Popoldansko strokovno izobraževanje s področja obvladovanja okužb

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja v sodelovanju s Splošno bolnišnico Murska Sobota

T 031 354 123 E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

16/5/2023

15:15

Lokacija

V jedilnici Službe bolnišnične prehrane in dietoterapije Splošne bolnišnice Murska Sobota

Poglej na zemljevidu

15.15 - 15.30

Registracija

15.30 - 16.00

Pozdravni govor, kratek kulturni program

16.00 - 16.20

Higiena rok skozi oči pacientov Marija Kohek Sc. (Avstrija), dipl. m. s.

16.20 - 16.40

Urejenost zdravstvenega strokovnjaka Nataša Kreft, dipl. m. s., mag. zdr. - soc. manag.; Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inženir

16.40 - 17.00

Odmor

17.00 - 17.20

Obiskovalci ter preprečevanje bolnišničnih okužb Doris Štuhec, dipl. m. s., Matej Ošlaj, dipl. zdravstvenik, Teja Žižek, dipl. m. s.

17.20 - 17.40

Ukrepi ob nastanku bolnišničnih okužb Bojana Fras, dipl. m. s.

17.40 - 18.10

Problematika in tveganje bolnišničnih okužb v intenzivnih enotah Daniel Šterman, dipl. zdravstvenik, Marija Štuhec, dipl. m. s., mag. zdr. ved.

18.10 - 18.30

Socialna problematika in bolnišnične okužbe Boštjan Mrzlak, dipl. soc. del.

18.30 - 19.00

Razprava in zaključki

Splošne informacije

Prosimo, da se prijavite najpozneje do 13. 5. 2023 preko E – prijave na spletni strani Zbornice – Zveze.

Člani DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije: Dragica Jošar, dragica.josar@gmail.com ali na tel.: 031 354 123