Golniški simpozij 2024

Organizator

Univerzitetna klinika Golnik

E majda.pusavec@klinika-golnik.si
Datum & čas

4/10/2024

07:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Univerzitetna klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik

Poglej na zemljevidu

Petek, 4.10.2024

NAPREDNA ZDRAVSTVENA OSKRBA PACIENTA S PLJUČNO BOLEZNIJO

7.30 - 8.15

Registracija udeležencev

8.15 - 8.30

Pozdravni nagovor

Sklop: KOMUNIKACIJA

8.30 - 9.30

Komunikacija v izrednih razmerah Robert Friškovec, mag. obnovljalne pravičnosti, teolog, zaporniški duhovnik

9.30 - 10.20

Komunikacija v toksičnem delovnem okolju Tatjana Zidar Gale, univ. dipl. dramaturginja, NLP trener in NLP coach

10.20 - 10.30

Razprava

10.30 - 10.50

Odmor

Sklop: KAKOVOST IN VARNOST

10.50 - 11.10

Druga žrtev varnostnih odklonov – študija primera Gregor Ziherl, mag. zdr. nege

11.10 - 11.30

Odgovornost za kakovostno in varno delo doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.

11.30 - 11.50

Soočanje zaposlenih s kriznimi situacijami pri obravnavi vitalno ogroženega pacienta Sara Zupančič, dipl. m. s.

11.50 - 12.10

Kibernetske grožnje: Kje smo najbolj ranljivi? Tadej Hren, SI-CERT

12.10 - 12.30

Razprava

12.30 - 13.40

Odmor za kosilo

Sklop: KOMPLEKSNA OBRAVNAVA PLJUČNEGA PACIENTA

13.40 - 14.00

Učinki sublingvalne imunoterapije pri alergijskem rinitisu Jana Tršan, dipl. m . s.

14.00 - 14.20

Pacient z imunsko pomanjkljivostjo na terapiji s subkutano črpalko Karmen Perko, dipl. m. s.

14.20 - 14.40

Kronični pacienti s pridruženimi akutnimi obolenji Ditka Benedičič Katona, dipl. m. s., Špela Vrhunc, dipl. m. s.

14.40 - 15.00

Vloga diplomirane medicinske sestre pri prepoznavi in obravnavi neželenih učinkov imunoterapije z zaviralci nadzornih točk Shpresa Sopaj, dipl. m. s.

15.00 - 15.10

Razprava

15.10 - 15.30

Odmor

Sklop: POMEN ZDRAVSTVENE VZGOJE PRI OBRAVNAVI PLJUČNIH BOLEZNI

15.30 - 15.45

Podpora pljučnim pacientom v Centru za krepitev zdravja Jana Lavtižar, mag. zdr. neg.

15.45 - 16.00

Pomen zdravstvenovzgojnih šol pri obravnavi neželenih učinkov pri zdravljenju raka s sistemsko terapijo Anela Muratović, dipl. m. s.

16.00 - 16.15

Podpora pri opuščanju kajenja kot preventivni in kurativni ukrep Zoya Sagmeister Martini, BSc, Ines Likar, dipl. psih., asist. dr. Anja Simonič, spec. klin. psih.

16.15 - 16.25

Razprava

16.25 - 16.40

Odmor za organizacijo ob pričetku učnih delavnic

TRŽNICA ZNANJA Z NAGRADNO IGRO

16.40 - 17.50

Učne delavnice: (udeleženci si lahko izberejo in se zaporedno udeležijo dveh delavnic)

- Kako oddamo kužnino za mikrobiološke preiskave Maruša Ahačič, mag. zdr. nege

- Oskrba in pravilno rokovanje s PICC-katetrom Tim Greblo, dipl. zn., Tilen Zupanc, dipl. zn.

- Novosti pri preiskavah pljučne funkcije Anita Habjan, dipl. m. s., Špela Požun, dipl. m. s.

Skupna predavanja z zdravniki in večerja

18.05 - 18.25

Cepljenje pulmoloških pacientov, starejših, imunokompromitiranih dr. Marta Grgič Vitek, dr. med.

19.00

Večerja za udeležence

Sobota, 5.10.2024

Sklop: INVAZIVNA DIAGNOSTIKA

8.30 - 8.50

Priprava pacienta na bronhoskopijo Tadej Belehar, dipl. zn., Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s., Martina Košnik, dipl. m. s., Maruša Žebaljec, dipl. m. s.

8.50 - 9.10

Pomen pisnega soglasja pacienta za izvedbo invazivnih preiskav (raziskava med pacienti) Martina Ravnihar, dipl. m. s., Karmen Česen Šivic, mag. prom. zdr., Nataša Grahovec, mag. vzg. in med. v zdr.

9.10 - 9.30

Zagotavljanje ustrezne identifikacije vzorcev doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.

9.30 - 9.50

Priprava in vodenje pacienta po CT vodeni punkciji Ema Frelih, mag. zdr. nege, Anita Kalan, dipl. m. s.

9.50 - 10.00

Razprava

10.00 - 10.40

Odmor

10.40 - 11.00

Obvladovanje telesne mase pri medicinskih sestrah v kliničnem okolju - eksplorativna raziskava Lucija Belehar, dipl. m. s.

11.00 - 11.20

Telesna aktivnost zdravstvenih delavcev: načini vadbe za povečanje mišične mase prof. dr. Vojko Strojnik, prof. šp. vzg.

11.20 - 12.05

Čuječnost: otresimo se stresa mag. Tjaša Šubic, dr. med.

12.05 - 12.25

Ali pojemo dovolj beljakovin? Borut Benko, mag. inž. preh.

12.25 - 12.40

Razprava in zaključek simpozija

Splošne informacije

KOTIZACIJA:
– 200 € dvodnevna kotizacija
– 150 € enodnevna kotizacija – petek
– 100 € enodnevna kotizacija – sobota
– Za predavatelje, študente in upokojence ni kotizacije.

PRIJAVE so obvezne, prijavnica je dostopna na spletni strani Klinike Golnik:
Golniški simpozij 2024 – največji pulmološki dogodek v Sloveniji

LICENČNE TOČKE:
Program simpozija je pri Zbornici – Zvezi v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk, vložena je vloga za vpis v register strokovnih izobraževanj.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o dogodku in prijavo smo vam na voljo na e-naslov: majda.pusavec@klinika-golnik.si