Etični vidiki paliativne oskrbe bolnikov na vseh ravneh zdravstvene obravnave v času epidemije COVID

Organizator

Zbornica - Zveza, Stalna delovna skupina za paliativno ZN

T 031 472 810 E judita.slak@klinika-golnik.si
Datum & čas

15/4/2021

16:30

Lokacija

spletno okolje Google meet

16:30 - 17:00

Registracija udeležencev preko platforme Google meet

17:00 - 17:20

Etični vidiki paliativne oskrbe bolnikov v času epidemije COVID asis. Urška Lunder, dr. med.

17:20 -17:40

Izzivi paliativne oskrbe v patronažnem varstvu v času Covid 19 mag. Jožica Ramšak Pajk, prof. zdr. vzg., viš. pred.

17:40 - 18:00

Hospic oskrba na domu v času epidemije Hedvika Zimšek, vms , prof. zdr. vzg.

18:00 - 18:20

Paliativna oskrba v socialnih zavodih v času epidemije Gabrijela Valenčič, mag. zdr. nege

18:20 - 18:40

Paliativna oskrba bolnikov v bolnišnicah v času epidemije Maja Janežič, mag. vzg. in menedž. v zdr., Judita Slak, dipl.m.s.

18:40 - 19:00

Razprava in zaključek

Splošne Informacije

Licenčne in pedagoške točke:
Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

Kotizacija:
Kotizacija  z vštetim DDV je za vse udeležence enaka in znaša 30 eur. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0215–1803021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.


Za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev Zbornice – Zveze oziroma iz naslova plačanih članarin.


PRIJAVE

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani E-prijavnica

S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno. Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze. Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze. Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja.