebja zdravstvene nege na področju enterostomalne terapije v Splošni bolnišnici Murska Sobota v obdobju od 2015 do 2019 Majda Kerčmar, dipl. m. s.

10.10 - 10.35

Vloga medicinske sestre pri terapiji z negativnim tlakom Andreja Obrez Mernik, mag. zdr. nege, Barbara Novak, dipl. m. s.

10.35 - 10.50

Odmor

ZELENA DVORANA Moderatorja: Mateja Košak Gregorič, dipl. m. s. in Gordana Mirt, dipl. m. s.

08.30 - 08.55

Zdravstvena nega otroka pred in po priklopu reanimacijskega ECMA- prikaz primera Vita Hojnik, dipl. m. s., Valmire Gashi, dipl. m. s.

08.55 - 09.20

Priprava in sprejem otroka po kardiovaskularni operaciji na oddelek za intenzivno terapijo otrok Irena Debevec, dipl. m. s. Verena Gračner, dipl. m. s

09.20 - 09.45

Visoko tvegana zdravila na kliničnem oddelku otroške intenzivne terapije Petra Pucko, dipl. m. s., Petra Mayr, dipl. m. s.

09.45 - 10.10

Porfirija- vloga ms pri odkrivanju bolezni Rošić Anita, dipl m. s., Alenka Torkar, dipl. m. s.

10.10 - 10.35

Izidi in posledice po poškodbi glave ki vplivajo na kvaliteto življenja in vloga zdravstvene nege Ines Dujc, dipl. m. s

10.35 - 10.50

Odmor

10.50 - 14.00

AKTIVNE UČNE DELAVNICE (Delavnice potekajo vzporedno, udeleženci so razporejeni v 3 skupine, posameznik se udeleži vseh delavnic, vsaka delavnica poteka 60 minut.)

1. OSKRBA RAN PO ORTOPEDSKIH OPERACIJAH V SB NOVO MESTO (Modra dvorana) Knavs Nastja, dipl. m. s., Simona Zupančič, dipl. m. s.

2. ASERTINA KOMUNIKACIJA (Rdeča dvorana) Maja Vukasović Žontar, prof., zasebna raziskovalka

3. RAVNANJE S TORAKALNIM DRENAŽNIM SISTEMOM (Zelena dvorana) Polona Gorjup, dipl. m. s., Aleksandra Lakovič, dipl. m. s., Karmen Gačič dipl. m . s.

14.00- 14.15

Zaključek strokovnega seminarja s podelitvijo potrdil

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša 320€, članom Zbornice-Zveze, se prizna 50% popust. Kotizacijo se nakaže na transakcijski račun TTR ZZBNS-ZDMSBZT št. 02015-0258761480, sklic na št. 00 0212-16102020, s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji. V kotizacijo so všteti: pogostitve med odmori, kosilo, večerja in zbornik predavanj.

Prijava

E- prijave preko portala na spletni strani Zprnice- Zveze sprejemamo do 12.4.2020.
Število prijav je omejeno.
Ob prijavi obvezno napišite podatke o plačniku. Morebitne dodatne informacije prejmete pri predsednici sekcije na: adrijana.debelak@gmail.com.

Prijazno vabljeni.
Predsednica sekcije Adrijana Debelak, dipl. m s., univ. dipl. org.