Pravila in izzivi v skrbi za bolnike: Zakonodaja v zdravstvu

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v managementu

T 040692221 E matejlunder@gmail.com
Datum & čas

28/11/2023

08:00

Lokacija

Four Points by Sheraton, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.25

Registracija udeležencev

8.25 - 8.30

Uvod v izobraževanje Dejan Doberšek, dipl. zn., Predsednik sekcije

8.30 - 9.30

Zakonska ureditev zdravstva v Republiki Sloveniji Mag. Peter Požun

9.30 - 10.30

Avtonomni pravni akti javnega zdravstvenega zavoda Andraž Jakelj

10.30 - 10.35

Razprava

10.35 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.30

Kolektivne pogodbe Irena Ilešič Čujovič

11.30 - 12.00

Kako dobro poznamo delovnopravno zakonodajo? Miha Šercer

12.00 - 12.30

Pregled zakonodaje, ki ureja izobraževanje v zdravstveni negi Izr. prof. dr. Boris Miha Kavčič

12.30 - 12.35

Razprava

12.35 - 13.15

Odmor

13.15 - 13.45

Javna pooblastila in pravila igre v zdravstveni in babiški negi Andrej Vojnovič

13.45 - 14.15

Pravne podlage za kakovost in varnost pacientov Draga Štromajer

14.15 - 14.30

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Izobraževanje je namenjeno vsem vodjem v zdravstveni in babiški negi na vseh nivojih vodenja, na vseh področjih zdravstvenega varstva in tam, kjer se zdravstvena nega izvaja. Prav tako je izobraževanje namenjeno vsem zaposlenim v zdravstveni in babiški negi, ki si si želijo dodatna znanja s področja zakonodaje v zdravstvu.

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 0229-22112023 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 50. Seminar ni del obveznih vsebin za licenco.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: matejlunder@gmail.com