OKVARE VIDA – TIHA GROŽNJA OSEBAM S SLADKORNO BOLEZNIJO

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji

T 041 487871
Datum & čas

28/5/2021

08:15

Lokacija

Google meet

8.15 – 8.45

Registracija udeležencev

8.45 – 9.00

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencem

I. SKLOP

9.00 – 9.30

Sladkorna bolezen mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped., UKC Ljubljana, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

9.30 - 9.50

Diabetična retinopatija Anita Urbanija, dipl.m.s., Očesna klinika Ljubljana

9.50 - 10.10

Presejalni program diabetične retinopatije na državni ravni prof.dr. Mojca Globočnik-Petrovič, dr. med., Očesna klinika Ljubljana

10.10 -10.30

Presejalni program diabetične retinopatije zmanjšuje slepoto Marta Blažič, mag.zdr.nege, pred., SB Novo mesto, Oddelke za očesne bolezni

10.30 -10.40

Razprava

10.40 -11.00

Odmor

II. SKLOP

11.00 –11.20

Slikovna diagnostika pri obravnavi pacienta z diabetično retinopatijo Zvonka Borse, dipl.m.s., SB Novo Mesto, Oddelek za očesne bolezni

11.20 –11.40

Zdravljenje diabetične retinopatije z laserjem Rosanda Vujica Beharić, mag. jav. up., dipl.m.s., Peter Ferme, dr.med., UKC Maribor, Oddelke za očesne bolezni

11.40 –12.00

Farmakoterapija pri bolnikih z diabetično retinopatijo doc.dr. Mojca Urbančič, dr.med., Očesna klinika Ljubljana

12.00 –12.20

Kirurška obravnava bolnikov s sladkorno boleznijo prof.dr. Mojca Globočnik-Petrovič, dr. med., Očesna klinika Ljubljana

12.20 -12.40

Razprava

12.40 –13.00

Odmor

III. SKLOP

13.00 –13.20

Fotodinamična terapija - vloga MS Mirjana Benko, dipl.m.s., Očesna Klinika Ljubljana

13.20–13.40

Izzivi v oftalmološki ZN v času epidemije Covid-19 Alenka Poštrak, univ. dipl. org., UKC Maribor, Oddelke za očesne bolezni

13:40 –14.00

Komercialno dostopna umetna inteligenca v oftalmologiji Maša Koce, dr.med., UKC Ljubljana, Kirurški klinika

14.00 –14.10

Razprava

14.10 -14.20

Zaključek seminarja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in pridobitve licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z DDV znaša 75 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na TRR 0201 5025 8761 480, sklic na številko 00 0211-28052021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po izstavitvi računa.

Število udeležencev je omejeno na 100.

Prijava

Prijava je možna preko spletne strani www. zbornica-zveza.si e prijavnica. Prijave sprejemamo  do zasedbe prostih mest.

Dodatne informacije

Ostale informacije dobite na tel. 041 487871 (Andreja Marolt).