Obravnava nasilja na delovnem mestu

Organizator

Zbornica - Zveza, Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi

T 031 225 531 E nenasilje@zbornica-zveza.si
Datum & čas

27/9/2024

08:15

Trajanje: 1 dan
Lokacija

Zbornica - Zveza, Ob železnici 30 a, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.15 - 9.00

Registracija

1. Del predavanja

9.00 - 9.15

Uvod Aljoša Lapanja

Predstavitev izvajalcev

9.15 - 10.00

Nenasilno reševanje konfliktov Doroteja Lešnik Mugnaioni

10.00 - 10.45

Deeskalacijske tehnike komunikacije Aljoša Lapanja

10.45 - 11.30

Spolno nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu dr. Sonja Robnik

11.30 - 12.00

Odmor

2. Del predavanja

Udeleženci se razdelijo v tri skupine, sledijo tri ponovitve delavnic.

12.00 - 12.45

1. izvedba

13.00 - 13.45

2. izvedba

14.00 - 14.45

3. izvedba

DELAVNICA I: Nenasilno reševanje konfliktov Doroteja Lešnik Mugnaioni

DELAVNICA II: Deeskalacijske tehnike komunikacije Aljoša Lapanja, Katarina Potrbin

DELAVNICA III: Spolno nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu dr. Sonja Robnik

14.45 - 15.00

Evalvacija in zaključek

Splošne informacije

Kotizacija: 220 € z DDV. Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust pri plačilu kotizacije.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0203 1001 6512 314, sklic na številko 0405-27092024.

V kotizacijo so všteti stroški pogostitve, priprave izročkov predavanj in organizacije strokovnega seminarja.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijave

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Število prijav omejeno na 45.

Dodatne informacije

Dodatne informacije preko nenasilje@zbornica-zveza.si ali na številko 031-225-531 (g. Aljoša Lapanja).